maltepe escort alanya escort pendik escort http://www.pendikliler.com/ kadıköy escort kartal escort maltepe escort ataşehir escort ataşehir escort ümraniye escort ataşehir escort ümraniye escort maltepe escort ataşehir escort Passion Dubai Escort New Dubai Escort jigolo arayan bayanlar jigolo istanbul jigolo olmak istiyorum jigolo ajansı beykent koltuk doseme ankara escort porno izle ankara escort ankara escort ankara escort istanbul escort şirinevler escort antalya escort istanbul escort beylikdüzü escort kayasehir escort umraniye escort bahcesehir escort
antalya escort pendik escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort

دانلود رایگان رمان بعد از تو

دانلود رایگان رمان بعد از تو

در دانلود رایگان رمان بعد از تو رمان عاشقانه جدیدی برای شما قرار دادیم که دختر داستانمون،یه روانشناسه..یه دختر عاقل که مثل خیلی ها دل میبنده،عاشق میشه و ازدواج میکنه اما…وقتی به خودش میاد که میبینه با یه بچه تنها مونده!…وقتی که یه دختر شکسته و پریشونه که فقط یه مشت قرص میتونن آرومش کنن!…رها میشه،بدون هیچ جوابی یا توضیحی از جانب شریک زندگیش…

دانلود رایگان رمان بعد از تو

نام رمان: بعد از تو

نویسنده رمان : شیرین سعادتی

تعداد صفحات : 474

ژانر : عاشقانه ، کمی تا قسمتی پلیسی 😀

خلاصه رمان :

دختر داستانمون،یه روانشناسه..یه دختر عاقل که مثل خیلی ها دل میبنده،عاشق میشه و ازدواج میکنه اما…وقتی به خودش میاد که میبینه با یه بچه تنها مونده!…وقتی که یه دختر شکسته و پریشونه که فقط یه مشت قرص میتونن آرومش کنن!…رها میشه،بدون هیچ جوابی یا توضیحی از جانب شریک زندگیش.

همه چیز به نظر مرموز میاد…ماجرایی پر از علامت سوال….

آیا نیکی آروم میشه!؟

آیا میتونه یه زندگی جدید رو شروع کنه!؟

داستان از اینجا شروع میشه اما….قراره اتفاق هایی بیوفته که اصلا قابل پیش بینی نیستند…

بعـــد از تــو ، بــاز هـم تــو…پایان خوش.

قسمت های ابتدایی این رمان را با هم می خونیم:

دانلود رایگان رمان بعد از تو

دانلود رایگان رمان بعد از تو

به نام یاورم…
بعد از تو…!؟
آری…
بعد از تو من تنها شدم
بعد از تو من رها شدم
بعد از تو من ترد شدم
بعد از تو من شکستم
بعد از تو من خرد شدم
بعد از تو خیلی اتفاق ها افتاد…
و تو کجا بودی تا ببینی چه بر سرم آمد…؟
با همه قدرتم ملحفه رو تو چنگم گرفتم و جیغ زدم:عزیز..!!
عزیز با چادرش عرق روی پیشونیم رو گرفت و گفت:جانه عزیز؟..دورت

دانلود رایگان رمان بعد از تو

بگردم مادر آروم باش الان میان.
با درد به زور از لای دندونهای کلید شده ام گفتم:عزیز دیگه نمیتونم تحمل
کنم تو رو خدا یه کاری کن.
عزیز:قربونت برم دخترم،تحمل کن..یکم دیگه که شیر پسرت رو تو بغ*لت
گرفتی تمام دردهات از یادت میره.
با ناله سرم رو کوبیدم به تخت و بلند بلند گریه کردم.

دانلود رایگان رمان بعد از تو

مثل مار به خودم می پیچیدم و نفسهام کند شده بود.
حس میکردم عض ت بدنم از درد دارن کم میان…حالا واقعا معنی درد
زایمان رو میفهمیدم.
بدنم خیس عرق بود و داشتم جون می دادم.
» نفس عمیق بکم دخترم « عزیز هم تو صورتم فوت میکرد و تکرار میکرد
نمیدونم چقدر از زمانی که به سختی خودمون رو به بیمارستان رسونده بودیم
و من روی تخت با بدنی گ ر گرفته میلرزیدم گذشته بود.
اما بالاخره چند تا پرستار خود شون رو ر سوندن بالای سرم و برای عمل آماده
ام کردن.

دانلود رایگان رمان بعد از تو

دم در عزیز د ستم رو ف شرد و گفت:دخترکم قوی باش…تو و بچه ات سالم از
این در میاین بیرون.
من که د ی گه ا ن گار داش تم از هوش م یر ف تم و لی به زور ز مز مه
کردم:عزیز..اگه..بر..نگشتم..تو رو خدا..مواظبم..باش.
عزیز:این حرفا چیه دختر…زبونت رو گاز بگیر..ایشالا که س مت میای بیرون
و خودت مواظب بچه اتی.
حرکت تخت اجازه صحبت بیشتر رو بهمون نداد و من حاله زاری وارد اتاق
عمل شدم.
***
با سوزش شکمم،آروم چشمهام رو باز کردم.
گنگ و خمار اطرافم رو نگاه کردم..توی یه اتاق بودم..بوی بتادین پیچیده بود
تو دماغم.

دانلود رایگان رمان بعد از تو

حالم بهم میخورد و دردم هر لحظه بیشتر می شد.
ک سی پی شم نبود…آروم د ست چپم رو به سر دادم بالا…انگ شتم یه دکمه رو
لمس کرد،فشارش دادم.
با حالت تهوع زیادی منتظر بودم بیان تو اتاق…هر لحظه ممکن بود بیارم بالا.
قیافم درهم شده بود…د ستم رو گذا شتم روی دهنم و سرمو بلند کردم که در
باز شد.
عزیز همراه یه پرستار وارد شد.
عزیز:وای خدا مرگم بده…چت شده دخترم؟
به زور گفتم:نمیدونم،حالم بهم میخوره.
دستمو دور دادم:الان میارم بالا یه چیزی بهم بدید.
پرستار سری یه س ل بهم داد که با قرار گرفتن سرم بالاش،تمام محتویات
معدم که هیچی جز اسید نبود رو بالا اوردم.
عزیز با نگرانی و بغض گفت:خدایا خودت کمک کن.
پرستار:خواهم میکنم نگران نباشید چیزی نیست..حالت تهوع از عوارض
بیهوشیه.
بعد رو کرد به من:شما خیلی یعیی شدین…باید خودتون رو تقو یت
میکردین.
عزیز:هی بهم میگم ولی کو گوشه شنوا…نگاه کن تو رو خدا…رنگ به رو
نداری دختر.

دانلود رایگان رمان بعد از تو

بی حال دراز شدم روی تخت…از بوی خاص بیمارستان و حتی جایی که
روش خوابیده بودم حالم بهم میخورد.
آروم به پرستار گفتم:کی مرخص میشم؟
پرستار لبخندی زد:اجازه بدین دکتر هم معاینه اتون کنه…زخم هاتون تازه
اس،باید استراحت کنید.
ا ه..میدونستم اینا رو میگه…اخمی نشست روی پیشونیم.
ولی با به یاد اوردن دلیل اینجا بودنم،قلبم رو هیجان و صورتم رو نگرانی
گرفت..!
تند گفتم:بچه ام بچه ام!

دانلود رایگان رمان بعد از تو

به عزیز نگاه کردم:عزیزجون پسرم کجاست؟
پرستار:آروم باشید ل فا…بخیه هاتون باز میشه.
عزیز شونه هام رو گرفت و خوابوندم روی تخت و گفت:بخواب دخترم…نگران
هم نباش.
خندید:حال پسرت خوبه خوبه…س مت و تپل.
در کنار نگرانیه تو چشمهام،لبخندی نشست روی لبم.
گفتم:میخوام ببینمم.
عزیز خم شد تو صورتم و چشم راستم رو ب*و*سید.
عزیز:قربونه چشمای دریاییت،باشه الان میرم میگم بیارنم…تو هم بمون تا
دکتر بیاد.
بی حرف تو جام دراز شدم و منتظر موندم.
حس عجیبی داشتم از فکر کردن بهم…شور عجیبی داشتم.

دانلود رایگان رمان بعد از تو

دستهامو مشت کردم…خدایا این یکی رو برام نگه دار…بذار با امید به
اون،بخاطر اون ادامه بدم.
نمیدونم چقدر گذشت که با صدای در به خودم اومدم.
تند به در نگاه کردم…عزیز بود که با موجود کوچولویی به ب*غ*ل که توی یه
پتوی سفید پیچیده شده بود،لبخند زنون به طرفم می اومد.
عزیز:ببین کی اومده مامانی؟..یه تازه وارده تو دل برو…الهی که قدمم خیر
باشه این عروسک.
با هیجان ولی آروم خودم رو سر دادم عقب و نشستم:بدش به من عزیز.
عزیز:برو ببینم کوچولو که مامانت دل تو دلم نیست.
آروم گذاشتم تو ب*غ*لم…دستهامو دورش پیچیدم و به صورتم نگاه کردم.
خیلی زود بغضم خودشو نشون داد…یه صورت گرد و سفید…با وجود نوزاد
بودنم لپ های کوچولویی داشت که دلم براشون یعی رفت.
دماغه خیلی خیلی کوچولویی و ل*ب*هایی که به سختی به یه بند انگشت
میرسیدن.

دانلود رایگان رمان بعد از تو

بنظر می اومد خوابه…با حاله عجیبی نگاهم میکردم…یعنی من واقعا مادر
شدم؟…این پسره منه؟
دستمو گذاشتم روی دهنم و آروم اشک ریختم…باورم نمی شد…باوره داشتن
همچین هدیه ی زیبایی برام سخت بود.
عزیز:میبینی نیکی؟..خدا همه ی درهاشو باهم نمی بنده…خوشگله مگه نه؟
با اشک تند تند سرمو تکون دادم که عزیز خندید و سرمو گرفت تو ب*غ*لم.

دانلود رایگان رمان بعد از تو

لبخند آرومی زدم و با صدای گرفته ای گفتم:کاش چشماشو باز کنه.
عزیز با شوق گ فت: باز کرد دخترم،فقط یک لح ظه وقتی تو ب*غ*لم
بود…واااای نبودی که ببینی چه چشمای قشنگی داره.
با خوشحالی و صورت خیسم نگاهم کردم:واقعا؟..چه شکلیه؟..من دوست
دارم نگاهم کنه…این وری حس میکنم ازم دوره.
عزیز د ست ک شید به چ شمهام:مثل چ شمای خودته…آبی های خودت رو به
ارث برده.
چند یربه آروم به شونه ام زد:دیگه از این فکرها نکن…حالا از اون نزدیکتر به
تو کسی وجود نداره…اون از پاره تنته و تو باید خوب مراقبم باشی..هم
اون،هم خودت.
صورتم رو ب*و*سید:مادر شدنت مباری عزیزکم..نمونه باش..میدونم که
میتونی از پسم بربیای.
لبخندی بهم زدم و به پ سرم نگاه کردم..حالا ا سمت رو چی بذارم خو شگله
من؟

دانلود رایگان رمان بعد از تو

گرم تو ب*غ*لم فشردمم…شاهزاده سرزمین قلبم.
در اتاق باز شد و این بار دکتر داخل شد..
دکتر:خب،میبینم که حالتون بهتره.
عزیز:همین وره…به امید خدا سر پا هم میشه.
دکتر:حتما…ولی مادربزرگت رو خیلی ترسوندی ها خانوم خانوما.
از اونجایی که نسبتا دکتر سن بالایی بود چیزی بهم نگفتم.
رو به عزیز گفتم:مگه چی شده بود عزیز؟..من فقط حالم بهم خورد.

دانلود رایگان رمان بعد از تو

عزیز ن گاهم..خیره خیره..ن گاهم عجیب بود.. یه جور ترس توش بود…ا ما
چرا؟
دکتر:باید بگم که خدا کمکت کرد دخترم..راستم..نزدیک بود از دستت بدیم!
با تعجب نگاهم کردم…یعنی چی..!؟
دکتر لبخند نیم بندی زد:خون ریزیه شدید..باید خودت رو تقویت کنی،برای
شیر دادن به بچه ات هم لازمه.
اوه..حالا منظورش رو فهمیدم..سری ناموزون تکون دادم.

دانلود رایگان رمان بعد از تو

یعنی نزدیک بود بمیرم؟…برای خودم نترسیدم،چون اگه می مردم رها میشدم.
از این زندگی خ ص میشدم اما…پس پسرم چی؟..چی به سر اون می اومد؟
نفسم رو با آه بیرون دادم…یهو یه چیزی یادم افتاد.
رو به دکتر پرسیدم:دکتر..من دیگه میتونم قرص هام رو…مصرف کنم؟
دکتر:قرص؟
گفتم:بله…تو پرونده ام بود که چی هستن و علتم.
دکتر:آه بله..یادم اومد..
لبخندی زد:خب وقتی کام از حالت م مئن شدی میتونی استفاده کنی.
چند لحظه نگاهم کردم..بعد سرم رو انداختم پایین.
زمزمه کردم:ولی من به شدت بهشون نیاز دارم..!
عزیز:دکتر، دخترم کی مرخص میشه؟
دکتر:ان شاء ا…فردا صبح.

دانلود رایگان رمان بعد از تو

این رو که گفت،ازش تشکر کردیم و رفت.

یهو فرشته ی توی ب*غ*لم صدایی از خودش در اورد!…با لبخند نگاهم
کردم و تکونم دادم.
صورتم رو با بند انگشتم نوازش دادم…حتما اونم اینجا راحت نیست.
فردا میریم خونه پسرم..پیم به سوی یه زندگی جدید..!
***
با کمک عزیز روی تخت نشستم..عزیز پتو رو کشید روم.
عزیز:استراحت کن دخترم تا زودتر سر پا شی.
با لبخند غمناکی دست چروکیده و سفیدش رو تو دستم گرفتم:ببخشید
عزیز..همه مدت فقط برات دردسرم.
عزیز:ساکت شو بچه!..تو برای نعمتی،همدمی..دیگه این حرفارو نزن.
سرم رو انداختم پایین..قبل از اینکه چیزی بگم،گو شیم زنگ خورد…دنبالم
گشتم ولی ندیدمم.

دانلود رایگان رمان بعد از تو

عزیز:اینجاس رو میزه…بگیرش.
عزیز گوشیم رو از روی میز برداشت و به طرفم گرفت..از دستم گرفتم.
گفتم:ممنون عزیز..برو بشین پاهات درد گرفت.
عزیز لبخندی زد:نگران من نباش دخترم.
و از اتاق رفت بیرون…نفسمو دادم بیرون و به گوشی نگاه کردم..ماهک بود.
جواب دادم:الو؟
ماهک:س م بر رئیس و دوست جونه خودم..چ وری مادر آینده؟
گفتم:عل یک س م گلو له ی ن مک… باز گفتی رئیس؟..م گه ما شرکت
داریم؟..بعدشم دیگه مادر آینده نیستم.

دانلود رایگان رمان بعد از تو

ماهک:هان!؟..چرا نیستی؟
با بی خیالی گفتم:چون مادر شدم…به دنیا اومد.
ماهک:چییییی!؟؟؟… ک یییی!؟؟
با صدای جیغم مجبور شدم گوشی رو از خودم دور کنم…چند لحظه با اخم
به گوشی نگاه کردم بعد گذاشتمم رو گوشم.
گفتم:چه خبرته؟..کر شدم جغجغه.
ماهک:میکشمتتت…چرا خبرم نکردی هاننن!؟؟
گفتم:چون یهویی شد.
ماهک:وایسا ببینم..اص الان میام اونجا به حسابت میرسم هم اون شاه پسرو
میبینم،خدافظ!

دانلود رایگان رمان بعد از تو

تا اومدم چیزی بگم سری ق کرد!…پوووف این دختر دیوانه است.
ماهک منشی م بم بود و تنها دو ستم…تنها کسی که تو این چند ماهه زندگیم
تونسته بود بهم نزدیک بشه.
من، نیکی فراهانی یه روانشانسم که دیگه مشاوره های خودمم به درد خودم
نمیخورد.
بیست و پنس سال سن دارم ولی حس میکنم پیر تر این عددم..و خب چندتا
تار موی سفید بین موهام گواهی به این حرفم میداد.
با عزیزجون، مادر بزرگ مادریم تو جنوب تهران تو من قه راه آهن ز ندگی
میکردیم.

دانلود رایگان رمان بعد از تو

دانلود رایگان رمان بعد از تو

راهنما

برای دریافت رمان کافی است بر روی دکمه بالا کلیک نمایید تا رمان به آسانی دانلود شود.

دانلود رمان عاشقانه بعد از تو,رمان عاشقانه بعد از تو, رمان بعد از تو رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور بعد از تو, رمان عاشقانه صحنه دار بعد از تو, رمان عاشقانه ایرانی بعد از تو, رمان عاشقانه کوتاه بعد از تو, رمان عاشقانه ۹۸ia بعد از تو, رمان عاشقانه خارجی بعد از تو, رمان عاشقانه پلیسی بعد از تو, رمان عاشقانه دانلود بعد از تو, بعد از تو,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان بعد از تو,دانلود رمان بعد از تو برای موبایل,عکس شخصیت های رمان بعد از تو,دانلود رمان بعد از تو apk,دانلود رمان بعد از تو نگاه دانلود,رمان بعد از تو قسمت اول,دانلود رمان بعد از تو نسخه apk,دانلود رمان بعد از تو apk,رمان بعد از تو قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان های شیرین سعادتی 

برچسپ ها
به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
escort bayan istanbul escort fake taxi
کانال عکس پروفایل