maltepe escort alanya escort pendik escort http://www.pendikliler.com/ kadıköy escort kartal escort maltepe escort ataşehir escort ataşehir escort ümraniye escort ataşehir escort ümraniye escort maltepe escort ataşehir escort Passion Dubai Escort New Dubai Escort jigolo arayan bayanlar jigolo istanbul jigolo olmak istiyorum jigolo ajansı beykent koltuk doseme ankara escort porno izle ankara escort ankara escort ankara escort istanbul escort şirinevler escort antalya escort istanbul escort beylikdüzü escort kayasehir escort umraniye escort bahcesehir escort
antalya escort pendik escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort

دانلود رایگان رمان این مرد امشب میمیرد

دانلود رایگان رمان این مرد امشب میمیرد

در دانلود رایگان رمان این مرد امشب میمیرد رمان عاشقانه اجتماعی زیبای برای شما عزیزان قرار دادیم که در مورد دخترى سركش به نام یلدا هست كه با عمه اش زندگى ميكند ،طى حادثه اى  باز داشت ميشود و اتهام سنگينى در پرونده اش رقم ميخورد ناجى او به طور معجزه آسايى وارد زندگى اش ميشود و پرده از وقايع اصلى گذشته اين دختر برداشته ميشود، معين نامدار ! مردى از جنس خشم و تعصب ، با روح و زندگى اش در مى آميزد و روايتى نو  رقم ميخورد…

دانلود رایگان رمان این مرد امشب میمیرد

نام رمان : این مرد امشب میمیرد

نویسنده : زینب ایلخانی

تعداد صفحات : 1377

ژانر : عاشقانه

خلاصه رمان :

دانلود رایگان رمان این مرد امشب میمیرد

دانلود رایگان رمان این مرد امشب میمیرد

يلدا دخترى سركش

كه با عمه اش زندگى ميكند ،

طى حادثه اى  باز داشت ميشود

و اتهام سنگينى در پرونده اش رقم ميخورد

ناجى او به طور معجزه آسايى

وارد زندگى اش ميشود و پرده از وقايع اصلى گذشته اين دختر برداشته ميشود،

معين نامدار ! مردى از جنس خشم و تعصب ، با روح و زندگى اش در مى آميزد

و روايتى نو  رقم ميخورد…

نسخه جدید و کامل جایگزین شد

قسمت های ابتدایی این رمان را با هم می خونیم :

هیچ وقت دلم ه*و*س نوشتتتن روزمر ی هایم را ندرد و نداشتتت كرا که كیز
جالبی در روزها و ماه ها و ستتال هاز زند ی ام رن نداده بود هر آن ه که بود
مزه از جز تلخی و یا س نداشتتت من همه زند ی ام مملو از آن ه بود که
نباید میبود و تدرار و ثبتش كه سودز دا شت جز ت شدید اح ساس درد در تك
تك سلول هاز مغرم…

دانلود رایگان رمان این مرد امشب میمیرد
ولی اهی به جایی از زند ی میر سی که اح ساس میدنی نیاز دارز هر كه که
جرات به زبان آوردنش براز احدز را ندارز جایی باز و کنی ،بنویستتی باید
حداقل کاغد و قلم بدانند آن ه که دیگران و آینه از تو دیده اند و میشتناستند تو
نیستتتی باید دودت را جایی ثبت کنی ، شتتاید مدیون این م د ن دروغین از دود
سادته بمانی باید اعتراف کنی …
و من امروزها عجیب دلم ه*و*س نگاشتن ثانیه به ثانیه از که بر من میگذرد را
دارم ، شتاید زمانی،جایی، کستی بخواند دى دای هاز دل ددترز که هر ز
دودش نبود…

دانلود رایگان رمان این مرد امشب میمیرد
اولین پك به سیگارم با لبخندز تلخ آغاز شد یاد اولین روز آ شنایی در پارك ،
بعدز ها را با مرور تك تك قرار هایمان ،آدرین پك هم با لبخندز تلخ تر با
بغضی سنگین و قورت داده از یادآورز حرف آدرش:
این مرد امشب میمیرد 5
_ هر تفریحی یك روز تموم میشه یك تفریح بود که تموم شد واسه جفتمون
من ٨ ماه تفریح پسرك تازه به دوران رسیده از بودم که شاید عاشقش نبودم اما
همه باو د ر همه تنهایي هایم بود و كه راحت با شروع یك تفریح جدید تر من را

دانلود رایگان رمان این مرد امشب میمیرد
پس زد، تمام شد ! تمام ته مانده اح سا سم ، همین كند قاره اعتماد و باورم به
دنیا و آدمهایش زیر ستتایه اشتتدان به لجن تبدیل شتتد آدرین پك را زده ام این
سیگار تنها یاد ارز از پ سرك تفریح طلب زند ی ام ا ست اولین بار او سیگار
کشتتیدن را یادم داد و باز دم معرفتش رم که حداقل یك مستتدن براز زدم
کا شته اش برایم تعبیه دیده بود ، از جایم بلند شدم ته مانده سیگار را زیر پایم
با تمام نفرتم له کردم ، ا شدان دفترت را ب ستم تمام داطرات و حتی ا سمت را
مثل همین سیگار زیر پایم له کردم و تو بغ د ض لعنتی ! با تواَم ! دیال دریا شدن
نداشته باش حرام باشد قاره اشدی براز موجودز كون اشدان…
ستتوت زنان کلید را در قفل می ردانم و این یعنی اع م حضتتور براز عمه
همیشته دستته و نا ن ، وارد دانه که شتدم باز مثل همیشته بوز دوب غذا و
برق عجیب وسایل دانه ، این زن تنها دلخوشی اش حمالی در این دانه اجاره
ایست

دانلود رایگان رمان این مرد امشب میمیرد
وارد که شدم صداز جیغش باز در مغرم فرو رفت
_صدبار فتم با کفش نیا تو ذلیل مرده
_باز افتادز به جون دونه و غر آدرشو ذاشتی واسه من !!؟؟؟؟
روبه رویم که ایستتاد باز نتوانستتت مهربان نباشتتد و مثل دودم بجنگد نگران
دستش را روز پیشانی متورمم ذاشت و پرسید
_ یلدا كی شده سرت باز با اون پسره احمق رفتی موتور سوارز؟ آدر سر یه
روز اون بنگی تو رو به کشتن میده .

دانلود رایگان رمان این مرد امشب میمیرد
و ددا میدانستتت که عمه پروین كه قدر از اشتتدان بیزار بود لبخند بی روحی
زدم و در حالی که روز کاناپه زوار در رفته ولو میشدم برایش توضیح مختصرز
دادم که میدانم تا كه حد دوشحال شد
_ نگران نباش سترم امروز به ستنر دورده ستنر که نبود ولی با دستته کلیدم
جورز زدم تو ستتر دودم که دیگه به یك بنگی اینقدر رو ندم که راحت فیتیله
پی م کنه، پرز جون دوشتتحال باش اشتتدان قهوه ایم کرد امروز، جورز که
حا حا ها بو ند بدم بعدم رفت با یك در تر از من رو هم ریخت آده
میتونی دیگه تفریح پارتی و دود و آب شتتنگولی بهش حال نمیداد زده بود تو
کار کمر به پایین که من اهلش نبودم و این ددی جدیده بود

دانلود رایگان رمان این مرد امشب میمیرد
كشم هاز عمه از دوشحالی و تعجب مثل تیله رد شده بود
_ الهی شتتدر عمه فدات شتته با دره دعام رفت پستتره رو دودت شتتنادتی
دیدز فتم این دنبال فقى کثافت کاریه حیف تو ددتر دوشتگل من نیستت با
این جور آدم ها اص برو و بیا داشته باشه؟
و باز ناق عمت باز شد و ادامه داد و ادامه داد:

دانلود رایگان رمان این مرد امشب میمیرد

دانلود رایگان رمان این مرد امشب میمیرد

 

راهنما

برای دریافت رمان کافی است بر روی دکمه بالا کلیک نمایید تا رمان به آسانی دانلود شود.

دانلود رمان عاشقانه این مرد امشب میمیرد,رمان عاشقانه این مرد امشب میمیرد, رمان این مرد امشب میمیرد رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور این مرد امشب میمیرد, رمان عاشقانه صحنه دار این مرد امشب میمیرد, رمان عاشقانه ایرانی این مرد امشب میمیرد, رمان عاشقانه کوتاه این مرد امشب میمیرد, رمان عاشقانه ۹۸ia این مرد امشب میمیرد, رمان عاشقانه خارجی این مرد امشب میمیرد, رمان عاشقانه پلیسی این مرد امشب میمیرد, رمان عاشقانه دانلود این مرد امشب میمیرد, این مرد امشب میمیرد,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان این مرد امشب میمیرد,دانلود رمان این مرد امشب میمیرد برای موبایل,عکس شخصیت های رمان این مرد امشب میمیرد,دانلود رمان این مرد امشب میمیرد apk,دانلود رمان این مرد امشب میمیرد نگاه دانلود,رمان این مرد امشب میمیرد قسمت اول,دانلود رمان این مرد امشب میمیرد نسخه apk,دانلود رمان این مرد امشب میمیرد apk,رمان النا قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان های زینب ایلخانی

برچسپ ها
به اشتراک بگذارید

3 دیدگاه در “دانلود رایگان رمان این مرد امشب میمیرد

وااااااای عاااااالی بود فقط کاش عماد و پیمان نمیمردن????
دم نویسندش گرم با اینکه طولانی بود ولی یه روزه تمومش کردم بس که قشنگ بود.
حتتتما بخونید پشیمون نمیشید?

خیلیی رمان قشنگی بود ولی حیف که عماد مرد اگه عماد نمیمرد رمان خیلی قشنگ تر و جذاب تر میشد

اخرش خوب تموم می شه؟

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
escort bayan istanbul escort fake taxi
کانال عکس پروفایل