antalya escort

این روزا عادت همه رفتن ودل شکستنه

این روزا عادت همه رفتن ودل شکستنه

این روزا عادت همه رفتن ودل شکستنه… برای مشاهده به ادامه بروید…

این روزا عادت همه رفتن ودل شکستنه

این روزا عادت همه رفتن ودل شکستنه

این روزا عادت همه رفتن ودل شکستنه

این روزا عادت همه رفتن ودل شکستنه *
درد تموم عاشقا پای کسی نشستنه *
این روزا مشق بچه ها یه صفحه آشفتگیه *
گردای رو آینه ها فقط غم زندگیه *
این روزا درد عاشقا فقط غم ندیدنه*
مشکل بی ستاره ها یه کم ستاره چیدنه *
این روزا کار گلدونا از شبنمی تر شدنه *
آرزوی شقایقا یه شب کبوتر شدنه *
این روا آسمونمون پر از شکسته بالیه *
جای نگاه عاشقت باز توی خونه خالیه *
این روزا کار آدما دلهای پاک رو بردنه*
بعدش اونو گرفتن و به دیگری سپردنه *
این روزا کار آدما تو انتظار گذاشتنه *
ساده ترین بهانشون از هم خبر نداشتنه *
این روزا سهم عاشقا غصه و بی وفاییه *
جرم تمومشون فقط لذت آشناییه *
این روزا توی هر قفس یکی دو تا قناریه *
شبها غم قناریها تو خواب خونه جاریه *
این روزا چشمای همه غرق نیاز شبنمه *
رو گونه هر عاشقی چند قطره بارون غمه*
این روزا ورد بچه ها بازی چرخ و فلکه*
قلبای مثل دریامون پر از خراش و ترکه *
این روزا عادت گلها مرگ و بهونه کردنه *
کار چشمای آدما دل رو دیونه کردنه*
این روزا کار رویامون از پونه خونه ساختنه *
نشونه پروانگی زندگی ها رو باختنه *
این روزا تنها چارمون شاید پرنده مردنه *
رو بام پاک آسمون ستاره رو شمردنه *
این روزا آدما دیگه تو قلب هم جا ندارن *
مردم دیگه تو دلهاشون یه قطره دریا ندارن *
این روزا فرش کوچه ها تو حسرت یه عابره *
هر جا یکی منتظر ورود یه مسافره *

این روزا عادت همه رفتن ودل شکستنه

این روزا عادت همه رفتن ودل شکستنه

بر لــوح دلم جانــا بـا عشــوه گــذر كــردي
وز گــوشه ابــرويت بــر ديــده نظـر كــردي

دل محــو تمــاشا شــد وز تـاب دوگيسويت
افسـوس نظر كـردم لكن تــو حـــذر كـردي

با ديــده پر اشــكـم از كـــوي تـــو بگذشتم
در حسرت روي تــو منعــم ز قمـــر كــردي

خــــورشيـد نگــاه تــو بـــر دل فكنــد پــرتو
وز قبلـه ابـرويت قــوسي بـــه كمـــر كردي

دل دادم و بد كــردم از عشق شـدم مجنون
بــر كــــوي تــو گـرديـدم امــا و اگـــر كردي

بر چهره افسونم داغي ز غــم عشق است
داغي است تو بنهادي گفتي كه هنر كردي

جانا چــه شــود روزي بـر مــا نظــري باشد
از بــرق نگاه خـــود دل را چـــو شـرر كردي

اشكي است چو خون دل از ديده بــرون آيد
چــون ژاله چكيد از دل ، دل پر زگهر كـردي

آن غنچــــه ژوليـــده ديـــريست عطا جـويد
بر ديده عطايي كـن اين قصه به سر كردي

این روزا عادت همه رفتن ودل شکستنه

به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
escort bayan istanbul escort fake taxi
کانال عکس پروفایل