خانه » داستان های عاشقانه » دانلود رایگان رمان تب آغوش سرد

دانلود رایگان رمان تب آغوش سرد

در دانلود رایگان رمان تب آغوش سرد رمان عاشقانه اجتماعی زیبای برای شما عزیران قرار دادیم که در مورد دختری که برای نجات جون مادرش مجبور میشه یک زندگی جدید انتخاب کنه،زندگی که با یک ازدواج اجباری یک ساله شروع میشه، اونم با مردی که نقاب بر‌چهره داره وحتی چکامه داستان حق شناختنش نداره،این مرد نقابدار پراز راز وبی احساس سنگ دل هست،برای چکامه توی این زندگی اجباری چه اتفاقی می افته وشرایط این زندگی چیه!؟؟…

دانلود رایگان رمان تب آغوش سرد

نام رمان :تب آغوش سرد

نویسنده : طاهره نیرومند(تاتیا)

تعداد صفحات : 164

ژانر : اربابی،عاشقانه،اجتماعی

خلاصه رمان :

عکس و تصویر اون اخرین کسی بود که برای اولین بار عاشقش شدم...

در مورد دختری به اسم«چکامه» هست،دختری که برای نجات جون مادرش مجبور میشه یک زندگی جدید انتخاب کنه،

زندگی که با یک ازدواج اجباری

یک ساله شروع میشه، اونم با مردی که نقاب بر‌چهره داره وحتی چکامه داستان حق شناختنش نداره،

این مرد نقابدار پراز راز وبی احساس سنگ دل هست،

 برای چکامه توی این زندگی اجباری چه اتفاقی می افته وشرایط این زندگی چیه!؟؟…

با هم قسمت های ابتدایی این رمان را می خوانیم :

یاد دوماه پیش افتادم که دربدر دنبال پول عمل جراحی برای تنها عزیز زندگیم
، مادرم بودم. اما هیچکس راضی نشد بهم کمک کنه . تا اینکه خودم رو
جلوی دفتری که به ظاهر کارش کمک کردن به افراد بی بضاعت ، ولی در
اصل کارش، صیغه کردن زنهای بیوه بود ، دیدم .
نه پدری و نه برادری که بجای تو دوندگی کنه و دنبال پول باش ه . خودم بودم و
ین مادر بیمار . وقتی که به همه رو انداختم ، از بانن ها وام خوا ستم ولی هر
کدومشون به بهانه های واهی و نداشتن ضامن معتبر دست بسرم کردن ، دیدم
چاره ای ندارم جز اینکار،

دانلود رایگان رمان تب آغوش سرد

ازدواج قراردادی یکساله ای با مردی که حتی حق شناختنش را نداشتم . مردی
که نقاب به چهره داشت و منو به دنیای خودش برد …
شرایطی که تعیین کرده بود خیلی ناعادلانه بود اینکه بعد از عمل مادرم به
عمارتی بیرون از ش هر بیارتم و به مدت یکس ال توی خونه اش زندگی کنم به
دور از مردم شهر و به دور از مادری که حاضر شدم به خاطرش پا بذارم روی
عقایدم. روی تموم باورهایی که دوستشون داشتم و براشون احترام قائل بودم .
ااااااای واااااای الان من کجام؟؟؟

دانلود رایگان رمان تب آغوش سرد

من چکامه ام،دختری که نازپروده نیستم اما دست روزگار منو قوی و سرسخت
بار آورده ، زندگی شادی دا شتم خونمون تو کوچه پس کوچه های پایین شهر
تهران بود جایی که آدمهای ض عیا الحال ، زندگیش ون رو به مش قت
تب آغوش سرد 5
میگذروندن ولی درکنار هم ش اد زندگی میکردن. من با اینکه س ختی های
زیادی کشیدم، ولی هیچوقت دم از نا شکری نزدم و همه ی این سختی ها رو
پای تقدیر و س رنوش ت بی رحمانه روزگار گذاش تم. همه چیز خوب پیش
میرفت،تا وقتی که فهمیدم مادرم بیماری قلبی داره و باید س ریع عمل بش ه . ،
همه چیز روی س رم خراب ش د . درس و دانش گاه را ول کردم تا بتونم از تنها
دارای وس رمایه زندگیم، یعنی مادرم مراقبت کنم. مادری که بعد از جدایی از
بابای معتاد ین لاقبا ، همه س ختی ها رو تحمل کرد تا من که تنها دخترش
بودم ، هیچ غمی نداشته باشم و با درس خوندن به جایی برسم . و برای خودم
کسی بشم .بیماری مادرم روزبه روز بدتر می شد ونیاز به عمل باز داشت. در
تنگنای سختی ها قرار گرفته بودم، تاجایی که مجبور شدم از کسی که عاشقانه
دوستش داشتم و اولین عشق زندگیم بود، دست بکشم و دیگه بهش فکر نکنم
.

دانلود رایگان رمان تب آغوش سرد

و الان من کجام!؟!! من همون چکامه ای هستم که
همیش ه تو رویاهایی که برای خودم س اخته بودم فکر میکردم وقتی که زندگی
م شترکم را با ک سی شروع میکنم،مثل تو فلیم ها و قصه ها، روز اول زندگی با
ین ب*و*س ه ش یرین آغاز میش ه. اما الان میفهمم که همه اینها دروغه، همه
این چیزها ، فقط توی قصه ها و فیلم هاست.
من از همه ی آدمهایی که میتونس تن کمن کنن ولی بابتش ازت چیزی طلب
میکردن،متنفررررررررر بودم.
از بس گریه کرده بودم، قلبم به کندی میزد،نفس کم آورده بودم .خ سته بودم از
خستگی های روزگار،

دانلود رایگان رمان تب آغوش سرد

اشکهام رو پاک کردم،
تن بی رمق و بی جونم رو تکون دادم.لباس هایی که با خودم آورده بودم را از
چمدونم درآوردم و یکیشونو برداشتم تا بعد از حمام بپوشم .
الان می تونس تم به خوبی اتاقی که تموم روحم رو بیرحمانه داخل خودش
کش ته بود، رو ببینم . اتاق بزرگی که طرش ش اهانه داش ت ین تخت دونفره
بزرگ شاهی،که دیوارهاش با سر خشن شده انواع حیوانات تزئین شده بود .
ترسناک بود حداقل برای دختری مثل من.
چشم از اتاق گرفتم . دنبال سرویس بهداشتی بودم . جست وجویم زیاد طول
نکشید، سرویس بهداشتی و حمام را پیدا کردم .

دانلود رایگان رمان تب آغوش سرد

تموم و سایل اتاق حتی سرویس بهدا شتی از سنگ مرمر بود . پوزخند تلخی
اومد روی لبم گفتم: عجب عمارتی . بیخیال از این دنیای تجملاتی، شیر آب
س رد را باز کردم و تن لرزانم که از دیش ب بی جون ش ده بود را زیر دوش آب
گرفتم .
زیر دوش آب ایس تاده بودم وفقط به این فکر میکردم که من با خودم چکار
کردم ؟ چرا همچین پیشنهادی را قبول کردم ؟ الان چه کسی پیش مادرمه ؟ …
و این یکسال را چطور طاقت بیارم؟؟؟
از حموم اومدم بیرون و موهامو با حوله خشن کردم.
احساس ضعا و گرسنگی داشتم. اما نمیدونستم باید چکار میکردم .

دانلود رایگان رمان دلربا

راهنما

برای دریافت رمان کافی است بر روی دکمه بالا کلیک نمایید تا رمان به آسانی دانلود شود.

دانلود رمان عاشقانه تب آغوش سرد,رمان عاشقانه تب آغوش سرد, رمان تب آغوش سرد رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور تب آغوش سرد, رمان عاشقانه صحنه دار تب آغوش سرد, رمان عاشقانه ایرانی تب آغوش سرد, رمان عاشقانه کوتاه تب آغوش سرد, رمان عاشقانه ۹۸ia تب آغوش سرد, رمان عاشقانه خارجی تب آغوش سرد, رمان عاشقانه پلیسی تب آغوش سرد, رمان عاشقانه دانلود تب آغوش سرد, تب آغوش سرد,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان تب آغوش سرد,دانلود رمان تب آغوش سرد برای موبایل,عکس شخصیت های رمان تب آغوش سرد,دانلود رمان تب آغوش سرد apk,دانلود رمان تب آغوش سرد نگاه دانلود,رمان تب آغوش سرد  قسمت اول,دانلود رمان تب آغوش سرد نسخه apk,دانلود رمان تب آغوش سرد apk,رمان النا قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان هایطاهره نیرومند(تاتیا) 

دانلود رمان ماه مه آلود هر سه جلد کامل
رمان ماه مه آلود
 
رمان ماه مه آلود به قلم پرستو . س با بیش از یک میلیون دانلود و نصب یکی از پر مخاطب ترین رمان های فارسی زبانان بوده است که هر سه جلد این رمان در این سایت قابل دانلود و مطالعه می باشد. جلد اول به صورت رایگان دانلود کنید در صورت تمایل دو جلد دیگر را نیز مطالعه فرمایید.توضیحات بیشتر

4 + 1 =

تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو 98 و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است.