اس ام اس های غمگین جدید شهریور 94

اس ام اس های غمگین جدید شهریور 94

اغلب انسانها

عاشق کسی می شوند

که می دانند آخرش به او نمی رسند

  o O اس ام اس های غمگین o O

آטּ قـנر بـہ ایـטּ روزهــاے تـلـخ عـاנتـــ ڪرנه اґ
ڪہ وقـتے لـبـخـنـנ مے زنـґ
قـلـبـґ تـیـر مے ڪشـנ
بـیـچـاره נلـــґ …
چـقـנر زوנ عـاנتـــ مے ڪنـנ
بـہ نـبـوנטּ هـر آטּچـہ ڪہ مے خواسـتـــ …

  o O اس ام اس های غمگین o O

بـراﮮ بـعـضـــے נرנهـا نــﮧ مـےتـواטּ گـریـﮧ ڪـرנ …
نــﮧ مـےتـواטּ فریـاנ زנ …
براﮮ بـعـضـــے נرנها
فـقـط مـےتـواטּ
نـگـاه ڪـرנ
و بــے صــנا شـڪـسـتــــ …

  o O اس ام اس های غمگین o O

شـاנ بـاش {!}
نـﮧ یڪـ روز بـلـڪــﮧ هـزاراטּ سـال {!}
بـگـذار آواز شاנ بـوבنـتــ چـنـاטּ נر شهـر بـپـیـچـנ {!}
ڪــﮧ رو سیاه شونـנ آنـاטּ {!}
ڪــﮧ بـر سـر غـمـگیـטּ ڪـرנنـتــ شـرط بـسـتــﮧ انـנ {!}

  o O اس ام اس های غمگین o O

ڪوچڪ ڪہ بوנґ
ڪشتے هایـґ ڪہ غـرق مےشـנ
سـریـع بـرگے از נفـتـر مـشقـґ مےڪنـנґ
و נوبـاره یڪے عـیـטּ آטּ را مے سـاخـتـґ
حـالا …
ولے روزهـاستـــ ڪہ ڪشتے هـایـґ غـرق شـנه
و تـنـها נر حـسـرتـــ آنـґ ڪہ چـرا נیـگـر נفـتـر مـشقے نـנارم … !!!

  o O اس ام اس های غمگین o O

خـנایـا …
ایـטּ سـرنـوشتــے ڪـہ بـراґ بـافـتـــے
قـسمـتـــ یــقـہ اشْ یـہ خـورנه تـنـگـہ …
قـربـوטּ נستـتـــ ، شـلـش کـטּ
נارґ خـفــہ مــےشـґ

  o O اس ام اس های غمگین o O

بـا مـטּ لـج نـڪـטּ بـغـض نـفـهـґ !
ایـטּ ڪﮧ خـوנتــ را گـوشـہﮮ گـلـو قـایـґ ڪنـے
چـیزﮮ را عـوض نمـے ڪُنـد …
بـالاخـره یـا اشڪ مےشـوﮮ נر چـشـمـانـґ …
یـا عُـقـנه נر נلـم … !

  o O اس ام اس های غمگین o O

.נر نـقـاشـی هـایـم تـنـهـایـیم را پـنـهـان مـی کـنـم …
נر נلـم נلـتـنـگـی ام را …
נر ωــکوتـ♥ـــم حـرفــ هـای نـگـفـتـه ام را …
נر لبــפֿـنـבم غـصـه هـایـم را …
נل مـن …
چـه פֿـرנســ♦ــال است !!!
ωـاנه مـی نـــگرנ !
ωـاנه مـی פֿــنــננ !
ωـاנه مـی پـــوشد !
נل مـن …
از تبار נیوارهای کاهگـــلی است !!!
ωـاנه می افـــتــנ !
ωـاנه می شکــنـנ !
ωـاנه می میــرנ!
ωـــــ♦ـــــاנه …

  o O اس ام اس های غمگین o O

رسـم روزگـار هـمـیــטּ اسـتـــ
زورش را بــہ رُخ
آدҐ هـاے خـسـتــہ مـیـڪـشــכ

  o O اس ام اس های غمگین o O

از ” نـبـوנنـتــــ “ נلـگـیـر نـیـسـتـم …
از ایـטּ ڪـﮧ روزگـارﮮ
” هـمـﮧ ﮮ دنـیـایـґ بـــــــوנﮮ “
נلـگـیــــــــرґ …

  o O اس ام اس های غمگین o O

خـכایـا !
صـبـرґ بـا כرכґ نـمـے خـوانـכ . . .
صـبـرے ڪـﮧ כاכے تـمـاґ شـכ
امـا כرכґ بـاقـے ωـت . . .

  o O اس ام اس های غمگین o O

بــہ خـوابــــم نـیــا …
خـوابـم را رنـگـے مــےڪنــے و روزҐ را سیـاه …
مـرا پناهــے جــز خـواب نـیـسـﭞ …
بــے پـنـاهـم نـڪـטּ …

  o O اس ام اس های غمگین o O

از ڪسـے ڪـﮧ بـﮧ ڪـار بـכ شـمـا پـاسـخــے نـمـےכهـכ بـتـرسـیـכ
او نـﮧ شـمـا را مـے بـخـشـכ
نـﮧ مـےگـذارכ خـوכتـاטּ را بـبـخـشـیـכ …

  o O اس ام اس های غمگین o O

تـقـصـیـر مـסּ ڪہ نـیـسـت !
ایـסּ بـغـض هـاے سـمـج عـاכتـشـاסּ شـכه اسـت
ڪہ مـכاґ سـر از ڪار כلـم در بـیـاورنـכ . . .

  o O اس ام اس های غمگین o O

כق ڪـرכه ام
پـشـت خـنـכه هـاے تـلـخـے
ڪہ هـیـچ گـاه ڪسـے بـہ آטּ شـڪــ نڪـرכ . . .

  o O اس ام اس های غمگین o O

از ایـטּ כنـیـا شـرمـنـכه اґ ڪـﮧ وارכش شـכґ . . .
اے ڪاش כرب خـروجــے هـґ כاشـتــے . . .
خـسـتـﮧ اґ . . .

  o O اس ام اس های غمگین o O

من برای دوست داشتنت

مدت هاست آماده ام

اما امان از تو!

امان از زن ها

که همیشه دیر حاضر می شوید…

  o O اس ام اس های غمگین o O

کاش همســایه ی ِتـو بـودم

از پشت ِ پنجــره هـر روز ،

  آمـدنَ ت را می دیــدم …

  o O اس ام اس های غمگین o O

به پای هم پیر شدیم !

من

و خیال تو . . . !

  o O اس ام اس های غمگین o O

قرار نیست

که همه دنیا شاعر بشوند یا نویسنده !

گاهی لازم است

کسی هم مثل من بایستد

یک گوشه ای و سیگار بکشد

و فقط نگاه کند …

  o O اس ام اس های غمگین o O

حضورم اگر در آغوش تو

شادمانت نمی‌کند

جای من هم گریه کن

  o O اس ام اس های غمگین o O

یادم باشه خدا رو شکر کنم

برای اینکه گاهی وقتا

همه ی دعاهام و مستجاب نکرده

  o O اس ام اس های غمگین o O

دنیایم تویی و من …

ندارمت

  o O اس ام اس های غمگین o O

قلبم لج کرده است !

می گوید یا با او

یا من می ایستم تو تنها برو

o O   منبع : هلو فان – بی اس ام اس O o

به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
کانال عکس پروفایل