bursa escort bursa escort bayan gaziantep escort bayan istanbul escort bayan izmir escort bayan buca escort istanbul escort bayan

halkali escort escort istanbul bayan escort sirinevler escort istanbul escort bayan istanbul escort

دانلود رمان درد بی درمان

دانلود رمان درد بی درمان

در دانلود رمان درد بی درمان رمان عاشقانه زیبای را برای دانلود شما عزیزان قرار دادیم که در مورد دختری به نام نگین هست که اخرین مهلت ثبت نام دانشگاه بود نگین با عجله به طرف دانشگاه میرفت که یه ماشین تمام لباس هاشو گلی میکنه از اینجا کل کل شروع میشه …

دانلود رمان درد بی درمان

نام رمان: درد بی درمان

نویسنده: الهام_روح_الهی

ژانر:عاشقانه

تعداد صفحات: 392

توجه: کلیه قسمت های غیر اخلاقی رمان ها حذف می گردد.

خلاصه رمان :
اخرین مهلت ثبت نام دانشگاه بود نگین با عجله به طرف دانشگاه میرفت که یه ماشین تمام لباس هاشو گلی میکنه از اینجا کل کل شروع میشه.

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خونیم:

بارون شدیدمیباریدنگین باعجلبھ طر ف در دانشگاه میدویدتاخواست ازپل ردشھ یھ
ماشین باسرعت ازکنارش ردشدوتمام لباس ھای اونوگلی کردخیلی عصبانی شده
بودبھ طرف ماشین رفت راننده ی ماشین کھ پسری جوان وخوش قیافھ بودازماشین
پیاده شدوخواست عذرخواھی کنھ کھ نگین اومدجلووگفت:این چھ طرز رانندگی اقای
محترم شمانمی دونیدکھ توھوای بارونی باید یواش رانندگی کنیدببینیدچیکارکردیدبھ
نظرمن شماباید سوار الاغ شید نھ ماشین

دانلود رمان درد بی درمان

پسرجوان کھ قصدعذرخواھی داشت ازحرفای نگین عصبانی شده بودگفت:خانومی بھ
بی ادبی شماحقش بودکھ گلی بشھ اتفاقاالان خیلی قشنگترشدید
نگین کھ عصبانیتش چندبرابرشده بودبھش نگاه کردولی دیگھ نتونست چیزی بگھ وبھ
طرف در دانشگاه رفت وقت نمی کرد برگرده خونھ ولباسشوعوض کنھ برای ثبت نام
فقط امروز و وقت داشت بھ طرف دفتر رفت ھرکسی اونومیدیدبھش نگاه
میکردومیخندید
وارددفترشدوسلام کرد مردی کھ کارھای ثبت نام وانجام میدادبھش نگاه کردوجواب
سلامشو دادوگفت:کارتون چیھ خانوم
من برای ثبت نام اومدم
اسم وفامیلتون چیھ؟

دانلود رمان درد بی درمان

نگین امجد ھستم
مردکمی تودفترجلوش گشت گفت:بلھ اسم شماھست مدارکتون ولطف کنید
نگین مدارک ودادوروی صندلی نشست
مردھمون طورکھ داشت کارمی کردگفت:چرالباساتون گلی شده
نگین گفت:جلوی دردانشگاه یھ اقای بی ادب باسرعت رانندگی کردومنوکاملاخیس
وگلی کرد
ھمون موقعھ دربازشدوپسرجونی وارداتاق شدسلام کرد
مردکھ فامیلش کمالی بودبھش نگاه کردوگفت:بفرمایید کارتون چیھ
اومدم ثبت نام کنم

دانلود رمان درد بی درمان

نگین بھ طرف صدا چرخید تاان جوان ودیدعصبانی شداون جوان ھم ازدیدن نگین
تعجب کردولی بھ روی خودش نیاوردطوری کھ انگارچنددقیقھ پیش ھیچ اتفاقی بین او
ونگین نیفتاده
اومد روی صندلی درست روبھ روی نگین نشست
اقای کمالی اسم وفامیلشوپرسید
جوان بھ نگین نگاه کردوگفت:رضاشایستھ ھستم قربان
نگین زیرلب ادای اونودراوردوگفت: رضاشایستھ ھستم قربان اقای کمالی بھ نگین
نگاه کردوگفت:خوب خانوم امجد کار شما تموم شدامیدوارم موفق باشید
نگین گفت:مچکرم اقا

دانلود رمان درد بی درمان

رضاقبل ازاینکھ نگین مدارکشو برداره اسمشوخوندوزیرلب گفت:نگین امجدچھ اسم
قشنگی برخلاف اخلاق صاحبش
نگین خداحافظی کردورفت
رضاکارھاشو سریع انجام داد و اومد تومحوطھ ی دانشگاه ناخوداگاه داشت دنبال
نگین میگشت ولی اونو ندیدوقتی مطمئن شدکھ نیست سوارماشین شدوبھ سرعت
ازاونجادورشد
نگین بھ سرعت بھ طرف خونھ شون کھ تویکی ازمحلھ ھای بالای شھربودحرکت
کردچنددقیقھ بعدپیچید توکوچھ ی خونھشون کھ ازدوطرف پر ازدرخت بودریموت

دانلود رمان درد بی درمان

دروفشارداد و واردخونھ شداونجابیشترشبیھ بھ یھ قصربودتاخونھ درختابھ ردیف
کاشتھ شده بودندوانواع گلھاتوباغ بھ چشم میخورد ھمھ ی این گل کاری ھاکار نگین
بوداون عاشق طبیعت وگلودرخت بودیھ گوشھ کھ استخربوددورتادورشو گل پیچ
پوشونده بودفواره ھای وسط حیاط وصدای اب ھربیننده ای روبھ خسلھ میبرد
نگین باچھره ای درھم واردخونھ شداول یھ سالن بزرگ بھ چشم میخوردکھ

دانلود رمان درد بی درمان

دورتادورش پنجره بودازاونجامیشدتمام باغ ودیدخانھ ای سھ طبقھ باگچ بری ھای
زیباووسایلی لوکس وعتیقھ کھ چشم ھربینندھای رابھ خودخیره میکرد
ازپلھ ھابالامیرفت کھ پدرشودید نادرازدیدن دخترش کھ بالباس ھای گلی وخیس
بودخنده ای بلندکردوگفت :سلام بردخترنازباباچرااینطوری شدی ولی خیلی بانمک
شدی

 

آموزش دانلود رمان:

“فایل فوق به صورت فشرده می باشد”

“برای دریافت رمان کافی است بر روی دکمه بالا کلیک نمایید تا رمان به آسانی دانلود شود(pc)”

“دوستانی که از موبایل برای دانلود استفاده میکنن چنانچه در بخش خارج کردن فایل از حالت فشرده مشکل دارند از نرم افزار

RAR for Android استفاده نمایند و اگر در قسمت باز کردن فایل پی دف مشکل دارند از برنامه های چون

Adobe Reader استفاده نمایید .”

” فایل فوق با فرمت مخصوص گوشی های آندروید تولید و در سایت قرار نگرفت به دلیل آسیب های که به دستگاه کاربران وارد میکنند

دانلود رمان عاشقانه درد بی درمان,رمان عاشقانه درد بی درمان, رمان درد بی درمان رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور درد بی درمان, رمان عاشقانه صحنه دار درد بی درمان, رمان عاشقانه ایرانی درد بی درمان, رمان عاشقانه کوتاه درد بی درمان, رمان عاشقانه ۹۸ia درد بی درمان, رمان عاشقانه خارجی درد بی درمان, رمان عاشقانه پلیسی درد بی درمان, رمان عاشقانه دانلود درد بی درمان, درد بی درمان,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان درد بی درمان,دانلود رمان درد بی درمان برای موبایل,عکس شخصیت های رمان درد بی درمان ,دانلود رمان درد بی درمان apk,دانلود رمان درد بی درمان لاو 98,رمان درد بی درمان قسمت اول,دانلود رمان درد بی درمان نسخه apk,دانلود رمان درد بی درمان apk,رمان درد بی درمان قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان های الهام روح الهی

 

برچسپ ها
به اشتراک بگذارید

2 دیدگاه در “دانلود رمان درد بی درمان

Chetor hamchin chizi momkene !!!! Man alan in roman ro download kardam ! Esmam negine esme pedaram nadere esme madaram maryam va khaharam nazanin !!! Hes kardam roman shokhish gerefte ! ??

سلام لطفا فرمتapkراهم برای رماناتون اضافه کنید ?

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
escort bayan istanbul escort fake taxi maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort
کانال عکس پروفایل