خانه » رمان های عاشقانه » دانلود رایگان رمان مرد بی احساس من

دانلود رایگان رمان مرد بی احساس من

در دانلود رایگان رمان مرد بی احساس من رمان زیبا و عاشقانه جدیدی برای شما قرار داده ایم که در مورد دختری که مجبور به کار در شرکتی میشه و اینده ای غیر قابل باور را برای خود رقم میزند…

دانلود رایگان رمان مرد بی احساس من

نام رمانمرد بی احساس من

تعداد صفحات : 528

ژانر : اجتماعی و برگرفته از حقیقت

خلاصه رمان :

دختری که مجبور به کار در شرکتی میشه و اینده ای غیر قابل باور را برای خود رقم میزند …..

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خونیم:

دانلود رایگان رمان مرد بی احساس من

دانلود رایگان رمان مرد بی احساس من

غرق در افکارم بودم که با صدای بوق ممتمد ماشینی با ترس برگشتم
یه شاستی بلند مشکی پر پسر :
_ حیف تو نیس این ساعت شب تو خیابون تنها باشی ؟
به ساعتم نگاه کردم ۱2:۳۰ بود دیگه برام این ساعت از سرکار برگ شتن عادی
بود

دانلود رایگان رمان مرد بی احساس من

_ به تیپت نمیخوره مال این دور و ورا باشی بزار تا خونتون در خدمتت باشیم .
صورتم ار نفرت جمع شد
_ در خدمت ننت باش اشغال لاشی برو گمشو
سرعتمو بیشتر کردم این دفعه ماشین پیچید جلوم
همون پسره پیاده شد
صدای خنده ی دوستاش هم میومد بدنم از ترس میلرزید
تو خیابون پرنده پر نمیزد
با خنده ی شیطونی گفت :
میتونیم باهم گمشیم چطوره ؟
دنبال راه فرار میگشتم ولی نمیشد

دانلود رایگان رمان مرد بی احساس من

خواستم جیغ بکشم که دستشو گذاشت رو دهنم و محکم بغلم کرد
تقلا می کردم ولی ولم نمیکرد
مرد بی احساس من 5
تو دلم خدارو صددا زدم من اگه دنبال این چیزا بودم که تا این سداعت مث خر
کار نمیکردم
طولی نکشید که ماشینی پیچید جلومون
کور سوی امیدی تو دلم روشن شد
دو تا مرد به سمتمون اومدن
دسدتشدو از جلوی دهنم برداشدت و در گوشدم گفت : زر زیادی بزنی همینجا
دخلتو میارم

دانلود رایگان رمان مرد بی احساس من

دو تا مرد هیکلی اومدن سمتمون
_ اتفاقی افتاده خانوم ؟
تا خواستم جواب بدم جلومو گرفت _ زنمه تو رو سننه ؟
از اینکه زن همچین موجود منفوری باشم عقم گرفت در حالیکه در ماشینو باز
میکرد گفت
بروتو ماشین خونه باهم حرف میزنیم
هم از پروییش خندم گرفته بود هم از عصبانیت قرمز شده بودم
دهنمو باز کردم کمک بخوام که جلوی دهنمو گرفت و پرتم کرد تو ماشین
شددوکه شددده بودم و مغزم قفل کرده بود فقط در تعجب بودم چرا انقد ارومم و
گریه نمی کنم ؟

دانلود رایگان رمان مرد بی احساس من

اون دو مرد به سمت پ سره هجوم بردن و دو ستای پ سره هم پیاده شدن کمک
دوستشون بکنن
سددریع از ماشددین پیاده شدددم و با قدم های بلند خودمو به چهار راه رسددوندم
دستمو برای یه تاکسی تکون دادم و سر کوچه پیاده شدم
ضربان قلبم تند تند میزد
حتی فرصت نکردم از اون مردا تشکر کنم عرق سرد روی پیشونیمو پاک کردم
و کلید انداختم در خونه رو باز کردم
ما مان روی ت خت چوبی ک نار پ له ها خوابش برده بود دو باره غم توی دلم
نشست من که دیوونه نبودم تا این وقت شب اضافه کار وایسم
ولی مجبور بودم نیاز داشتیم

دانلود رایگان رمان مرد بی احساس من

برقا خاموش بود ولی یه هاله نور تو خونه افتاده بود که تقریبا قابل دید کرده بود
وارد اتاق شدددم نیکا کنار کتاباش خوابش برده بود یه پتو برداشددتم و انداختم
روش جای خودمو مامان هم تو سدددالن انداختم و دو باره رفتم تو حیاط تا
صداش کنم
_ مامان ….. مامان
پلکاش لرزید و اروم چشماشو باز کرد
اخماشو کشید تو هم و عصبانی نگام کرد
_ تو کی میخوای یاد بگیری دیر نیای خونه ؟
_ بخدا کارم طول ک شید از صبح تا ساعت 2 که دان شگام بعدش هم شرکت
کارام عقب مونده بود اقای کیانفر گفت کارام تموم شد بعد برم
مامان خستم بزار بخوابم ..

دانلود رایگان رمان مرد بی احساس من

چشماش غمگین شد
_ چند بار بهت گفتم کار نکن خودم یه کاریشمیکنم هااان ؟
دستای گرمشو گرفتم تودستم .
_ اخه فدات شم من نمیخوام اذیت بشی نمیخوام مریض بشی منم بزرگ شدم
میتونم کارکنم حالا بریم بخوابیم ؟ لبخند تلخی زد و گفت
بریم .
کنار الیا نشستم و اروم سلام کردم
با لبخند مهربونی جوابمو داد
_ سلام عزیزم خوبی ؟
_ مرسی تو چطوری ؟

دانلود رایگان رمان مرد بی احساس من

_ عالیییی ماشالله انقد درسا سنگینه حالم هر روز بهتر میشه ..
_ جای من بودی چیکار میکردی پس ؟
اهی کشید و سکوت کرد
تا حدودی درباره ی زندگیم میدون ست دو ست ندا شتم کامل کل زندگیمو به
کسی بگم
با ضربه ی محکمی که به سرم خورد اخ بلندی گفتم

با عرض پوزش به دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه لینک این رمان از سایت حذف گردید.

دانلود رمان عاشقانه مرد بی احساس من,رمان عاشقانه مرد بی احساس من, رمان مرد بی احساس من  رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور مرد بی احساس من, رمان عاشقانه صحنه دار مرد بی احساس من, رمان عاشقانه ایرانی مرد بی احساس من, رمان عاشقانه کوتاه مرد بی احساس من, رمان عاشقانه ۹۸ia مرد بی احساس من, رمان عاشقانه خارجی مرد بی احساس من, رمان عاشقانه پلیسی مرد بی احساس من, رمان عاشقانه دانلود مرد بی احساس من, مرد بی احساس من,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان مرد بی احساس من

 

 

 

 

دانلود رمان ماه مه آلود هر سه جلد کامل
رمان ماه مه آلود
 
رمان ماه مه آلود به قلم پرستو . س با بیش از یک میلیون دانلود و نصب یکی از پر مخاطب ترین رمان های فارسی زبانان بوده است که هر سه جلد این رمان در این سایت قابل دانلود و مطالعه می باشد. جلد اول به صورت رایگان دانلود کنید در صورت تمایل دو جلد دیگر را نیز مطالعه فرمایید.توضیحات بیشتر

64 − = 61

تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو 98 و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است.