خیلی عالی بود این رمان تشکر میکنم از مریم قاسمی.
خییییییییییییییییلللللللللللللیییییییییییییییی
عالللللللللللللللللللییییییییییییییییی بود.