دانلود رمان خاکستر عشق

دانلود رمان خاکستر عشق

در دانلود رمان خاکستر عشق رمان عاشقانه جدیدی برای شما قرار دادیم که در مورد دانشجوی پزشکی که به همکلاسیش علاقه داره اما پدرش مخالفه تو این ماجرا پدرش میخواد به زور ترنم رو به عقد یکی دیگه در بیاره…

دانلود رمان خاکستر عشق

نام رمان: خاکستر عشق

نویسنده: زهره زارع

تعداد صفحات:577 صفحه

توجه: کلیه قسمت های غیر اخلاقی رمان ها حذف می گردد.

خلاصه دانلود رمان:

دانلود رمان خاکستر عشق

دانلود رمان خاکستر عشق

در مورد دانشجوی پزشکی که به همکلاسیش علاقه داره اما پدرش مخالفه تو این ماجرا پدرش میخواد به زور ترنم رو به عقد یکی دیگه در بیاره…

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خوانیم:

صدای گوشیم منو از خواب ناز بیدار کرد دستمو از زیر پتو بیرون دادم و گوشیرو از رو عسلی

برداشتم و خفش کردم یهو یادم افتاد دانشگاه دارم

به سختی از خواب بیدار شدم و پوفی گفتم بازم دلم میخواست بخوابم پتو رو کنار زدم و از جام

بلند شدم به سر و وضعم نگاه کردم خندم گرفت…لباس خواب بیچاره ام تو تنم کج و کوله شده

بود و موهام هم هر کدوم یه وری…هر کی منو میدید پس میافتاد….رفتم تو آشپزخونه مامانم

داشت صبحونه میخورد

بابامم طبق معمول رفته بود بیمارستان

دانلود رمان خاکستر عشق

-صب به خیر مامان – صبح تو هم به خیر یه ابی به دست و صورتت بزن بیا صبحونه بخور –چشم

بعد از خوردن صبحونه رفتم تو اتاقم خودمو تو آینه دید زدم خواستم آرایش کنم ولی همه

میگفتن همینطوری خیلی قشنگی، مژه های بلند فر خورده ای داشتم پس نیازی به ریمل وخط

چشم نداشتم ابرو هامم پر پشت مشکی بود که همیشه تمیزشون میکردم چشامم که مشکی

بود و دوس نداشتم لنز بزارم کلا بیخیال آرایش شدم فقط یه رژ صورتی خوشگل روی لبای

برجسته ام زدم و لباساموپوشیدم، آماده شدم تا برم دانشگاه

-مامی جونم دارم میرم کاری نداری؟- نه مواظب خودت باش. – چشم… . نگاهی به پریسا کردم

رو کاناپه نشسته بود و مشفول دیدن تی وی بود…گفتم-آباجی جونم مارو تحویل نمیگیری –

هییییی ترنم چی بگم دلم از حمید پره-تو باز با حمید بیچاره دعوا کردی بابا گناه داره طفلی

…حالا بزار برگردم آشتیتون میدم…فعلا خدافظی… –خداحافظ.

این خواهر ما عادتش بود با حمید مدام دعوا میکرد و بهونه میگرفت هر چی میگم پریسا سر هر

چیز الکی با شوهرت دعوا نکن گوشش شنوا نبود که نبود. از خونه زدم بیرون که صدای گوشیم

در اومد پونه، دوستم بود

خدایی از هر کسی بهم نزدیک تر بود من:–الو شلام عجیجم خوفی

پونی:-این دیگه چه مدل حرف زدنه من: –سلامتو اقا موشه خورد پونی: –گیرم علیک من:- پ

کجایی بیا دیگه… پونی:-بهت زنگ زدم که بگم بیا دم در که اومدم من:–اوکی

من و پونه و مژگان دوستای دبیرستانی بودیم که باهم پزشکی قبول شدیم خیلی واسه این که

پزشکی قبول شیم زحمت کشیدیم و نتیجشو هم گرفتیم

-سلام پونی خانوم – پونی چیه ؟پونه… – اوهوم سلام پونه خانوم –علیک بریم؟!… –البته چرا که

نه اگه دوس داری – دیر شد بپر بالا.

پونه ماشین داشت و همیشه میومد دنبالم با هم میرفتیم دانشگاه.

دانلود رمان خاکستر عشق

وقتی رسیدیم دانشگاه ،پونه نامزدش سامانو دید و رفت پیش اون، اون طرف مژگانو دیدم رفتم

طرفش –سلام مژی جونم خوبی عزیزم؟ خیلی آروم گفت:)سلام( بعد عین آدم ندیده ها به لباسام

نگاه میکرد یه مانتوی خاکستری پوشیده بودم که زیاد تنگ نبود با مقنعه مشکی حجابم بد نبود

–مژی چته؟-هیچی چیزی نیست – برو… منو دور نزن یالا جواب بده…- چیز…- چیززززز؟

-اهههههه ترنم –خیله خوب باشه بحرف دیگه . –آقای فروزان… – خوب چی شده ؟مرده؟بریم

حلواشو بخوریم-خدا خفت کنه الهی.-خدانکنه ، داشتی میگفتی – امیر… –واییییییی خداااااا

کچلم کردی، یه بار میگه آقای فروزان یه بار میگه امیر، بگووووو دیگه- باشه میگم مث دیوونه ها

داد نزن … امیر اومد پیشم از تو سوال کرد – از من ؟چی میگفت ؟!…

-از اخلاقت می پرسید ، خانوادت چه جورین خلاصه از این حرفا

با صدای بلند داد زدم:

-بیخود کرده مرتیکه عوضی رو چه حساب –ترنم! چند بار بگم داد نزن اینجا مکان عمومیه –

اوکی ولی رو چه حساب ؟!…

باید اعتراف کنم ذوق مرگ شده بودم ولی نمیخواستم کسی بفهمه مخصوصا مژی چون واقعا امیر

رو دوس داشت عشقشم پاک بود . یعنی تا هر کی امیر رو میدید خودشو باد میزد منم یه جورایی

میخواستمش ولی نه زیاد، تا فکرم میرفت سمتش سعی میکردم ازش بیام بیرون .پسر به اون

خوشگلی چشای قهوه ای پر رنگی داشت که به مشکی میزد ولی در کل ناز بود لباشم که خوردن

داشت)خاک بر سر منحرفت کنن(صورت گندمگون هم داشت اندامم که… فک کنم هر روز باشگاه

بود .

-ترنم ؟کجایی؟؟؟ – هان همینجام – خوب میخوای چی کار کنی؟

نمیخواستم به مژی خیانت کنم هر چی باشه دوستمه – چی کار میخوام بکنم ؟اگه دوباره اومد

پیشت بهش بگو دور و بر خانم سپهری بیاد باید قبلش یه قبر دو نبش بخره تدارک عزاشو هم

پیش پیش بگیره .

دانلود رمان خاکستر عشق

-اوه چه خشن . مژی خیالش از بابت من راحت شد.

باید زود تر از اینا میفهمیدم منظورش از اون نگاه های معنی دار چیه؟… بیچاره مژی عاشق امیر

بود ولی حیف وقتی خیلی یکیو دوس داشته باشی اون به یکی دیگه فک میکنه با این که من و

پونه مدام سعی میکردیم به مژی کمک کنیم ولی بازم از فکر امیر بیرون نمیومد.

اون روز استاد نیومد ولی من و پونه و مژی رفتیم کتابخونه….

تو راه برگشت به خونه بودیم که پونه گفت :- ترنم چرا با آقای فروزان حرف نزدی – چی بگم؟

برم با پسر مردم دعوا کنم که چرا به من فک می کنه؟ههههه خنده داره –نه عزیزم لازم نیس که

بری باهاش دعوا – بسه نمیخواد در مورد اون حرف بزنی به مژی گفتم که بهش چی بگه – باشه،

صلاح کار خویش، ترنم خانوم دانند …ترنم؟…- جونم – پس اوکی؟ – چی اوکی –افتخار میدین

جاری هم بشیم – چییییییییییییییییی جاریت بشم، بشم زن ساسان عمرا، پس کم کم بگو بمیر

دیگه – وا خیلیم دلت بخواد ساسان چی کم داره که پسش میزنی ؟- هیچی فقط من الان نمیخوام

ازدواج کنم – یعنی اگه بعدا بیاد خواستگاریت قبول میکنی؟- نچ – خیلی سرتقی ترنم – آره

حرف حرف خودمه به قول خودت صلاح کار خویش خودمون میدونیم و خدای خودمون – باشه

من هر چی با تو حرف میزنم اصلا انگار نه انگار . بحث همین جا تموم شد و رسیدیم خونه هر چی

تعارف زدم نیومد خونه. وقتی رفتم خونه سینا داداشم داشت با حمید حرف میزد منم که خسته

و کوفته یه سلام کردم و رفتم تو اتاق اصلا نفهمیدم چه جوری خوابم برد وقتی از خواب پا شدم

ساعت نه شب بود .

 

 

دانلود رمان عاشقانه خاکستر عشق,رمان عاشقانه خاکستر عشق, رمان خاکستر عشق رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور خاکستر عشق, رمان عاشقانه صحنه دار خاکستر عشق, رمان عاشقانه ایرانی خاکستر عشق, رمان عاشقانه کوتاه خاکستر عشق, رمان عاشقانه ۹۸ia خاکستر عشق, رمان عاشقانه خارجی خاکستر عشق, رمان عاشقانه پلیسی خاکستر عشق, رمان عاشقانه دانلود خاکستر عشق, خاکستر عشق,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان خاکستر عشق,دانلود رمان خاکستر عشق برای موبایل,عکس شخصیت های رمان خاکستر عشق,دانلود رمان خاکستر عشق apk,دانلود رمان خاکستر عشق نگاه دانلود,رمان خاکستر عشق قسمت اول,دانلود رمان خاکستر عشق نسخه apk,دانلود رمان خاکستر عشق apk,رمان خاکستر عشق قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان های زهره زارع

برچسپ ها
به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
escort bayan istanbul escort fake taxi
کانال عکس پروفایل