خانه » پست های عاشقانه » پست عاشقانه » این روزا عادت همه رفتن ودل شکستنه

این روزا عادت همه رفتن ودل شکستنه

این روزا عادت همه رفتن ودل شکستنه… برای مشاهده به ادامه بروید…

این روزا عادت همه رفتن ودل شکستنه

این روزا عادت همه رفتن ودل شکستنه

این روزا عادت همه رفتن ودل شکستنه

این روزا عادت همه رفتن ودل شکستنه *
درد تموم عاشقا پای کسی نشستنه *
این روزا مشق بچه ها یه صفحه آشفتگیه *
گردای رو آینه ها فقط غم زندگیه *
این روزا درد عاشقا فقط غم ندیدنه*
مشکل بی ستاره ها یه کم ستاره چیدنه *
این روزا کار گلدونا از شبنمی تر شدنه *
آرزوی شقایقا یه شب کبوتر شدنه *
این روا آسمونمون پر از شکسته بالیه *
جای نگاه عاشقت باز توی خونه خالیه *
این روزا کار آدما دلهای پاک رو بردنه*
بعدش اونو گرفتن و به دیگری سپردنه *
این روزا کار آدما تو انتظار گذاشتنه *
ساده ترین بهانشون از هم خبر نداشتنه *
این روزا سهم عاشقا غصه و بی وفاییه *
جرم تمومشون فقط لذت آشناییه *
این روزا توی هر قفس یکی دو تا قناریه *
شبها غم قناریها تو خواب خونه جاریه *
این روزا چشمای همه غرق نیاز شبنمه *
رو گونه هر عاشقی چند قطره بارون غمه*
این روزا ورد بچه ها بازی چرخ و فلکه*
قلبای مثل دریامون پر از خراش و ترکه *
این روزا عادت گلها مرگ و بهونه کردنه *
کار چشمای آدما دل رو دیونه کردنه*
این روزا کار رویامون از پونه خونه ساختنه *
نشونه پروانگی زندگی ها رو باختنه *
این روزا تنها چارمون شاید پرنده مردنه *
رو بام پاک آسمون ستاره رو شمردنه *
این روزا آدما دیگه تو قلب هم جا ندارن *
مردم دیگه تو دلهاشون یه قطره دریا ندارن *
این روزا فرش کوچه ها تو حسرت یه عابره *
هر جا یکی منتظر ورود یه مسافره *

این روزا عادت همه رفتن ودل شکستنه

این روزا عادت همه رفتن ودل شکستنه

بر لــوح دلم جانــا بـا عشــوه گــذر کــردی
وز گــوشه ابــرویت بــر دیــده نظـر کــردی

دل محــو تمــاشا شــد وز تـاب دوگیسویت
افسـوس نظر کـردم لکن تــو حـــذر کـردی

با دیــده پر اشــکـم از کـــوی تـــو بگذشتم
در حسرت روی تــو منعــم ز قمـــر کــردی

خــــورشیـد نگــاه تــو بـــر دل فکنــد پــرتو
وز قبلـه ابـرویت قــوسی بـــه کمـــر کردی

دل دادم و بد کــردم از عشق شـدم مجنون
بــر کــــوی تــو گـردیـدم امــا و اگـــر کردی

بر چهره افسونم داغی ز غــم عشق است
داغی است تو بنهادی گفتی که هنر کردی

جانا چــه شــود روزی بـر مــا نظــری باشد
از بــرق نگاه خـــود دل را چـــو شـرر کردی

اشکی است چو خون دل از دیده بــرون آید
چــون ژاله چکید از دل ، دل پر زگهر کـردی

آن غنچــــه ژولیـــده دیـــریست عطا جـوید
بر دیده عطایی کـن این قصه به سر کردی

این روزا عادت همه رفتن ودل شکستنه

معادله راحل کنید *

طراحی ها
تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو98 LOVE98.IR و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است