maltepe escort alanya escort pendik escort http://www.pendikliler.com/ kadıköy escort kartal escort maltepe escort ataşehir escort ataşehir escort ümraniye escort ataşehir escort ümraniye escort maltepe escort ataşehir escort Passion Dubai Escort New Dubai Escort jigolo arayan bayanlar jigolo istanbul jigolo olmak istiyorum jigolo ajansı beykent koltuk doseme ankara escort porno izle ankara escort ankara escort ankara escort istanbul escort şirinevler escort antalya escort istanbul escort beylikdüzü escort kayasehir escort umraniye escort bahcesehir escort
antalya escort pendik escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort

دانلود رمان دلم می خواهدت

دانلود رمان دلم می خواهدت

در دانلود رمان دلم می خواهدت رمان عاشقانه جدید برای دانلود شما رمان دوستان قرار دادیم که در مورد 5 دختر شیطون به نام  عارفه ,فاطمه ,سوگند,فرشته,فریبا هست که همیشه با هم هستند و دوستان صمیمی بودند تا اینکه پای چند پسر به …

دانلود رمان دلم می خواهدت

نام رمان:  دلم می خواهدت

نویسنده: فاطمه محمدی

ژانر: عاشقانه و اجتماعی

تعداد صفحات:273 صفحه

توجه: کلیه قسمت های غیر اخلاقی رمان ها حذف می گردد.

خلاصه دانلود رمان:

در مورد 5 دختر شیطون به نام  عارفه ,فاطمه ,سوگند,فرشته,فریبا هست که همیشه با هم هستند و دوستان صمیمی بودند تا اینکه پای چند پسر به …

دانلود رمان دلم می خواهدت

دانلود رمان دلم می خواهدت

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خونیم:

هیی دخترا فردا نتیجه ها میاداااا..
فریبا :باشه باوو شماها چقدر هووولین همتون میوفتین شکککک نکنین خخخخخ
سوگند..مرگگ فریبا خااک بر سرت اصلا غمتم نیستاااااا خیلی بی خیالی…
فرشته..عوض اینکه این حرفا رو بزنین بلند شیم اماده شین بریم ی کافی نتی پیدا کنینانگلااا
شما میکروبهای بدی هستین منو قاطی خودتون نکنین…
من..خوبهخوبهبزنم اون قیافه نداشتتو درب و داغوون هاااان بچه شاسگوول…حالا برین اماده شین
کافی نت پیدا کردن با من ای خراااا…
همه ب سمت اتاقامون رفتیم ….
تو اینه داشتم ب خودم نگا میکردم ی دختر مو مشکی و چشای مشکی ک ابی هم هست ولی
بعضی وقتا مشکیه بیشتر ابیه پوست سفیدی دارم ک بروبچ لططططف کردن منتتت گذاشتن
اسممو گذاشتن جنااازه..

دانلود رمان دلم می خواهدت
الهی خار برهتو پاتوون جونتون دراااد….خخخخخ
رفیقام سوگی ک موهای بود و چشای عسلی داره….
فریبا ک پوس کمی سبزه و چشای ابی داره…..
فرشته ک پوست سفید و چشای مشکی دااره و ابروهای خوشفرررم…
ودی دی دی دینگگگگگ عارفه بهترین دوستم که مثل خودمه ولی موهای فری داره ک من
موهام لخته و اونلباش خوش فرمم و گل بهی هستش و چشای مشکی داره ..
با سر رفتم تو کمدک ی مانتو و شال و شلوارمشکی در اوردم با کیف دستی براق سبز و ی کفش
پاشنه بلند سبز ارایش خوججمل خوکی هم کردم…منهر وقت میخوام ارایش کنم یاد این زنای

دانلود رمان دلم می خواهدت

د.ا.ف میوفتم ک بااونصورتشون ی مننن ارایش میکنن ک اخرم زشششتترین میشن…منبهشون
میگم خوووووکی
)برو بچ نکه خودشش خیلییی خوشگله چ.و.س کلاسمم میاد واااسه من( خخخخ درون خفه یا
پشم بزز بکنمتو اون حلقت..
تو اینه ب خودم نگاااه کردم چ جیگریی شدماااااااا دم در سفففف کشیدن)برو بچ پشت خجالت
نکشین بفرماییننووووشااابه خنک و در بازز( دوباراین زرررر زددمثل خرمیاد جفتک میندازه
وسطحرفم الاااغغ
کلید ماشینو برداشتم رفتم پایین پیش بچه راسی ماشینم ی سانتافه مشکی ماته ک ددی واسم
خریده اووخ نفس ددی بشممم منن…
)بسه بسه گوووووشای باباشو بروبچ اتش نشانی ب جای نردبااان استفاده میکنن( رفتم پایین ک
برو بچ هم حاضرر و اماده بودن.. به به ..به به چ تیپایی چ لباسایی چ ارایشایی)اههه بسسه دیگه
همش نوشابه نوشابه معدموندردگررفت(توی بچه ها فقط من و عارفه ماشین بلدیم بقییه
ترسووو…

دانلود رمان دلم می خواهدت

عسل ی مانتوی حریر کوتاه با شلوار عسلی و کفش قهوه ای و شال قهوه ای
فریبا ی شال و کفش و کیف ابی اسمونی و مانتوو شلوار ابی پرنگ جیگرییی شده واسه خودش…
عارفه ی مانتو مشکی شال مشکی ک خطای ابی داره با شلوار ابی و کفش مشکی و کیف ابی
فرشته هم بیووووووووتیییی ماشا….. ب تیپش مانتو حریر کوتاه مشکی ک توش خطای بنفش
داره شال بنفش و کفش ال استار مشکی با شلوار مشکی..
سوار ماشین شدیم و پیش ب سوی کاافی نت…

دانلود رمان دلم می خواهدت

سوار ماشین شدیم من راننده و عارفه هم بغلم وبچه ها هم عقب نشستن و بسوی کافی نت
همم کمک حالم نیست لامصبب ما خانواده هامون همه WC روندم اوفففف استرس دارمم خرااابا
کرجن و ماها از بچگی باهم بودیم الانم خونه مجردی واسه دانشگاه اومدیم تهران..
تو کافی نت بودیم ک ی پسره زل زده بود ب عارفه انگار ادم خوشملل ندیده پسره ی
چلغوزمیخوام دهنشو اسفالت کنم….
وااای نتایج ها اومده بووود خدااا قبول شدیممم اخ جوون اما…..
تو شیرازاما خوببود ک باهمیم..
))سوگند((
ازاینکه تجربی قبول شدیم خووووشحااال بسمت خونه رفتیم وقتی رسیدیم ب خانواده هامون
زنگیدیم…ب ننه جونم زنگیدم و گفتم ک خوشحااال شد و مشکلی نداشت)خدااا بده شااانس اگه
من جاش زنگ میزدم مامانم از کرج دمپاییشو پرت میکرد وااالاا(
بعد از حرف زدن با خانواده هامون کارمون تموم شد و وسایلامونو جمع کردیم ک صبح راحت
حرکت کنیممم خبررر مرگموووون….
))عارفه((
صبح زود تر از همه بلند شدمومیزو چیدم و چایی دم کردم و برو بچو صدا زدم همه اماده شدیم و
نشستیم سر میز ی نگاه بچه ها کردم..

دانلود رمان دلم می خواهدت

فاطیما ک داشت خواب میرفت سر میز ی مانتوی صورتی کفش صورتی ..شال مشکی شلوار
مشکی دم پا…ی کیف صورتی ک خطای مشکی داشت…خودم ی تیپ ابی مشکی و فریبا تریپ
بنفش ابی سوگی هم ی تیپ مشکی زرد.. فرشته هم تیپ سورمه ای مشکی زدم بود….. اماده ب
سمت ماشین رفتیمو سوار شدیم..
تو راه بودیم ک متوجه شدم فاطیما سرعتشو زیاد کرده بچه ها جیغ میزدن و فریبا ک خواب بود
یهو ترسید بیدار شدو گفت ک.س.کشاااا مگه بلندددد گووو قورت دادین روانیاااا ی انتر
میموووون …یهو نگاش ی ماشین بغلی تفتاااد کفففففف کردد…ی سوووت زد گفت فاااطی گااز بده
گااز بده گااز بده لعنتی بززززن بریییم عشق حال صفا سیتی…..ب ماشین بغلی نگا کردم پنج تا
پسر جوووون و خوشگل ک یکی از یکی انگل ترر و ناز تر جووون ایوال وقت لجبازی و کرم
ریزیه بزن برییم….
))فریبا((

دانلود رمان دلم می خواهدت

گاز بده گاز بده گاز بده یووووهووووو…
فاطی داشت با ماشین پسرا مسابقه میزاشت..
پسره بغلی شیشه رو داد پایین و گفت ..پا بزن پابزنن بکککن اون پدااالووو لامصببب …منم در
جوابش گفتم ب توچه بچه قرتی با اون لگنت اوووووق ….پسره شیشه رو داد بالا و پااارو گذاشت
رو پدال ک ماشینش از جاا کنده شد ی نگا کردم ب ماشینش اوووووووووووووه شتتتتتتتتتتت ی
فراری مشکی نااز ک برق میزنه مثل پوست بدن پاتریک تو باب اسفنجی…
اخر مسابقه رو با گاز کش کردنای فاطیما بردیم رسیدیم شیراز و رفتیم خونه فاطی اینا اخه اونا
تو شیراز خونه اجاره کرده بودن…

 

 

دانلود رمان عاشقانه دلم می خواهدت,رمان عاشقانه دلم می خواهدت, رمان دلم می خواهدت رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور دلم می خواهدت, رمان عاشقانه صحنه دار دلم می خواهدت, رمان عاشقانه ایرانی دلم می خواهدت, رمان عاشقانه کوتاه دلم می خواهدت, رمان عاشقانه ۹۸ia دلم می خواهدت, رمان عاشقانه خارجی دلم می خواهدت, رمان عاشقانه پلیسی دلم می خواهدت, رمان عاشقانه دانلود دلم می خواهدت, دلم می خواهدت,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان دلم می خواهدت,دانلود رمان دلم می خواهدت برای موبایل,عکس شخصیت های رمان دلم می خواهدت,دانلود رمان دلم می خواهدت apk,دانلود رمان دلم می خواهدت نگاه دانلود,رمان دلم می خواهدت قسمت اول,دانلود رمان دلم می خواهدت نسخه apk,دانلود رمان دلم می خواهدت apk,رمان دلم می خواهدت قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان های فاطمه محمدی

برچسپ ها
به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
escort bayan istanbul escort fake taxi
کانال عکس پروفایل