تنهایی


امـــــا اســـمشــــو وقتــــی میشنــــوی تـــــازه میشــــه…
مــیــــگی
امــــا تــــا بهـــش فکــــر میکنـــی تـــوی جمــع میشــــه…
مــیــــگی
امـــا در همـــش بــــاهـــاش میـــزنـــی…
مــیــــگی
ولـــی بعضی اوقـــات
رو شمـــارش کــه …نـــزنـــی…بـــزنـــی…نـــزنـــی…!
مــیــــگی
امـــا دلتـــــ میخــــواد بـــازم بهـــش
مــیــــگی

امــــا واســـه صـــداش و هــــاش حتی
زده…
مــیــــگی
امـــا شبـــا تــــا صبـــح
بــــاخودتــــ میـــگی یــنــی داره #میکـــنه؟…
مــیــــگی
امـــا میـــدونـــی چقـــدرررر !!!
میـــدونـــی خیــلــی پـــس !
امــــا

معادله راحل کنید *

طراحی ها
تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو98 LOVE98.IR و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است