antalya escort

دانلود جلد دوم رمان وانیا ملکه خواب ها

دانلود جلد دوم رمان وانیا ملکه خواب ها

در دانلود جلد دوم رمان وانیا ملکه خواب ها بخش دوم این رمان عاشقانه و تخیلی پرطرفدار را قرار داده ایم که در پایان جلد اول رمان وانیا دچار فراموشی شد و در این جلد فراموشیش مشکل بزرگيه سیترا برای انتقام آذر و جنگ آماده می شه و با توجه به فراموشی وانیا و قطع شدن رابطش با دنیای خواب ها این یه فاجعه اس! در این جلد اتفاقات زیادی می افتد و امیدوارم از خوندنشون لذت ببرید…

دانلود جلد دوم رمان وانیا ملکه خواب ها

نام رمان : وانیا ملکه خواب ها (جلد دوم)
نویسنده : saniya
ژانر:تخیلی/فانتزی،عاشقانه
ویراستاران: nika_emady، ماهتاب:)

خلاصه:
در پایان جلد اول رمان وانیا دچار فراموشی شد و در این جلد فراموشیش مشکل بزرگيه…
سیترا برای انتقام آذر و جنگ آماده می شه و با توجه به فراموشی وانیا و قطع شدن رابطش با دنیای خواب ها این یه فاجعه اس!
در این جلد اتفاقات زیادی می افتد و امیدوارم از خوندنشون لذت ببرید.

مقدمه :

دانلود جلد دوم رمان وانیا ملکه خواب ها

دانلود جلد دوم رمان وانیا ملکه خواب ها

ﮐﺎﺵ ﺗﺎ ﺩﻝ می گرﻓﺖ ﻭ می شکست
عشق ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ
ﮐﺎﺵ می شد ﺭﻭﯼ ﻫﺮ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻥ
ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ
ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﻝ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﺎﺵ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺗﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﺏ ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﮐﺎﺵ می شد ﮐﺎﺵ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ
ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ
ﺭﺩ ﭘﺎﯼ ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خونیم:

صدای ضربه زدن به در رشته ی افکارمو پاره می کنه
بی توجه به در زدن و شخص پشت در،طاق باز رویِ تخت دراز کشیدم.
یارو ول کن نبود؛هر ثانیه،دو بار تق تق به در می کوبید.
بدون اینکه از جام جم بخورم،با صدایی که به طرف برسه،گفتم-چیه؟
در باز شد و هینا با اون شکم کوچکش داخل اتاق شد؛چند ماهیه که حامله شده
خواست احترام بزاره اما اجازه ندادم؛
-من چند بار به تو بگم؟با این وضعت لازم به احترام نیست.
-عادت کردم ملکه.بانو نینا گفتن برید پیششون.
-فکر کنم لحن ادبیه میترا داره روی شما هم اثر می کنه…بهش بگو حوصله ندارم.
-گفتن خیلی ضروریه و اگه نیومدین…
حرفشو قطع کرد.

دانلود جلد دوم رمان وانیا ملکه خواب ها

-اگه نیومدم؟
-گفتن به زور بیارمتون.
چشمامو روی هم فشار دادم؛
-باشه تو برو
-با اجازه
هینا رفت و من موندم و اعصابی خورد از دست نینا!این چند روز اعصاب منو با حرفاش بهم ریخته؛اگه هم نرم پیشش که خانم بهشون بر می خوره و ناراحت می شن.بعضی وقتا فکر میکنم اطرافیان من چقدر زجر کشیدن از دست رفتار های من!
چشمامو بستم تا سرگیجه نگیرم و با جادوی معمولی جا به جایی،که جدیدا ماهان به گفته ی خودش “دوباره”یادم داده،به اتاق نینا رفتم.
نینا با لحنی،که سعی میکرد آروم باشه،گفت-وانی دیگه صبرم داره تموم میشه.
خونسرد جواب دادم-متقابلا منم همین وضعیتو دارم.
نفس عمیقی کشید و شقیقه هاشو ماساژ داد.

دانلود جلد دوم رمان وانیا ملکه خواب ها

-کی میخوای دست از کارات برداری؟
-دقیقا کدوم کار؟مگه من کاری جز در خدمت شما بودن میکنم؟
-وانی بهتره این فراموشی مسخرتو فراموش کنی.
-نینا خیلی بی منطق حرف میزنی؛مگه خودم فراموشی گرفتم،که خودم،دوباره یادم بیاد؟
-شاهزاده آرسان خیلی زود یادش اومد؛پس تو الان داری مسخره بازی در میاری.من که نمی تونم پیش بینی کنم و خوابا رو درست ببینم؛اما،به زور تونستم،بفهمم سیترا،داره آماده ی جنگ قدرت ها می شه و این دفعه حرصش بیشتره؛چون،می خواد انتقام آذرو هم بگیره و جالب اینجاست که فقط من و تو رو مقصر می دونه و فکر می کنه شاهزاده آرسان،هیچ کاره است.پس بنابراین کارِ ما زاره!
-نینا جان،خاله ی عزیزم،گلم!من(به خودم اشاره کردم)مرض نَ-دا-رَم…فهمیدی؟

دانلود جلد دوم رمان وانیا ملکه خواب ها

-پس چرا تمومش نمی کنی؟اگه سیترا حمله کنه شکست صد در صده.
شونه ای بالا انداختم و گفتم-نینا جان،تقصیر خودته!می خواستی اتحاد یا حداقل قولی،قسمی،چیزی،از سیترا می گرفتی که جرأت حمله و جنگ پیدا نکنه.
با عصبانیت و حرص گفت-آخه من که قدرت پیش بینی طولانیم کار نمی کرد وانی جان!
-حالا انتظار داری من چی بگم؟چی کار کنم؟
-تو هیچ مشکلی نداری؛روح و جسم و قلبت هم یک جان و جدا نیستن،حتی آزاد هم شدی و قفل قدرت هات باز شده؛اینو از چشمات که به رنگ آبی در اومدن کامل می شه فهمید،فقط من نمی دونم چته،که میگی،هیچی یادم نیست!
-خب من هیچی یادم نیست؛تو که یادته دوباره بهم همه چیزو یاد بده.
-نمی شه،نمی شه.چرا نمی فهمی؟

دانلود جلد دوم رمان وانیا ملکه خواب ها

-آره من نفهمم و نمی دونم چرا نمیشه!
-چون اونا رو فقط نیتا باید بهت بگه و اگه از زبون کس دیگه ای بشنوی،وِرد ها سر سه سوت عوض میشه و راه منم با نیتا بسته میشه؛فهمیدی؟
-خب،خاله نیتا بیاد بهم بگه.
-وانی انقدر خودتو به اون راه نزن.نیتا آزادیش گرفته شده و اسیر دنیای خودشه و نمی تونه بیرون بیاد.اون فقط می تونه،تو رو توی همون اتاق چهار رنگ ملاقات کنه؛حتی همون هم به زور؛چون کم کم داره،قدرت هاشو از دست می ده و فراموشی،می گیره.
-پس تا الان جادو های اصلیو یادش رفته.
-نه،هنوز یادش نرفته.
-پس،من برم دیدن نیتا.

دانلود جلد دوم رمان وانیا ملکه خواب ها

-اینم مشکله؛تو تا وردو ندونی،نمی تونی منتقل بشی.
-خب بهم بگو.
-این یکیو واقعا نمی دونم؛ورد های انتقال هر فرد،فرق داره.
-پس ازم انتظاری نداشته باش!

دانلود جلد دوم رمان وانیا ملکه خواب ها

دانلود جلد دوم رمان وانیا ملکه خواب ها

راهنما

برای دریافت رمان کافی است بر روی دکمه بالا کلیک نمایید تا رمان به آسانی دانلود شود.

دانلود رمان عاشقانه رمان وانیا ملکه خواب ها جلد دوم ,رمان عاشقانه رمان وانیا ملکه خواب ها, رمان رمان وانیا ملکه خواب ها رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور رمان وانیا ملکه خواب ها, رمان عاشقانه صحنه دار رمان وانیا ملکه خواب ها, رمان عاشقانه ایرانی رمان وانیا ملکه خواب ها, رمان عاشقانه کوتاه رمان وانیا ملکه خواب ها, رمان عاشقانه ۹۸ia رمان وانیا ملکه خواب ها, رمان عاشقانه خارجی رمان وانیا ملکه خواب ها, رمان عاشقانه پلیسی رمان وانیا ملکه خواب ها, رمان عاشقانه دانلود رمان وانیا ملکه خواب ها, رمان وانیا ملکه خواب ها,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان رمان وانیا ملکه خواب ها,دانلود رمان رمان وانیا ملکه خواب ها برای موبایل,عکس شخصیت های رمان رمان وانیا ملکه خواب ها,دانلود رمان رمان وانیا ملکه خواب ها apk,دانلود رمان رمان وانیا ملکه خواب ها نگاه دانلود,رمان رمان وانیا ملکه خواب ها قسمت اول,دانلود رمان رمان وانیا ملکه خواب ها نسخه apk,دانلود رمان رمان وانیا ملکه خواب ها apk,رمان رمان وانیا ملکه خواب ها قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان های saniya

 

 

برچسپ ها
به اشتراک بگذارید

One thought on “دانلود جلد دوم رمان وانیا ملکه خواب ها

واسه من دانلود میشه ولی نصب نمیشه رمان خیلی قشنگیه تورو خدا کمک!!!!

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
escort bayan istanbul escort fake taxi
کانال عکس پروفایل