antalya escort istanbul escort istanbul escort

دانلود رمان ضجه های ویرانی من

دانلود رمان ضجه های ویرانی من

در دانلود رمان ضجه های ویرانی من رمان عاشقانه جدیدی برای شما رمان دوستان عزیز قرار دادیم که در مورد  دختری به نام ایپک که در هفده سالگی با اصرار خانواده اش با پسری به نام محمد جواد عقد میکنه خونواده محمد جواد بسیار مذهبیه ولی ایپک زیاد اهلش نیست اون کنکور میده و در تهران قبول میشه اما خانواده شوهرش به شدت مخالفت میکنن و اون تو شهرستان در دانشگاه ازاد ادامه تحصیل میده بعد برای ارشد باز در تهران قبول میشه خونواده شوهرش خیلی اصرار دارن که اون باردار بشه اما اون نمیپذیره . در این میان محمد جواد طبق نامه ای در خواست طلاق میده و ایپک واقعا نمیفهمه که برای چی این کار را کرده و او هم طلاق میگیره اما پدرش او را طرد میکنه و ایپک همراه برادرش عازم تهران میشه برادرش برای اون خونه ای میگیره و در دانشگاه ثبت نامش میکنه ایپک یه هم اتاقی به نام افرا داشته که اون سخت عاشق مردی به نام کیانوش بوده اما در این بین کیانوش عاشق ایپک میشه و طی فراز و فرودهای زیادی

دانلود رمان ضجه های ویرانی من

نام رمان: ضجه های ویرانی من

نویسنده: رز وحشی

ژانر: عاشقانه و اجتماعی

تعداد صفحات:749صفحه

توجه: کلیه قسمت های غیر اخلاقی رمان ها حذف می گردد.

خلاصه دانلود رمان:

دانلود رمان ضجه های ویرانی من

دانلود رمان ضجه های ویرانی من

در مورد  زدختری به نام ایپک که در هفده سالگی با اصرار خانواده اش با پسری به نام محمد جواد عقد میکنه خونواده محمد جواد بسیار مذهبیه ولی ایپک زیاد اهلش نیست اون کنکور میده و در تهران قبول میشه اما خانواده شوهرش به شدت مخالفت میکنن و اون تو شهرستان در دانشگاه ازاد ادامه تحصیل میده بعد برای ارشد باز در تهران قبول میشه خونواده شوهرش خیلی اصرار دارن که اون باردار بشه اما اون نمیپذیره . در این میان محمد جواد طبق نامه ای در خواست طلاق میده و ایپک واقعا نمیفهمه که برای چی این کار را کرده و او هم طلاق میگیره اما پدرش او را طرد میکنه و ایپک همراه برادرش عازم تهران میشه برادرش برای اون خونه ای میگیره و در دانشگاه ثبت نامش میکنه ایپک یه هم اتاقی به نام افرا داشته که اون سخت عاشق مردی به نام کیانوش بوده اما در این بین کیانوش عاشق ایپک میشه و طی فراز و فرودهای زیادی

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خوانیم:

دستام و زده بودم به پشتم و تکیه داده بودم به ستون کنار دیوار ، سرم پایین بود ، زیادی بچه گانه بود ژستم ، برا زنی که داره دوره دکتراش رو میگذرونه برا زنی که زندگی کرده طلاق گرفته برا زنی که با شوهر صیغه ایش قرار داشت ، با همون شوهری که خانواده اش از وجودش خبر نداشتن ،
کمی با خودم فکر کردم

دانلود رمان ضجه های ویرانی من
برا زنی که بیست و چند سال عمر کرده بود ، زیادی زندگی کرده بودم زیادی شناخته بودم زیادی دیده بودم ،خیلی جوون بودم برای هضم همه این چیزایی که تو دلم میگذشت ، قده یه پیر زن ۷۰ ۸۰ ساله درد کشیده بودم تجربه کرده بودم ، دردناک تجربه کرده بودم
همونطور که سرم پایین بود یه دست مردونه از زیر شالم کنارگوشم رو قلقلک داد ، اگر تو حالت عادی بودم یه لبخند بزرگ روی لبم جا خوش میکرد ، اما در حالت عادی نبودم ، شوکه بودم ، بدترین خبر عمرم رو شنیده بودم ، بدتر از هر خبر دیگه ای
سرم و بالا اوردم ، اروم در گوشم گفت
-جاهای عاشقانه تر هم میشد قرار گذاشت
نفسای داغش که خورد به گوشم چشام زوم مردمک چشمای مشکیش شد ،دقیق نگاش کردم ، اونم داشت دکتری میگرفت ، از سره بی کاری داشت درس میخوند و من داشتم دست و پا میزدم که این جامعه من رو بپذیرن ، داشتم زور میزدم تا شاید درس خوندن این مهر پر رنگ طلاق رو از رو پیشونیم پاک کنه یا لااقل کمی محوش کنه ،
-بریم ؟
سرم و انداختم پایین
با پام سعی کردم سگریزه های کوچیک کنار ستون رو جا به جا کنم ، چرا این اتفاق افتاده بود ؟ چطور همه چی به هم ریخته بود

-ایپک چرا وایسادی
بغضم رو قورت دادم ، اروم پرسیدم
-این بازی تا کی ادامه داره ؟
-بازم چت شده ایپک ؟ از دنده چپ بلند شدی ؟ گربه شاخت زده ؟
-فقط میخوام تموم بشه خسته ام ، نمیشه تموم بشه ؟
-چی تموم بشه ؟
-این بازی
-اینی که میگی اسمش بازی نیست اسمش زندگیه عاشقیه
-تا کی طول میکشه ؟
-تا وقتی تو بخوایی
سرم و انداختم پایین و گفتم
-هیچ وقت هیچی به خواسته من پیش نرفته که این یکی پیش بره
-ایپک تو چند روزه چته ؟ باور کن داری دیوونه ام میکنی
-زود تمومش کن قبل اینکه من تموم شم
داد زد

دانلود رمان ضجه های ویرانی من
-من میخوامت ، برا خاطرت هر کاری میکنم
اشکام ریختن و منم عصبی داد زدم
-دیدن تو خیانته قدم زدن با تو خیانته حرف زدن با تو خیانته
اروم گفت
-اگر تو بخوایی فقط تو میمونی تو زندگیم
یه کشیده محکم زدم تو گوشش
اون رو که زدم اشک خودم ریخت ، اشکی که چند دقیقه بود تو چشم حـ ـلقه زده بود
دستم ذوق ذوق کرد
نگاهم رو به اطراف چرخوندم ، چند نفر داشتن با تعجب نگامون میکردن ، خیلی براشون عجیب بود ، ادما که تو خیابون به هم کشیده نمیزنن

دانلود رمان ضجه های ویرانی من
بغضم و با اب دهنم پایین فرستادم ،
قبلا فگر میکردم میتونم دوره چهار ساله دکتری ام رو سه ساله یا سه سال و نیمه تموم کنم اما الان مطمئن بودم 10 ساله هم تمومش نمیکنم ، دختری که نه زنی که رتبه یک کنکور وزارت بهداشت بود ، زنی که معدل الف بود زنی که پایان نامه اش بهترین نمره رو اورده بود ، الان سه ساله که گیج میزنه ، سه ساله که در جا میزنه ، اصلا فکر نمیکنم دوره دکترام تموم شه مگه میشه با این افکار مخدوش تمومش کنم ؟
چی شد که به اینجا رسیدم ؟
تنها چیزی که میدونستم این بود که خراب کردم ، فکر میکردم این خراب کردنام فقط به بقیه صدمه میزنه ولی الان میفهمم که خراب کردم و خودم صدمه خوردم ، بیشتر از اونی که فکرش رو میکردم صدمه خوردم حتی بیشتر از صدمه ای که زدم ، کم نیست 4 سال با یکی بخوابی که حتی دیدنش عذابت میده کسی که نگاه کردن بهش بهت حس خیانت میده ، اون باعث شده که حتی با خانواده ام هم رو راست نباشم ،

دانلود رمان ضجه های ویرانی من
سخته حس دوست داشتن و خیانت رو از هم جدا کنی ، خیلی سخته سهمت رو با یکی قسمت کنی ، سخته بشینی و به خودت حق بدی که این مرد برای تو نباشه ، سخته فکر کنی شدی یه سیمکارت ثانویه شارژی که زاپاس یه سیمکارت دائمه ، ولی من که نمیخواستمش ، میخواستمش ؟
همه اش به خودم میگفتم نمیخوامش ، نمیخوامش ، نمیخوامش ، ولی دروغ بود نخواستنش ، واقعیت این بود که میخواستمش با همه وجودم ، مگه میشه اون و نخواییش با اون لبخند جذابش با اون حرفای قشنگش با اون اغـ ـوش گرمش ،
-ایپک بیا بریم
سرم و براش تکون دادم و گفتم
-یه مدت بهم وقت بده
-وقتِ چی ؟
لب زدم
-وقت فک کردن
-فک کردن به چی ؟
اشکام ریختن ، داشت پدر میشد ، خبر نداشت ، داشت به بزرگترین ارزوی زندگیش میرسید ، خبر نداشت ، میخواستم بچه اش و بندازم … خبر نداشت … از دستم در رفته بود ، همیشه مراقب بودم ، دلم میخواست اگر پدر میشه پدر بچه ی زن عقدیش باشه ، نه زن صیغه ایی که پنهونی میدیدش ، دور از چشم زنش خانواد ه اش ، ولی اون از زن عقدیش بچه نمیخواست از من میخواست منم نمیخواستم بچه دار بشم ولی حالا خراب کرده بودم ،
دوباره پرسید

دانلود رمان ضجه های ویرانی من

-ایپک به چی میخوایی فکر کنی ؟
-به این باتلاقی که توش افتادم به این عذاب وجدان به خانواده ام
-منکه گفتم طلاقش میدم تو بگو اره من نه نمیارم تو کار
دستم رفت بالا میخواستم بزنمش اما محکم کوبیدم تو سرم ، اینبار من خراب کرده بودم اون خبر نداشت اینبار اون هیچ کاره بود لااقل کمتر از من مقصر بود ، محکم بغـ ـلم کرد تا دیگه خودم و نزنم ، دیوونه شدم ، نمیخواستم ، بچه نمیخواستم ،زندگی پنهونی نمیخواستم ، چم شده بود ؟ چیکار کرده بودم ؟ با این بچه میخواستم چیکار کنم ؟ با خانواده اش میخوام چیکارکنم ؟ به خانواده ام چی بگم ؟ اگه زنش بفهمه ؟ زنش زنش وای زنش ،
تو بغـ ـلش هق زدم و گریه کردم ، بچه دوست داشتم ، یه بچه کوچیک که به خاطر لبخندش به خاطر چشماش به خاطر دستای کوچیکش دنیا رو خراب کنم
من و به زور نشوند تو ماشین و گفت
-اروم باش ، چرا خودت و میزنی چرا خودت و ازار میدی ، ایپک من عاشقتم من میخوامت ، سادیسم داری ؟ مازوخیسم داری ؟ چرا داری به خودت تلقین میکنی که وارد زندگیمون شدی و ویرونش کردی ، این زندگی وجود نداشته ، میفهمی ؟ من قبل اینکه بخوام زن بگیرم تو رو میخواستم ، اگر تو اصرار نمیکردی من تو روی خانواده ام وای میستادم ، پول همه چیز نبود ، از ارث محرومم میکردن ، از خونه مینداختنم بیرون ، اق والدینم میکردن دیگه بیشتر از این نبود که ،
-من و برسون خونه
داد زد

دانلود رمان ضجه های ویرانی من
-کدوم خونه ؟
پشت بند فریادش یه نفس عمیق کشید رو ی شقیقه اش یه نبض شروع کرد به زدن
اروم گفتم
-فقط سه روز ، بمونم خونه خودم
از دکتر وقت گرفته بودم برای سه روز دیگه میخواستم بچه رو سقط کنم ، زیر دوماهش بود زود فهمیده بودم و سه روز دیگه میخواستم تصمیم بگیرم باید تصمیم میگرفتم که میخوام مادر بشم یا ارزوی مادر شدن رو داشته باشم ، نمیخواستم دیر بشه ، تازه فهمیده بودم و کلی بهش دل بسته بودم ، اگه بازم میگذشت نمیتونستم ازش دل بکنم ، نمیخواستمم برای اون جنین هم سخت باشه ، لاله میگفت جرمه میگفت اگه شوهرت بفهمه کارم و از دست میدم اما ارومش کردم و گفتم یا بهش میگم یا هیچ وقت نمیذارم بفهمه ، میشد به یه مرد نگم بچه اش و کشتم ؟ میتونستم یه راز رو با خودم تو گور ببرم ؟
ماشین و جلو مرکز خرید نگر داشت و گفت
-پیاده شو

 

 

دانلود رمان عاشقانه ضجه های ویرانی من,رمان عاشقانه ضجه های ویرانی من, رمان ضجه های ویرانی من رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور ضجه های ویرانی من, رمان عاشقانه صحنه دار ضجه های ویرانی من, رمان عاشقانه ایرانی ضجه های ویرانی من, رمان عاشقانه کوتاه ضجه های ویرانی من, رمان عاشقانه ۹۸ia ضجه های ویرانی من, رمان عاشقانه خارجی ضجه های ویرانی من, رمان عاشقانه پلیسی ضجه های ویرانی من, رمان عاشقانه دانلود ضجه های ویرانی من, ضجه های ویرانی من,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان ضجه های ویرانی من,دانلود رمان ضجه های ویرانی من برای موبایل,عکس شخصیت های رمان ضجه های ویرانی من,دانلود رمان ضجه های ویرانی من apk,دانلود رمان ضجه های ویرانی من نگاه دانلود,رمان ضجه های ویرانی من قسمت اول,دانلود رمان ضجه های ویرانی من نسخه apk,دانلود رمان ضجه های ویرانی من apk,رمان ضجه های ویرانی من قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان های لاو 98,رمان ایرانی,دانلود رمان جدید,دانلود رمان اندروید,نگاه دانلود,دانلود کتاب رمان,کانال رمان,سایت رمان,دانلود رمان نگاه دانلود,رمان نگاه دانلود,بهترین رمان,رمان ارباب,دانلود رمان برای اندروید,دانلود رمان ایرانی,خواندن رمان,عاشقانه

 

برچسپ ها
به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
escort bayan istanbul escort fake taxi
کانال عکس پروفایل