خانه » رمان های عاشقانه » دانلود رمان بغضی در گلو

دانلود رمان بغضی در گلو

در دانلود رمان بغضی در گلو امروز رمان عاشقانه و جدیدی را برای دانلود مستقیم شما عزیزان آماده کردیم که  روبه روی الی وایسادمو وگفتم: من به خاطر عذاب وجدان بهت کمک کردم ؛چون نسبت به سرنوشت تو احساس گناه میکردم ؛اشک تو چشماش جمع شد و بازهم نگاهم کرد ؛ادامه دادم :اما عاااشقت شدم!! خیره نگاهم میگرد نگاهش مثل الی بود  انگاری الی برگشته دوباره یه الی دیگه وارد زندگیم شده بود  مقدمه :ای عشق درشرح تو جز عشق چه گویم ؟؟؟ زیرا که تو در ساده ترین شکلی و پیچیده ترینی …

دانلود رمان بغضی در گلو

نام رمانبغضی در گلو

نویسنده:نجمه کامل

ژانر: عاشقانه و اجتماعی

تعداد صفحات: 683

توجه: کلیه قسمت های غیر اخلاقی رمان ها حذف می گردد.

خلاصه دانلود رمان:

روبه روی الی وایسادمو وگفتم: من به خاطر عذاب وجدان بهت کمک کردم ؛چون نسبت به سرنوشت تو احساس گناه میکردم ؛اشک تو چشماش جمع شد و بازهم نگاهم کرد ؛ادامه دادم :اما عاااشقت شدم!! خیره نگاهم میگرد نگاهش مثل الی بود  انگاری الی برگشته دوباره یه الی دیگه وارد زندگیم شده بود  مقدمه :ای عشق درشرح تو جز عشق چه گویم ؟؟؟ زیرا که تو در ساده ترین شکلی و پیچیده ترینی …

دانلود رمان بغضی در گلو

دانلود رمان بغضی در گلو

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خونیم:

دستمو زدم به کمرمو روبه روی کیا وایسادمو وگفتم:اع اع ای تف تو این رفاقت حالا زیر اب منو
میزنی ؟؟
کیا کمی تعجب کرد وگفت:درست بنال ببینم چی میگی الی ؟؟
صدامو بردم بالا و گفتم:ای نارفیق تو زیر اب منو پیش سیا زدی؟؟
پوزخندی زد وگفت :نه کی گفته ؟؟
-پس چرا نمیزاره منم با شما بیام ؟؟
با لحن مسخره ای گفت :برو کنار جوجه بزار باد بیاد لابد جنمشو توی تو نمیبینه که نمیزاره
باهامون بیای .

دانلود رمان بغضی در گلو
خواستم باهاش دست به یقه بشم که سیا داد زد :ببرین اون صداهای نکرتون باز چی شده؟؟
-داش سیا من که میدونم این زیر اب منو زده نامرد پس فطرت .
کیا:تو خر کی باشی که من زیر ابتو بزنم جوجه ؟؟
به سمت کیا یورش بردم که سیا مانع شد
با حرص گفتم :داش سیا برو کنار من دهن اینو پاره کنم بچه پرو رو
سیا با صدای بلندی گفت:الی بتمرگ سر جات کیا تو هم همینطور.
نشستم سرجام که سیا ادامه داد
الی چته افسار پاره کردی؟؟
با حرص گفتم :د اخه با مرام مشتی چرا نمیزاری منم باهاشون برم؟؟
سیا:الی تو دختری به درد اینکار نمیخوری میگیرنت

دانلود رمان بغضی در گلو

-تو میگی چیکار کنم ؟؟بزرگ شدم دیه نمیشه گدایی کرد ؛پای هر ماشین میرم نگاشون به چش
و چالم میوفته پیشنهاد بد میدن خو بزار منم با کیارش و اسی برم .
سیا اخماش رفت تو هم و گفت :غروب بیا کارت دارم الانم برو سرکارت .
پوفی کردم مرغ سیا یه پاداش وقتی میگفت نه هیج احدی راضیش نمیتونست بکنه .
کیا پوزخندی زد و دلخور روشو ازم برگردوند
-ده تو هم انقده ناز نیار یه خریتی کردم یه چی گفتم شرمنده رفیق .
کیا هیچی نگفت و رد شد .
دست گلا رو از ماهگل گرفتم و رفتم
دع اخه کی از یه دختر ۷۱ ساله گل میخره ؟؟
کاپشن سبزمو که یه چند قرنی از عمرش میگذشت تنم کردم .
ازاونجایی که روسری نداشتم کلاه سیاهی سرم کردم و روش کلاه کاپشنو که سرش وصل بود
کشیدم روش .
از شلوار پام که پاره بود خجالت نکشیدم خوبه تو دوره ی ما این پاره پوره ها مد شده البته اونا
کجا و این شلوار که توی تنم زار میزد کجا !!
از گورستون زدم بیرون ؛منو بچه ها توی یک گورستون ماشینا زندگی میکردیم که مال سیا مک
بود .
رفتم سمت وانت اسی و پشت نشستم .
بعد چند دقیقه سر چار راه توقف کرد خودشم وایساد که مراقبم باشه
البته خیلی دور وایساد که کسی نفهمه بامنه .

چرا سیا نمیذاشت منم با کیا واسی برم کیف قاپی؟؟؟
پوفی کردم و تا چراغ قرمز شد به سمت ماشینا رفتم .
با دستم چند تقه به شیشه یه سوزوکی زدم وگفتم:اقا گل نمیخوای؟؟
شیشه رو داد پایین و راننده با لبخند چندشی گفت:خانم خوشگله خودت که ازگلات قشنگ تری
؛چشاش برقی زد که خیلی ترسیدم و ادامه داد :قیمت خودت چنده .
مرتیکه اشغال از ماشین دور شدم و با گریه دویدم این سمت خیابون .
اسی پرید جلومو گفت:الی چی شده؟؟

دانلود رمان بغضی در گلو

با گریه گفتم:چرا سیامک حالیش نمیشه ؟؟من دخترم شرمم میشه وقتی این عوضیا این پیشنهاد
هارو میدن !!
اسی :اروم باش الی اروم خودم باسیا حرف میزنم حتی شده با کیا نمیرم تا تورو باخودش ببره .
با خوشحالی گفتم:بگو مرگ الی راست میگی؟؟
اسی:جونتو راس میگم حالاهم بیا برگردیم گورستون
با ذوق به سمت وانت قراضه ی اسی رفتم …..
پریدم پشت وانتو نشستم .
حالم دیگه از این زندگی بهم میخورد مثلا چی میشد منم مثل باقی ادما زندگی میکردم؟؟
نفسمو با حرص دادم بیرون هه الی خانم تو اگه شانس داشتی خو ننت اسمتو میذاشت شمسی .
دستامو توهم قلاب کردمو سمت دهنم اورد .
اسفند چه ماه بی رحمی بود زیاد از حد سرد بود .

دانلود رمان بغضی در گلو

برا این پولدارا و سوسولا خوب بود میرفتن سورتمه و برف بازی
ولی براما که خریدن یه شال گردن کلر سختی بود ماه عذاب اوری بود .
ببشتر با دهنم ها کردم تا دستام گرم شه .
وقتی ماشین وایساد سریع پریدم پایین .
اسی هم از ماشین پیاده شد ؛غروب شده بود باید میرفتم ببینم این سیا چیکارم داره .
رفتم سمت گورستون که اسیم پشت سرم اومد .
دویدم سمت سیا
-سلام داش سیا.
کنارش نشستمو سیگاری که ازجیب اسی کش رفته بودم رو گذاشتم گوشه لبم
سیا با پشت دست انداختش وگفت:بچه هنوز پشت لبت سبز نشده رفتی سراغ سیگار میخوای
مثل بابات عملی بشی؟؟

دانلود رمان بغضی در گلو

با حرص
باحرص گفتم:سیا من دخترم پسرنیستم که پشت لبم سبز بشه درضمن انقدربابامو نکوب تو سرم
لوتی با مرام پشت سر مرده که بد نمیگن اگرم دلت واسم میسوزه انقدرمنو نفرست سر چار راه
گدایی و گل فروشی به جاش بزار با کیارش و اسحاق برم کیف قاپی .

 

دانلود رمان عاشقانه بغضی در گلو,رمان عاشقانه بغضی در گلو, رمان بغضی در گلو رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور بغضی در گلو, رمان عاشقانه صحنه دار بغضی در گلو, رمان عاشقانه ایرانی بغضی در گلو, رمان عاشقانه کوتاه بغضی در گلو, رمان عاشقانه ۹۸ia بغضی در گلو, رمان عاشقانه خارجی بغضی در گلو, رمان عاشقانه پلیسی بغضی در گلو, رمان عاشقانه دانلود بغضی در گلو, بغضی در گلو,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان بغضی در گلو,دانلود رمان بغضی در گلو برای موبایل,عکس شخصیت های رمان بغضی در گلو,دانلود رمان بغضی در گلو apk,دانلود رمان بغضی در گلو نگاه دانلود,رمان بغضی در گلو قسمت اول,دانلود رمان بغضی در گلو نسخه apk,دانلود رمان بغضی در گلو apk,رمان بغضی در گلو قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان های لاو 98

دانلود رمان ماه مه آلود هر سه جلد کامل
رمان ماه مه آلود
 
رمان ماه مه آلود به قلم پرستو . س با بیش از یک میلیون دانلود و نصب یکی از پر مخاطب ترین رمان های فارسی زبانان بوده است که هر سه جلد این رمان در این سایت قابل دانلود و مطالعه می باشد. جلد اول به صورت رایگان دانلود کنید در صورت تمایل دو جلد دیگر را نیز مطالعه فرمایید.توضیحات بیشتر

تاکنون یک نظر ثبت شده است.

  1. با سلام جلد دوم رمان بغضی در گلو رو کی تو سایت می گذارین

78 + = 82

تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو 98 و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است.