دانلود رمان تمام گمشده ی من

دانلود رمان تمام گمشده ی من

در دانلود رمان تمام گمشده ی من رمان عاشقانه جدیدی برای شما قرار دادیم که در مورد دختری به نام آرزو هست که به همراه دوستش به نام مریم در ماجرای یک مزاحمت خیابانی وارد گردبادی از …

دانلود رمان تمام گمشده ی من

نام رمان: تمام گمشده ی من

نویسنده: مجتبی نور شمسی

ژانر: عاشقانه و اجتماعی

تعداد صفحات:384 صفحه

توجه: کلیه قسمت های غیر اخلاقی رمان ها حذف می گردد.

خلاصه دانلود رمان:

در مورد دختری به نام آرزو هست که به همراه دوستش به نام مریم در ماجرای یک مزاحمت خیابانی وارد گردبادی از …

دانلود رمان تمام گمشده ی من

دانلود رمان تمام گمشده ی من

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خوانیم:

-آرزو محمدی … حواست کجاست!؟

با صدای ضرباتی که به وایت برد خورد به خودم اومدم..

_نمیخوای به درس گوش بدی پاشو برو بیرون…سر کلاس نشستی حواست به درس باشه!

_ببخشید خانوم…چشم!

پشتشو به ما کرد و مشغول نوشتن ادامه درس شد , خیلی رو مخم بود , هیچوقت سر کلاسش

حوصله نداشتم ولی مجبور بودم تحملش کنم, مثل رادیو یه بند فک میزد … دوس داشتم برم

سرشو بکوبم به تخته …

_چی شده آرزو؟ چرا تو خودتی؟

سرمو برگردوندم سمت مریم؛ داشت با نگرانی نگام میکرد , یه لبخند زدم و گفتم:

– بعد کلاس برات تعریف میکنم…

نمیدونم چجور رفتار کرده بودم که همه نگاها روم زوم شده بود…سنگینی نگاه بچه هارو رو خودم

حس میکردم…معلم همچنان مشغول درس دادن بود..نمیتونستم تمرکز کنم..این زنگ لعنتی کی

میخورد پس…

دانلود رمان تمام گمشده ی من

بعداز حدود  5  دقیقه زنگ کلاس خورد ,با بیرون رفتن معلم از کلاس شروع کردم به غرغر

کردن..امروزم از شرش خلاص شدم , وسایلمو جمع کردم و گذاشتم تو کیف , با مریم رفتیم تو

حیاط …کلی گشتیم تا تونستیم یه جای خوب و خلوت پیدا کنیم تا راحت بتونم باهاش حرف

بزنم…بیشتر از هرکسی تو کلاس به مریم اعتماد داشتم ولی بازم تردید میکردم که بهش بگم یا

نه…

_خب , بگو ببینم , چرا امروز همش تو فکری , اتفاقی افتاده؟؟؟

به چشماش نگاه کردم…ذوق و شوقش برای شنیدن اتفاق امروز تو نگاهش موج میزد…

_نمیدونم چجوری بهت بگم…هیچی اصلا ولش کن..

_خب پس چته؟؟؟به خاطر هیچی اینقدر بهم ریخته بودی؟؟؟

پس تو کلاس تموم مدت داشت منو میپایید…

_اینی که میگم بین خودمون میمونه؟؟؟

دستشو به حالت تهدید آورد بالا و گفت:

_خاک تو سرت آرزو..من کی تاحالا خبر باری کردم؟؟؟

حق با مریم بود…امتحانشو تو خیلی جاها پس داده بود ولی این جریان چیز ساده ای

نبود..میترسیدم از آبروم…

_راستش چند روزیه که یه پسر افتاده دنبالم , نمیدونم چرا نمیتونم ردش کنم ! مثل بقیه پسرا

نیست.. بهش حس بدی ندارم !فکر کن من به پسر حس بد نداشته باشم!!! چند روز پیش سر صبح

یکم دیر کرده بودم , تند تند قدم میزدم تا دیرم نشه , یه     سفید اومد کنارمو همراه من اروم

اروم شروع به حرکت کردن…

_خب…ادامش…

دانلود رمان تمام گمشده ی من

_صبرکن دیگه…شیشه و داد پایین..قیافش بد نبود و مشخص بود ک عوضی نیست.لااقل من

همچین حسی داشتم…عطر ادکلنش کل فضاروپر کرده بود…بی اعتنا بودم بهش که شروع کرد به

حرف زدن..

_ببخشید آرزو خانوم , دیرتون شده , سوار شین میرسونمتون…

مریم اخماشو تو هم کشید و گفت:

_وا..اسم تورو از کجا میدونست؟!

_نمیدونم.. واس خودمم عجیب بود..جا خورده بودم ولی هیچ عکس العملی نشون ندادم ,راهمو

کج کردم و رفتم اونطرف خیابون , اونم دگ اصراری نکرد , رفت…موقع برگشتن به خونه پشت

سرم اومد تا آدرس خونه رو پیدا کنه…هرکاری کردم نتونستم بپیچونمش…سه چهار روزیه که هر

روز صبح پشت سرم راه میوفته تا دم مدرسه , موقع برگشت هم از مدرسه تا دم در خونه !

مریم شونه هاشو بالا انداخت و با تعجب گفت:

_جدی؟؟ چقد کلیده! کار و زندگی نداره؟؟؟حالا از کجا معلوم دنبال کس دیگه هم نباشه؟؟امروز

صبح هم دیدیش؟

_اره,نمیدونم چی بگم..کلافم کرده…

_حتما موقع برگشت هم اسکورتت میکنه تا دم در خونه که کسی ندزدتت …

هر دو زدیم زیر خنده …با این که ذهنم درگیر بود ولی حس بدی به این اتفاق نداشتم…

_خب پس امروز موقع برگشت منم باهات میام تا ببینم کی هست این بادیگارد شما …

خندیدم و نگاهش کردم..مشخص بود که داره از فوضولی میترکه…

_مسیرت با من یکی نیست که…

دانلود رمان تمام گمشده ی من

_اشکال نداره.. می ارزه که ببینم این کفتر عاشق چیکار میکنه … بعد که رسیدیم خونتون یه

آژانس میگیرم میرم خونه…

_اوکی من که مشکلی ندارم , پس حله !

صدای زنگ به صدا دراومد

_اینم از زنگ…حالا بریم سر کلاس تا ببینیم چی پیش میاد…

راه افتادیم و مستقیم رفتیم تو کلاس , این ساعت دین و زندگی داشتیم..!

از این درس خوشم نمیومد , معلممون هم عقده ای بود..نمیدونم چرا اکثر معلمای مدرسمون

اینجوری بودن.. , همش منتظر یه بهونه بودن که به ادم گیر بدن , از حجاب تا نوع راه رفتنمونو

میبردن زیر سوال , آخه یکی نبود که بگه به شما چه!؟!..

رفتیم و ردیف آخر ته کلاس نشستیم.. , خیلی خسته بودم …چشمام سو نداشت و اصلا حالی

واس گوش دادن نداشتم..دبیر اومد و بعد از حضور و غیاب از پشت عینک دسته فلزی که به

چشم داشت همرو از نظر گذروند…نگاهش چند ثانیه رو من متمرکز شد و بعد از جاش بلند شد و

شروع کرد به صحبت کردن..صدایی از کسی در نمیومد و همه با دقت گوش میدادن…

زنگ اخر کوفتی انگار قرار نبود بگذره..کلافه شده بودم..بچه های کلاسم دست کمی از من

نداشتن…

نمیدونم چقدر گذشته بود..چشمام روی هم رفته بود و شیرینی خواب تو دلم افتاده بود که

صدای زنگ خواب رو از سرم پروند…

به خودم اومدم…بیشتر بچه ها با سر و صدا از کلاس بیرون میرفتن…دستی و روی شونم حس

کردم..مریم بود

_آرزو؟ زود جمع کن بریم..شدیدا مشتاقم که ببینم این پسره کیه!!

با این که بی حوصله بودم ..زدم زیر خنده…

دانلود رمان تمام گمشده ی من

_کوفت چته , خب کنجکاوم…!!!

_حالا شاید نیاد امروز…

_آره اینم هست..حالا بریم بیرون مشخص میشه…

از مدرسه زدیم بیرون …اطرافو خوب نگاه کردم انگار ایندفعه نیومده بود !

نفس راحتی کشیدم…مریم دمق شده بود…

_شانسو نگاه کنا…حالا من باهات اومدم شازده غیبش زد…

_بهتر..بیا بریم زودتر..الان فقط میخوام برسم خونه بخوابم…

از کوچه مدرسه زدیم بیرون و رسیدیم به خیابون اصلی…تو پیاده رو مشغول راه رفتن بودیم و

مریم با پرحرفیاش امونمو بریده بود …ماشینای زیادی در حال رفت و آمد بودن…تو حال خودمون

بودیم ک صدای بوق ممتد ماشین رو از پشت سرم شنیدم , سرمو برگردوندم..همون پسره بود

,بایدحدس میزدم که خودش باشه…

نگاه مریم رو من و ماشین میگذشت…دستشو محکم گرفتم…

_آخ…شکوندی دستمو , چته؟

_خودشه…

_کی خودشه؟؟؟

_الان وقت خنگ بازی نیست مریم کوری مگه..همین ک الان بوق زد..

مریم به طرف ماشین حرکت کرد…

_اوی کجا میخوای بری؟؟؟

_میخوام ببینم میشناسمش یا نه…

 

 

دانلود رمان عاشقانه تمام گمشده ی من,رمان عاشقانه تمام گمشده ی من, رمان تمام گمشده ی من رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور تمام گمشده ی من, رمان عاشقانه صحنه دار تمام گمشده ی من, رمان عاشقانه ایرانی تمام گمشده ی من, رمان عاشقانه کوتاه تمام گمشده ی من, رمان عاشقانه ۹۸ia تمام گمشده ی من, رمان عاشقانه خارجی تمام گمشده ی من, رمان عاشقانه پلیسی تمام گمشده ی من, رمان عاشقانه دانلود تمام گمشده ی من, تمام گمشده ی من,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان تمام گمشده ی من,دانلود رمان تمام گمشده ی من برای موبایل,عکس شخصیت های رمان تمام گمشده ی من,دانلود رمان تمام گمشده ی من apk,دانلود رمان تمام گمشده ی من  نگاه دانلود,رمان تمام گمشده ی من  قسمت اول,دانلود رمان تمام گمشده ی من نسخه apk,دانلود رمان تمام گمشده ی من apk,رمان تمام گمشده ی من قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان های لاو 98

برچسپ ها
به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
escort bayan istanbul escort fake taxi
کانال عکس پروفایل