خانه » داستان های عاشقانه » دانلود رایگان رمان دست سرنوشت من

دانلود رایگان رمان دست سرنوشت من

در  دانلود رایگان رمان دست سرنوشت من رمان عاشقانه دیگری برای شما قرار دادیم که در مورد کسی هرگز نمی داند چه سازی میزند فرداچه میدانی تواز امروزچه میدانم من از فرداهمین یک لحظه را دریاب که فرداقصه اش فرداست دختری مهربان اما بی پروا وسرکش به اسم بهارپسری مغرور بادلی زخمی به اسم باربد بادیدگاهها ی مختلف مثل دوخط موازی که دست سرنوشت به طرز ماهرانه ای زندگی جفتشون وتغییر میده ..‌..

دانلود رایگان رمان دست سرنوشت من

نام رمان :دست سرنوشت من

نویسنده : سمیرا نظری

تعداد صفحات : 65

ژانر : عاشقانه , غمگین

خلاصه رمان:

دانلود رایگان رمان دست سرنوشت من

دانلود رایگان رمان دست سرنوشت من

کسی هرگز نمی داند چه سازی میزند فردا

چه میدانی تواز امروزچه میدانم من از فردا

همین یک لحظه را دریاب که فرداقصه اش فرداست

دختری مهربان اما بی پروا وسرکش به اسم بهار

پسری مغرور بادلی زخمی به اسم باربد

  بادیدگاهها ی مختلف مثل دوخط موازی که دست سرنوشت به طرز ماهرانه ای زندگی جفتشون وتغییر میده ..‌..

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خونیم :

تعطیلات نوروزبودکه دخترخاله مادرم همراه همسرش وپسراش ودخترش
ازتهران به منزل ما توشیراز اومدن.
ماکمی شوووکه شوودیی همین که بدون اطلام اومده بودن همین که همه باهی
بودن چون 2 تااز پسووراش والبته دخترش ازدواج کرده بودن ووقتی هی مجرد
بودن خونه ما نمی اومدن.
دخترخاله مادرم که اسوومگ تیتی همراههمسوورش اقادمروویدهرازتاهی به
ماسرمیزدن خلاصه این همه تعجب یه طرف مدام قربون صدقه ی من رفتنرون
یه طرف توده وپژه ای دا شتن بهی.عرو ساش خیلی سانتال مانتال بودن همین
طور دخترش دفت عروسووواش باهی خواهر ودوسووتای صوومیمی دخترش
سوتندبودن بهرام بهراد باربدم پسراش بودن.
دوروز ازاومدن تیتی دون اینا میگذشت که
خواهرم سووانازو زن داداشووی فریده سوورازکارمهمونای ناخونده مون دراوردن
ومتوده شوودن که برای امرخیر اومدن وتوخونه مادزمن مجرد دیگه ای نبود
وتوخانواده ی اوناهی باربد فقط مجردبود.

دانلود رایگان رمان دست سرنوشت من

افکارم پریرووون شووداخه اون پسووره نلسووب خیلی خودش ومیگیره واصوولا
انگارتواین دنیا نیست.
هنوز اون قدرازتاراتاه بازی فریده وسواناز نگذشوته بودکه تیتی دون اومدپیگ
مامانی وتفت:مریی دان اته ادازه بدی رادع به یه امرخیرباهی صووحبت کنیی
مامانی وازخداخواسته انگارکه من رودستگ موندم با خوشحالی که کاملا تابلو
بود تفت والا چی بگی هرچی قسمت باشه تیتی دان
مامان اینا مرولول بودن که سووتندوبیتاونیکی همراه همسوورانرووون بایه دعبه
شیرینی ویه دسته تل ازبیرون اومدن.

دانلود رایگان رمان دست سرنوشت من

ددی ددی اینامیخواسوتن خواسوتگاری کنن همه نروسوتیمواقادمرویدروبه
پدرم تفت:اقارضووا اته ادازه بدید به رسووی خداوسوونت پیلمبر دخترخانمتون
بهارو واسه پسرباربد خواستگاری میکنی.
وازت ادازه میخوام بله هابرن باهی حرفاشووون وبزنن واته راضووی بودن بقیه
چیزا به عهده من وشماست که بفرستیمرون زیر یه سقف
پدرم:والاچی بگی ا قادمروو یدهردورشوو ما صوولان م یدون ید شوو مادای
برادربزرتترمنید وحرفتون حرف منه .

دانلود رایگان رمان دست سرنوشت من

خلاصه بزرتترا مرلول صحبت بودن ومارو هی فرستادن حیاط برای صحبت
کردن ماشووااله خونه پربودازدمعیت خانواده ماوتیتی دون اینا به زورتوخونه
داشده بودیی.
باربدطلبکارانه بهی نگاه میکردانگارارث باباشووو ازم طلب داشووت.چنددقیقه
تذشت هنوز سکوت برقراربود تااینکه باربدتفت:چندسالته
تفتی: ۱۹
تفت:چقدردرس خوندی

دانلود رایگان رمان دست سرنوشت من

تفتی:پرت کنکوریی رشتی نقره کری)معماری(بود
باربد:میدونی من فوق لیسانس معماری دارم
من:نه
باربد:میدونی چندسالمه
من:نه
باربد:دوست پسر داری یا قبلاداشتی
من باتعجب تمام نگاش کردم)تودلی تفتی این پسووره دیوونس یه کاره میگه
دوست پسر داشتی اخه احمق اته داشتی مگه به تو میگفتی اما خوب واقعا اهل
اینجور کارانبودمو به تروه خونیی نمیخورد.(
باربد:باتوام باکسی……

دانلود رایگان رمان دست سرنوشت من

من رفتی توحرفگ این چه سوووالیه بااینکه اصوولا خوشووی نیومدامانه تواین فازا
نبودم )ادبیاتی توحلقی(
دز پدرم وبرادرم سووینابامرد دیگه ای رابطه عاطفی نداشووتی.بار بد:کاملا
مرخصه
من:ازکجا اون وقت

دانلود رایگان رمان دست سرنوشت من

دانلود رایگان رمان دست سرنوشت من

راهنما

برای دریافت رمان کافی است بر روی دکمه بالا کلیک نمایید تا رمان به آسانی دانلود شود.

دانلود رمان عاشقانه دست سرنوشت من,رمان عاشقانه دست سرنوشت من, رمان دست سرنوشت من رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور دست سرنوشت من, رمان عاشقانه صحنه دار دست سرنوشت من, رمان عاشقانه ایرانی دست سرنوشت من, رمان عاشقانه کوتاه دست سرنوشت من, رمان عاشقانه ۹۸ia دست سرنوشت من, رمان عاشقانه خارجی دست سرنوشت من, رمان عاشقانه پلیسی دست سرنوشت من, رمان عاشقانه دانلود دست سرنوشت من, دست سرنوشت من,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان دست سرنوشت من,دانلود رمان دست سرنوشت من برای موبایل,عکس شخصیت های رمان دست سرنوشت من,دانلود رمان دست سرنوشت من apk,دانلود رمان دست سرنوشت من نگاه دانلود,رماندست سرنوشت من قسمت اول,دانلود رمان دست سرنوشت من  نسخه apk,دانلود رمان دست سرنوشت من apk,رمان دست سرنوشت من قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان های سمیرا نظری

دانلود رمان ماه مه آلود هر سه جلد کامل
رمان ماه مه آلود
 
رمان ماه مه آلود به قلم پرستو . س با بیش از یک میلیون دانلود و نصب یکی از پر مخاطب ترین رمان های فارسی زبانان بوده است که هر سه جلد این رمان در این سایت قابل دانلود و مطالعه می باشد. جلد اول به صورت رایگان دانلود کنید در صورت تمایل دو جلد دیگر را نیز مطالعه فرمایید.توضیحات بیشتر

− 5 = 5

تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو 98 و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است.