من واقعا عاشق رمانهای مهتابی۲۲ هستممم…. دست به قلمشون واقعا عالیه امیدوارم رمانای بیشتری تو سبک ابنبات چوبی بنویسن