antalya escort

دانلود رایگان رمان عشق بی رحمه

دانلود رایگان رمان عشق بی رحمه

در دانلود رایگان رمان عشق بی رحمه رمان زیبای عاشقانه ای برای شما عزیزان قرار دادیم که این رمان اشاره داره به زندگی دختری به نام هلنا. هلنا دختری پر شر و شور است که تفریح را در زندگی اش مهمترین چیز میداند و همواره از عواملی که مسبب ناراحتی او میشود میگریزد. او حتی معنی کلمه عشق را نمیداند و هیچوقت علاقمند به دانستن ان نیست. اما بعد ها گرفتار عشقی میشود.  عشقی که تمام زندگی اش میشود. عشقی که زندگی اش را میسوزاند. عشقی که او را مجبور میکند که از دیدنه او دور باشد. از لمس دستانش دور باشد و در حسرت هم اغوش شدنش بماند. از هر چه که این  عشق را تداعی میکند باید دور بماند. او با هر چیزی که سره راهش قرار بگیرد میجنگد تا خود را در فراموشی فرو ببرد که دیگر از ان خارج شدنی نیست….

دانلود رایگان رمان عشق بی رحمه

نام رمان:عشق بی رحمه

نوشته : فاطمه_m.e 

ژانر:عاشقانه

تعداد صفحات:93

خلاصه رمان :

دانلود رایگان رمان عشق بی رحمه

دانلود رایگان رمان عشق بی رحمه

این رمان اشاره داره به زندگی دختری به نام هلنا. هلنا دختری پر شر و شور است که تفریح را در زندگی اش مهمترین چیز میداند و همواره از عواملی که مسبب ناراحتی او میشود میگریزد. او حتی معنی کلمه عشق را نمیداند و هیچوقت علاقمند به دانستن ان نیست. اما بعد ها گرفتار عشقی میشود.  عشقی که تمام زندگی اش میشود. عشقی که زندگی اش را میسوزاند. عشقی که او را مجبور میکند که از دیدنه او دور باشد. از لمس دستانش دور باشد و در حسرت هم اغوش شدنش بماند. از هر چه که این  عشق را تداعی میکند باید دور بماند. او با هر چیزی که سره راهش قرار بگیرد میجنگد تا خود را در فراموشی فرو ببرد که دیگر از ان خارج شدنی نیست….

قسمت های ابتدایی این رمان را با هم می خوانیم :

بسلامتی اون لحظه ای که از همه دنیا دلت گرفته نه کسی روداری باهاش دردودل کنی، نه دلت میخواد کسی رو ناراحت کنی، سکوت میکنی
وتو دلت میگی باشه “قسمت ”
منم این بود
میخندم
دیگر تب هم ندارم..
داغ هم نیستم
دیگر به یاد تو هم نیستم
سرد سرد شده ام
کسی چه میداند شاید دق کرده ام

دانلود رایگان رمان عشق بی رحمه

هلناااااااا. هلنا. هلنااااااااااا(
بالش رو محکم کوبوندم رو سرم. اووووووووف صداش مثله مته میمونه. مخمو سوراخ کرد. نه مثله اینکه بلند نشم ولم نمیکنه. با حالی زار بالشمو
انداختم کنار. ملافه رو دادم کنار. کله بدنم گرفته بود. دردی که تو بدنم پیچیده بود اذیتم میکرد. نشستم رو تخت. باز صبح شد. باز این زندگی
نکبتی شروع شد. باز این تنفر شروع شد. هنوزم صداش میومد. حوصله نداشتم جوابشو بدم. نگاهم رفت سمت گوشیم. هنوز جرئت نداشتم
روشنش کنم. اما باید با خودم کنار میومدم. گوشیم رو برداشتم. دستم میلرزید. چشمام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم. روشنش کردم. با دیدن
تصویر زمینه ام درد بدی تو قلبم پیچید. در عرض یک ثانیه تصویر زمینه رو عوض کردم. چشمام پر از اشک شد. پلک هام رو روی هم فشردم.
یک پیام. از گذشته های خیلی دور. خیلی دور. حدودا یک سال پیش. پوزخندی زدم. اون پیام از طرفه زندگیم ، عمرم ، همه چیزم بود. اما بود.
الان دیگه باید از زندگیم بیرونش کنم. دستام میلرزید. پیامشو خوندم.
هلناکجایی تو؟؟؟(

دانلود رایگان رمان عشق بی رحمه

جلو چشمم رو پرده ای از اشک گرفت. طاقت نداشتم. نمیتونستم. بغض گلوم رو گرفت. نمیتونستم جواب بدم. واقعا سخت بود. سخت بود بر
خلاف علاقه ات عمل کنی. گوشیم رو تو دستام فشردم. پلک هام رو فشردم روی هم. اشکام سرازیر شد. اما غصه خوردن دیگه فایده ای
نداشت. برای پشیمون شدن خیلی دیر شده بود.خیلی. عصبی شدم. از اینکه نمیتونسستم کاری که دوست دارم رو بکنم. از اینکه چقدر بدبختم.
میخواستم بهش زنگ بزنم. دوست داشتم صداش رو بشنوم. فقط یک کلمه. فقط یک صدا. فقط یک نفس. همین برام کافی بود. دیگه
نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم. رفتم تو مخاطبام. اسمش رو سرچ کردم. شماره اش رو دیدم. دوست داشتم زار بزنم. دوست داشتم بلند جیغ
بکشم و گریه کنم و این بغض لعنتی رو بشکونم. اما شرایطی که داشتم…….. من نباید این کارو بکنم. من نباید ههمچین کاری رو انجام بدم. من

دانلود رایگان رمان عشق بی رحمه

نباید خودم با دستای خودم زندگیم رو خراب کنم. من نباید به عشقم زنگ بزنم. من باید دوره عشقم رو خط بکشم. من باید……محکم
کوبوندمش به دیوار. اگه این کارو نمیکردم الان بهش زنگ زده بودم. با صورت خیس به اجزای پوکیده گوشیم نگاه کردم. دوست داشتم خودمو
بکشم. به خاطره کاری که کردم. ولی نمیشه. اگه الان این شرایط مزخرف نبود خودم رو میکشتم. اما چه حرفایی که پشت سرم نمیشنیدم. چه
سرزنش ها پشت سرم نمیشد. چه دروغ ها و تهمت هایی که بهم زده نمیشد. در با شدت باز شد. احسان بود. با باز شدن در از افکار پوچ بیهوده
ام دور شدم و به احسان نگاه کردم. با تعجب اول به من نگاه کرد و بعد به گوشی. با حیرت پزسید

دانلود رایگان رمان عشق بی رحمه

: هلنا خوبی؟؟؟؟؟ چرا اینجوری میکنی؟(
سعی کردم لبخند بزنم. اما نتونستم. اصلا نتونستم. فقط تونستم بگم : چیزی نیست( اما بخاطر بغضی که داشتم فقط خودم تونستم صدامو
بشنوم. احسان هم بی خیال شد و چون میدونست پاپیچم بشه وحشی میشم بحثو عوض کرد و گفت: هلنا بیا ببین مامانت چیکار کرده. چی
صبحانه ای اورده( پوزخندی زدم. احسان که معلوم بود از دست پوزخندم عصبانی شده بود گفت: روز اوله زندگیمونو لطفا خراب نکن( روز اول
زندگی؟؟؟؟؟ یا روز اول بدبختی من؟؟؟؟ روز اول مرگ من؟؟؟؟؟ اغاز نکبتی شدن زندگیم؟؟؟؟؟؟ احسان گفت: بیا پایین صبحانه بخور. باید تقویت
بشی. منم هم این گوشیتو جمع میکنم هم پرده رو جمع میکنم( نیم نگاهی به پرده خونی انداختم. لبخندی زدم. لبخندی تلختر از هر تلخی. بد تر

دانلود رایگان رمان عشق بی رحمه

از هر زهر. نمیدونستم چیکار کنم. فقط باید از این محیط کزایی دور بشم. اون پرده خونی یعنی اغاز اولین روز از مرگ من. از اون اتاق بدم
میومد. هواش منو خفه میکرد. هوای کل جهان منو خفه میکرد. بدون اون نفس کشیدن برام سخته. بلند شدم و رفتم طرفه اجزای گوشیم و سیم
کارت و مموریم رو برداشتم. احسان با تعجب به کارام نگاه میکرد. منم بی توجه به نگاهش از جلوش رد شدم و رفتم مستقیم تو اشپزخونه. به
صبحانه روی میز نگاه کردم. مامانم از تو دلم خبر نداشت. نمیدونست چه قیامتیه تو دلم. نشستم روی یکی از صندلی ها و دستام رو جلوم رو میز
گذاشتم و سرم رو گذاشتم روش تصمیم گرفتم سفر کنم به روزایی که هنوز ندیده بودمش. زندگیم اروم بود. روزی صد دفعه ارزوی مرگ

دانلود رایگان رمان عشق بی رحمه

دانلود رایگان رمان عشق بی رحمه

راهنما

برای دریافت رمان کافی است بر روی دکمه بالا کلیک نمایید تا رمان به آسانی دانلود شود.

دانلود رمان عاشقانه عشق بی رحمه,رمان عاشقانه عشق بی رحمه, رمان عشق بی رحمه رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور عشق بی رحمه, رمان عاشقانه صحنه دار عشق بی رحمه, رمان عاشقانه ایرانی عشق بی رحمه, رمان عاشقانه کوتاه عشق بی رحمه, رمان عاشقانه ۹۸ia عشق بی رحمه, رمان عاشقانه خارجی عشق بی رحمه, رمان عاشقانه پلیسی عشق بی رحمه, رمان عاشقانه دانلود عشق بی رحمه, عشق بی رحمه,رمان عاشقانه,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود,

 

 

به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
escort bayan istanbul escort fake taxi
کانال عکس پروفایل