antalya escort

دانلود رایگان رمان رویا بیدار می شود

دانلود رایگان رمان رویا بیدار می شود

در دانلود رایگان رمان رویا بیدار می شود رمان عاشقانه زیبای دیگری برای شما عزیزان قرار داده ایم که در مورد دختری به نام رویا هست که رویا از زندان برگشت و تصمیم گرفت از همه معذرت بخواد و طلب بخشش کنه.به ظاهر که همه خواهشش رو مبنی بر بخشیدن،قبول کردن،ولی اصل قضیه چیز دیگه ای بود…برای همین رویا فریب خورد؛در واقع بقیه هم می خواستن از رویا انتقام بگیرن.بعدش هم که رویا به اصرار خودش برگشت همدان…اونجا دچار یه حمله عصبی شد و …..

دانلود رایگان رمان رویا بیدار می شود

نام رمان:رویا بیدار می شود

جلد سوم رمان گاهی عشق از پشت خنجر می زند

نویسنده : ام_دات_کا_اچ 

تعداد صفحات : 66

ژانر :  عاشقانه

خلاصه رمان :

اونجا خوندیم که رویا از زندان برگشت و تصمیم گرفت از همه معذرت بخواد و طلب بخشش کنه.به ظاهر که همه خواهشش رو مبنی بر بخشیدن،قبول کردن،ولی اصل قضیه چیز دیگه ای بود…برای همین رویا فریب خورد؛در واقع بقیه هم می خواستن از رویا انتقام بگیرن.بعدش هم که رویا به اصرار خودش برگشت همدان…اونجا دچار یه حمله عصبی شد و …..

این رمان را با هم می خونیم:

دانلود رایگان رمان رویا بیدار می شود

دانلود رایگان رمان رویا بیدار می شود

مقدمه : به دلیل اصرار شما عزیزان همراه،من تصمیم گرفتم جلد سوم رو هم
بنویسممففق امیدوارم این جلد سموم به جلد اهارم نه!مه..فففمودم که ح
می کنم بین اون همه امیررایا بی!ممتر اه همه حد داشممتفدر مورد شممما نمی
دونم.میلیها گفتن آمه ارا رویا این همه تاوان پ داد؟این ن!ممون میده شممما
ر مان رو موب نخو ندینفاون ا گه موب می مو ندین می فهم یدین رو یا
همچین هم بی تقصیر نبودفیه ایزی بگم؛وقتی که پرستوها در طلوع مورشید
کوچ می کنند رو نوشممتم به هیع عنوان انداهه ی نوشممت ن ن این جلد سمموم ل ت
نبردمفرمان گاهی ع !د اه پ !ت منجر می هند و تاوان منجر هدن شه ستن
غرور اسممت و ب و رویا بیدار می شممود،همه هاده ی خهن مودم بودن و اون
اولین رمان منت!ر شده ام بودن،بی نهایت دو ست!ون دارمففففمب یه ملاصه
بگم؛تا اونجا موندیم که رو یا اه هندان برگ!مممت و تصمممیم گرفت اه همه
مع رت بخواد و طلب بخ!ممش کنهفبه ظاهر که همه مواه!ممش رو مبنی بر
بخ!ممیدن،قبول کردن،ولی اصممل قچممیه ایز دیگه ای بودفففبرای همین رویا
فریب مورد؛در واقع بقیه هم می مواسممتن اه رویا انتقام بگیرنفبعده هم که
رویا به اصمرار موده برگ!مت همدانفففاونجا داار یه حمله عصمبی شمد و
ففففف
دانلود رایگان رمان رویا بیدار می شود

گاهی فهر می کنیم همه ایز تمام شممد.همه ایز به میر و موشممی به نفع ما
شممده اسممت.فاما نباید فراموه کرد،مدا تقدیر را هر طور که بخواد رقم می
هندفمعجزه ی قدرتش را جدی بگیریمف
به نام او
-تقدیم به مود رویمما-
*__*
دوان دوان در را باه کرد و با م م گفت:امیرففففبیچاره شدیمففف
امیر سره را اه لای انبوه پوشه ها بیرون ک!ید و گفت:ای شده؟
تارا دسممت روی سممینه اه که بی وقفه بالا و پایین می شممد گ اشممت و
گفت:رویافففبه هوه اومده.
*تارا*
-امیرفففای کار کنیم؟
امیر ریله به تخت ته یه داد و با بی م یالی گ فت:ای هار کنیم؟می گیم
ببرنش این مراکز مراقبت اه بیمارهای روانی.
با کلافگی گفتم:دیگه دیوونه نیست؛می فهمی؟
امیر حرصی شد:دو ماه پیش گفتن رفته کمافحالا هم به هوه اومدهفکی گفته
که هنوه هم دیوونه نیست و سالمه؟؟
دستهای یخ کرده ام رو روی لپم گ اشتم و گفتم:حتی اگه دیوونه هم باشه،دیگه
نمی هارم ببرنش تیمارستان.میارمش مونهفپیش مودم.

دانلود رایگان رمان رویا بیدار می شود

دانلود رایگان رمان رویا بیدار می شود

راهنما

برای دریافت رمان کافی است بر روی دکمه بالا کلیک نمایید تا رمان به آسانی دانلود شود.

دانلود رمان عاشقانه رویا بیدار می شود,رمان عاشقانه رویا بیدار می شود, رمان رویا بیدار می شود رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور رویا بیدار می شود, رمان عاشقانه صحنه دار رویا بیدار می شود, رمان عاشقانه ایرانی رویا بیدار می شود, رمان عاشقانه کوتاه رویا بیدار می شود, رمان عاشقانه ۹۸ia رویا بیدار می شود, رمان عاشقانه خارجی رویا بیدار می شود, رمان عاشقانه پلیسی رویا بیدار می شود, رمان عاشقانه دانلود رویا بیدار می شود, رویا بیدار می شود,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان رویا بیدار می شود,دانلود رمان رویا بیدار می شود برای موبایل,عکس شخصیت های رمان رویا بیدار می شود,دانلود رمان رویا بیدار می شود apk,دانلود رمان رویا بیدار می شود  لاو98د,رمان رویا بیدار می شود قسمت اول,دانلود رمان رویا بیدار می شود نسخه apk,دانلود رمان رویا بیدار می شود apk,رمان رویا بیدار می شود  قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان هایام_دات_کا_اچ 

 

برچسپ ها
به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
escort bayan istanbul escort fake taxi
کانال عکس پروفایل