خانه » رمان های عاشقانه » دانلود رمان مداد قرمز

دانلود رمان مداد قرمز

در دانلود رمان مداد قرمز رمان عاشقانه جدیدی برای شما قرار دادیم که در مورد مانیا دختر پرشور و اما مغرور…آراد درد دیده و مغرور…آیا میشه این دوتا آدم که پر از غرورن بهم برسن!اصلن مگه تو عشق و عاشقی غرور معنایی داره؟ مانیا روزی که نتیجه کنکورش اومده با آراد تصادف میکنه،همچی به این تصادف کوچیک ختم نمیشه. آرادی که بعده پنج سال به کشورش برگشته و از جنس زن بیزاره چطور با مانیا برخورد میکنه؟! …

دانلود رمان مداد قرمز

نام رمان: مداد قرمز

نویسنده: مریم قاسمی

ژانر: عاشقانه و اجتماعی

تعداد صفحات:913 صفحه

توجه: کلیه قسمت های غیر اخلاقی رمان ها حذف می گردد.

خلاصه دانلود رمان:

دانلود رمان مداد قرمز

دانلود رمان مداد قرمز

در مورد مانیا دختر پرشور و اما مغرور…آراد درد دیده و مغرور…آیا میشه این دوتا آدم که پر از غرورن بهم برسن!اصلن مگه تو عشق و عاشقی غرور معنایی داره؟ مانیا روزی که نتیجه کنکورش اومده با آراد تصادف میکنه،همچی به این تصادف کوچیک ختم نمیشه. آرادی که بعده پنج سال به کشورش برگشته و از جنس زن بیزاره چطور با مانیا برخورد میکنه؟! …

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خوانیم:

چشمم به صفحه ی مانیتور کامپیوتر بود و خودم تو عالم دیگه سیر میکردم …خدای من باورم

نمیشه چطور قبول شدم یعنی بالاخره شد..از بس جیغ داد زدم ک یادم رفت واسه ترانه سرچ کنم

ببینم اونم قبول شده یا ن ک با سیلی ک تران بهم زد به خودم اومدم.

_هااا چته دیوونه نمیبینی قبول شدم

ترانه:خو خره ببین من قبول شدم یانه من دارم از استرس میمیرم این واسه جیغ و داد میکنه

_مطمئنم توم قبول شدی چون باهم تلاش کردیم

ترانه_ایییی زود باش دیگه کم فلسفه بباف

زود اسم ترانه و کدشو زدم خدا یا خودت کمک کن باهم ی جا قبول شده باشیم

_وااااااای خدااااااا..تران ببین قبول شدی اونم تو ی دانشگاه باهم دیگه…من و تو

تران: ینی بازم باهم خدایا شکرت منو از دوست جونیم جدا نکردی

_اوه اوه اینقد منو میخوای خو از قبل میگفتی

ترانه: خیلی بیشعوری ینی نمیدونی چقد خاطرت واسم عزیزه

_میدونمممم عزیزم شوخی بود حالا بدو بیا زنگ بزنیم خونواده هامون

تران:ن دیونه زنگ نزن

_عه چرا!!!

دانلود رمان مداد قرمز

تران:بریم خودمون بهشون بگیم مزش بیشتره

_واقعا خُلی ها خیلی خب بریم

امیروز نتایج کنکور اومده بود منو تران از    سالگی باهمیم جونمون هم واسه هم میدیم باهم تو

یه دانشگاه پزشکی قبول شدیم تران دختر خوبیه و مثه خودم شیطونه و دلش پاکه تا حالا نشده

چیزیو از هم مخفی کنیم..

با تران از کافی نت خارج شدیم تران اصرار داشت ک تو خونه ک اینترنت هس دیگه چرا بیایم

اینجا ولی من گفتم مزش ب کافی نت رفتنشه… ب طرف ماشین من رفتیم ..ماشینم ی

ارغوانی رنگه گواهیناممو چند ماهی میشه گرفتم وقتیم بابا تلاشمو واسه کنکور دید واسم ماشین

گرفت..با تران سوار ماشین شدیم ..نمیدونستیم از خوشحالی چیکار کنیم .سریع ضبطو روشن

کردم و زدم رو اهنگ الکل اینجا ممنوعه از امیر تتلو عاشق اهنگاشم خوشحالی و ناراحتیمو با

اهنگاش پر میکنم …تو خیابونا ویراج میرفتم و جیغ میزدیم بعضیا فحش میدادن بعضیا هم

بیخیال بودن ..یهو تران دستش رفت سمت ضبط و خواست اهنگو عوض کنه ک حواسم پرت شد

و گفتم: تری چرا عوضش کردی اهههه

تران: ی امروزه رو تتلو گوش نده جون ننت

_نخیر نمیشه

..خواستم اهنگ قبلو بذارم ک نمیدونم چیشد ک ب چیزی برخوردم ترانه جیغ زد ولی من جرات

نداشتم چشامو بلند کنم و چی زدم یا خداااا هنوز اوندفه یادم ک بابا گفت حق نداری تا ی ماه

دست ب ماشین بزنی …چشمامو اوردم بالا از چیزی ک دیدم نفس تو سینم حبس شد خدایا باید

کلیمو بفروشم تا خسارت اینو بدم ..

#پارت

دانلود رمان مداد قرمز

…از ماشین رفتم پایین دیدم یارو توماشینه چ بیخیال ها اره خب حق داره بیخیال باشه عروسک

من داغون شده با انگشتم زدم ب شیشه ماشین دیدم یارو پیاده شد یا خدا من تا کمرش بودم اب

دهنمو قورت دادم..ب تته پته افتاده بودم

_ع ع عه چ چ چ چیزه ….دیدم یارو بی ادب گفت

یارو: تو پات بزور ب پدال گاز میرسه چرا میشینی پشت ماشین بابات بعد جلو من ب تته پته

میفتی

هیععععع این خربزه چی گفت ب من گفت کوتوله من کوتوله نیستم فقط یکم ریزم قدم

سریع ب خودم مسلط شدم و ب صورتش نگاه کردم و با صدای بلند گفتم: هی اقاهه اولن کوتوله

خودتی .دومن ماشین بابام نیست سومن تقصیر خودته ک زدی عروسک منو داغون کردی بعدشم

خودت چی فقط مثه چنار قد دراز کردی و طرز صحبت با ی خانوم متشخص رو نمیدونی

…تا اینو گفتم صورتش قرمز شد ای وای چ زود گوجه میشه .. دیدم تران داره ب خودش میلرزه و

میگه: مانی بس کن تورو خدا …رو کرد ب یارو گفت : اقا لطفا ببخشید

صبر کن ببینم از این گودزیلا عذر خواهی میکنه.

_تران چی میگی این زده ماشینمو داغون کرده ..دیدم یارو داره با گوشیش حرف میزنه ..وای

نکنه ب پلیس زنگ زده باشه ای خدااا اینم شانسه ک من دارم ی بار خاستم خوش بگذرونمااا

اههه

تران: همش تقصیر توهه چرا جوابشو اینطوری دادی ببین ماشینش چیه ..وای اصن حواسم نبود

ماشینش یه آئو دی دو در مشکی بود …

دیدم حرف زدنش با گوشیش تموم شد و اومد گفت: فعلا من عجله دارم باید برم ولی اگه ی روز

ببینمت این حاضر جوابیتو تلافی میکنم …

_عههه باز تند رفتیااا منکه امیدوارم دیگه نبینمت…سوار ماشینش شد و رفت …بیشعور ی عذر

خواهی هم نکرد بلند داد زدم: گودزیلا دراز قدشو ب رخم میکشه..

دانلود رمان مداد قرمز

تران: مانیا بیا بریم جون مادرت

_خیلی خب بریم ک روزمونو زهر کرد

..ای خدا لعنتت کنه ببین عروسکمو چیکار کرده ماشین اون ی خراشم بر نداشت ب بابا چی بگم

یا خدااا این دفه حتما ماشینو ازم میگیره

تران:غصه ماشین نخور مگه بابات نکفت دانشگاه قبول شی عوض میکنه واست.

_عه عه راس میگیا من چرا غمباد گرفتم

سوار ماشین شدم و راه افتادم طرف خونه ترانه

_رسیدیم پیاده نمیشی

تران: وااای باز تو سگ شدی و پاچه منه بد بختو گرفتی

_تران عصابمو خرابتر نکن

تران: بیخیال دیگههه ناراحتیتو نبینم اصن خودم میام ب بابات میگم تقصیر خودم بوده.

_ن بابا نگران اون نیستم بابا خودش قول داده

تران: پس دیگه چته؟!

_دیدی یارو هر چی از دهنش در اومد بارم کرد من کجام کوتولس هااا

#پارت ۳

_بذار فقط ی بار دیگه ببینمش حالیش میکنم مانیا کیه

دانلود رمان مداد قرمز

تران: خب معلومه ک مانیا کیه دیگه مانی عشق منه هههه

_ترانننن پیاده شو

 

 

دانلود رمان عاشقانه مداد قرمز,رمان عاشقانه مداد قرمز, رمان مداد قرمز رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور مداد قرمز, رمان عاشقانه صحنه دار مداد قرمز, رمان عاشقانه ایرانی مداد قرمز, رمان عاشقانه کوتاه مداد قرمز, رمان عاشقانه ۹۸ia مداد قرمز, رمان عاشقانه خارجی مداد قرمز, رمان عاشقانه پلیسی مداد قرمز, رمان عاشقانه دانلود مداد قرمز, مداد قرمز,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان مداد قرمز,دانلود رمان مداد قرمز برای موبایل,عکس شخصیت های رمان مداد قرمز,دانلود رمان مداد قرمز apk,دانلود رمان مداد قرمز نگاه دانلود,رمان مداد قرمز قسمت اول,دانلود رمان مداد قرمز نسخه apk,دانلود رمان مداد قرمز apk,رمان مداد قرمز قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان های مریم قاسمی

اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

تاکنون یک نظر ثبت شده است.

  1. خیلی عالی بود این رمان تشکر میکنم از مریم قاسمی.
    خییییییییییییییییلللللللللللللیییییییییییییییی
    عالللللللللللللللللللییییییییییییییییی بود.

تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو 98 و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است.
izmir escort izmir escort izmir escort üvey anne porno antalya escort bursa bayan escort bursa escort bursa escort bayan gaziantep escort bayan izmir escort bayan buca escort istanbul escort escort izmir
کانال آهنگ عاشقانه

izmit escort