خیلی خیلی خیلی قشنگ بود
لذت بردم از خوندنش
اصلا تکراری نبود
خسته نباشی ساجده جااااان