خانه » رمان های عاشقانه » دانلود رمان غم بی مادری

دانلود رمان غم بی مادری

در دانلود رمان غم بی مادری رمان عاشقانه جدیدی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادیم که کاری از نویسنده ماهر ما نازی خانم هست که یک رمان کوتاه اما زیبا هست و …

دانلود رمان غم بی مادری

نام رمان: غم بی مادری

نوشته: نازی m

ژانر_عاشقانه

تعداد صفحات کتاب: 87

توجه : کلیه قسمت های غیر اخلاقی رمان ها حذف می گردد.

عکس دانلود رمان غم بی مادری

دانلود رمان غم بی مادری

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خونیم:

اه بازم یک روزه بی معنی وتکراری باز باید برم دانشگاه خسته شدم ازتختم بلند شدم لباسامو
ازکمدم برداشتم رفتم حمومه نیم ساعته کردم الان دارم یک نیمرو میخورم همش روزام تکراری
مردم اینقد نیمرو خوردم چندسال دیگه شبیه تخمه مرغ میشم این حرفای هروزم بود حتی
حرفامم تکراریه خدا چرا اخه به منم ی نگاهی بکن یک راه حلی ی چاره ی نیست داشتم

دانلود رمان غم بی مادری

همچنان ازخدا گلایه میکردم که گوشیه عادیم زنگ خورد خدا میبینی گوشیمم عادیه خجالت
میکشم جلو دوستام درش بیارم هه ازبدبختیم رنگ دکمه هاشم سفید شده نمیدونم کدوم دکمه
حرفه ب یا چ هست هی خدا شکرت میگن صبر کن خداجواب صبرتو میده تاکی اخه صبرصبر
نکنه زلیخا باید بشم خدا نمیخوام ناشکری کنم ولی وقتی زندگیمو میبینم ناخواسته به حرف

دانلود رمان غم بی مادری

وادار میشم نه پدری ن مادری من خیلی بدبختم خدا چرا منوتک فرزند افریدی مادرم دراثره
بیماری مرد پدرمم بعد مرگ مادرم دق کرد مرد من موندم باخونه ی کلنگی اه بسه چقد حرف
زدم الو سلام فاطمه ن داشتم صبحونه میخوردم باشه الان حاضر میشم نمیخواد تو بانامزدت برو
نمیخوام مزاحمه حرفای عاشقنتون بشم مرسی عزیزم ممنون که بفکرم هستی خدافظ هی خدا
یک نامزدم ندارم شانس نیست ازهمه چی محرومم بلندشدم لباسمو تنم کردم وای مانتوم رنگش
داره میره چکارکنم ابروم رفت بغض گلومو گرفته چاره ی نیست باید بااین لباساهم زندگیمو

دانلود رمان غم بی مادری

بگذرونم چند اشکی ازچشمم افتاد پاین ولی سریع اونارو پس زدم چون نمیخوام ضعیف باشم
اینقدمغرورم که حتی دوست ندارم خودم اشک خودمو ببینم خب بسه زیبا شجاع باش
تومیتونی همین طورکه این همه سال زندگیه سختیو تحمل کردیو تونستی روی پایه خودت به

دانلود رمان غم بی مادری

ایستی دست درازی نکردی خودش کلیه هوف چند بار صورتمو بااب سرد شستم تادوباره
سرحال بیام بااستینای مانتوم صورتمو خوشک کردم کیفمو برداشتم ازخونه بی روحم امدم بیرون
توراه دانشگاه بودم که نزدیک بود یک ماشین به من بزنه برام مهم نبود اگه منو باماشینش
زیرمیکرد ازشم تشکر میکردم چون منو ازاین زندگیه بی معنی نجات میداد به دانشگاه رسیدم
بازم باید پچ پچ دختر پسرارو تحمل کنم سربه زیربه کلاسم رفتم شنیدم میگفتن بچه ها

دانلود رمان غم بی مادری

خبروشنیدین پسر ه مدیردانشگاهمون میخواد اینجادرس بخونه وای میگن خیلی جیگرو جذابه
باصدای استاد دخترا ازحرف زدن دست کشیدن هه خوشبحالشون کسی بی مادری نکشیده مثل
من تاحده مرگ بدبختی رو ندیده الان پسره دانشگاه بیاد که چی بشه خب بیاد چکارش کنم این
دخترا چیزی کمو کسری ندارن که هنوز پسره نیومده صف کشیدن براش توافکارخودم بودم که
استاد یک پسره شاد جذاب معرفی کرد ازامروز اقاپیمان توکلاس ماعضو شده خواهش میکنم شما
درسای عقب افتاده رو بهش بگین خب اقاپیمان خودت جاتو انتخاب کن

دانلود رمان غم بی مادری

پیمان:بعداز حرفای استاد جامو انتخاب کردم کناره یک دختره سربزیر نشستم عجیب ترازاین که
اصلا محل نزاشت فکردم مثل این دخترای که دیدم مات من بشه ابرازه عشقو شماره ازاین حرفا
باشه ولی نبود باصدای خسته نباشین گفتنه استاد همه کلاس دورم جمع شدن هرکسی خودشو
به من معرفی میکرد ولی اون دختره بدونه محل زاشتن به من ازکلاس رفت بیرون خلاصه من
بابچه ها زود جورشدم ولی اون دختره که الان فهمیدم اسمش زیباس نتونستم حرف بزنم اه

دانلود رمان غم بی مادری

ولش کن پیمان این همه دختر هست خودشونو برات میکشن این که عددی واست نیست هرچند
بدونه عملای جورباجور خوشکله اصلا من چرا همش به این دختره فکر میکنم بیخیالش شدم
بابروبچه ها قراره پارتی پسردختر قاطی گذاشتیم همه پنج شنبه شب دعوتن
زیبا:باشنیدن حرف دختر پسرا که همه ی بچه های کلاس خونه پیمان دعوت شدن هنگ کردم
زود گفتم ببخشین همه بچه های کلاسه منتظر حرفام بودن گفتم

دانلود رمان غم بی مادری

گفتم من نمیتونم بیام خیلی کاردارم ببخشین خواستم برم که ساناز دختره افاده ی گفت چیه
لباس مجلسی نداری بیای باعشوه موهاشو داد عقب گفت مشکلی نیست عزیزم ماهمه برات پول
جمع میکنیم تا یک لباس بخری باخنده ی بلند رفت به سمت پیمان من داشتم اتیشی میشدم

بغض داشتم ولی نمیخواستم جلو این دختری بیشعور کم بیارم باصدای لرزونم گفتم نیازی به
صدقه سریت ندارم پولات براعمله بعدیت لازمت میشه راستی این دکتری که رفتی دماغتو خوب

دانلود رمان غم بی مادری

عمل نکرده این پولارو واسه دماغت بزاری بیشتربدرد میخوره داشت قرمز میشد پوز خند تلخ
زدم بهش همه داشتن نگاه میکردن ولی من زود کیفمو برداشتم رفتم بیرون فکرکنم اون دختره
ازحرص خوردن خفه شده بدرک بزارخفه بشه بادوازدانشگاه بیرون رفتم دیگه نمیتونستم جلو
اشکامو بگیرم تصمیم گرفتم رهاشون کنم اینقدراه رفتم تارسیدم به قبرمامانم هق هقم بیشتر
شد مامان چرا رفتی بابا تودیگه چرا رفتی نترسیدی دخترت توشهر پر ازگرگ دریده بشه مامان

 

آموزش دانلود رمان:

“فایل فوق به صورت فشرده می باشد”

“برای دریافت رمان کافی است بر روی دکمه بالا کلیک نمایید تا رمان به آسانی دانلود شود(pc)”

“دوستانی که از موبایل برای دانلود استفاده میکنن چنانچه در بخش خارج کردن فایل از حالت فشرده مشکل دارند از نرم افزار

RAR for Android استفاده نمایند و اگر در قسمت باز کردن فایل پی دف مشکل دارند از برنامه های چون

Adobe Reader استفاده نمایید .”

” فایل فوق با فرمت مخصوص گوشی های آندروید تولید و در سایت قرار نگرفت به دلیل آسیب های که به دستگاه کاربران وارد میکنند

 

 

دانلود رمان عاشقانه غم بی مادری,رمان عاشقانه غم بی مادری, رمان غم بی مادری رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور غم بی مادری, رمان عاشقانه صحنه دار غم بی مادری, رمان عاشقانه ایرانی غم بی مادری, رمان عاشقانه کوتاه غم بی مادری, رمان عاشقانه ۹۸ia غم بی مادری, رمان عاشقانه خارجی غم بی مادری, رمان عاشقانه پلیسی غم بی مادری, رمان عاشقانه دانلود غم بی مادری, غم بی مادری,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان غم بی مادری,دانلود رمان غم بی مادری برای موبایل,عکس شخصیت های رمان غم بی مادری,دانلود رمان غم بی مادری apk,دانلود رمان غم بی مادری نگاه دانلود,رمان غم بی مادری قسمت اول,دانلود رمان غم بی مادری نسخه apk,دانلود رمان غم بی مادری apk,رمان غم بی مادری قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان های نازیm

 

اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو 98 و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است.
izmir escort izmir escort izmir escort üvey anne porno antalya escort bursa bayan escort bursa escort bursa escort bayan gaziantep escort bayan istanbul escort bayan izmir escort bayan buca escort escort izmir
کانال آهنگ عاشقانه

izmit escort