maltepe escort alanya escort pendik escort http://www.pendikliler.com/ kadıköy escort kartal escort maltepe escort ataşehir escort ataşehir escort ümraniye escort ataşehir escort ümraniye escort maltepe escort ataşehir escort Passion Dubai Escort New Dubai Escort jigolo arayan bayanlar jigolo istanbul jigolo olmak istiyorum jigolo ajansı beykent koltuk doseme ankara escort porno izle ankara escort ankara escort ankara escort istanbul escort şirinevler escort antalya escort istanbul escort beylikdüzü escort kayasehir escort umraniye escort bahcesehir escort
antalya escort pendik escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort

دانلود رمان پرنس تاج دار

دانلود رمان پرنس تاج دار

در دانلود رمان پرنس تاج دار رمان عاشقانه جدیدی برای شما عزیزان قرار دادیم که همیشه زندگی اونی که ما میخوایم نیست ، همیشه پستی بلند هایی وجود داره که امکان زمین خوردنمون رو داره ! همیشه سرنوشت بر وفق مراد ما نمیچرخه ! گاهی امکان داره کمی … فقط کمی هواش مه آلود باشه !! اون وقته که زمین و زمان بهم میریزه و یه چیز درست میشه … سرنوشتی در مه … این وسط تو جاده قلب هردومون … جایی که هر دو باهم قدم گذاشتیم !! دل دادیم و دل گرفتیم …. میسازیم با هم ؛ با تمام سختی های زندگی …

دانلود رمان پرنس تاج دار

نام رمان: پرنس تاج دار

نویسنده: آیلار بلند طلب

ژانر: عاشقانه و اجتماعی

تعداد صفحات:325 صفحه

توجه: کلیه قسمت های غیر اخلاقی رمان ها حذف می گردد.

خلاصه دانلود رمان:

دانلود رمان پرنس تاج دار

دانلود رمان پرنس تاج دار

همیشه زندگی اونی که ما میخوایم نیست ، همیشه پستی بلند هایی وجود داره که امکان زمین خوردنمون رو داره ! همیشه سرنوشت بر وفق مراد ما نمیچرخه ! گاهی امکان داره کمی … فقط کمی هواش مه آلود باشه !! اون وقته که زمین و زمان بهم میریزه و یه چیز درست میشه … سرنوشتی در مه … این وسط تو جاده قلب هردومون … جایی که هر دو باهم قدم گذاشتیم !! دل دادیم و دل گرفتیم …. میسازیم با هم ؛ با تمام سختی های زندگی …

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خوانیم:

عصبی سرم رو گرفته بودم فکرم دیگه به هیچ جا نمیرسید هیچ جا ، اشکم از میون پلک

بستم راه خودش رو پیدا کرد تو دلم هی خدا خدا میکردم که با صدایی مردی غریبه سرم رو بالا

اوردم با دیدن روپوش سفید تنش با عجله پرسیدم

+حال مادرم چطوره!! ؟

-فشار بدی بهشون وارد شده و یه سکته خفیف رو رد کردن خداروشکر الان حالشون

بهتره فقط باید استراحت کنن و استرس و نگرانی براشون سم سعی کنید دور از این ها باشن

پوزخندی زدم تو دلم گفتم

+دکتر کل زندگی ما استرس و نگرانی کجایی کاریی تو اما گفتم

دانلود رمان پرنس تاج دار

+میتونم ببینمش!! ؟

-بله فقط زیاد خسته اش نکنید

+بله ممنون

از کنارم گذشت و من به در اتاق خیره موندم یعنی الان بابا میدونه مامان کجاس!! ؟ یا

اصلا واسش مهم نیس به فکر مواد خودشه ! سعی کردم پاهایی چسبیده به زمینم رو حرکت بدم

و به سمت اتاق مامان راه بیوفتم تنها چیزی که حال خرابم رو بهتر میکنه دیدن قیافه مامانمه

داخل اتاق شدم نگاهم به تن خسته اش که رو تخت اوفتاده بود خورد آروم آروم به

سمتش رفتم بالایی سرش رویی تخت نشستم به صورت مهربون ولی پیر شدش نگاه کردم دستم

رو آروم آروم رویی صورتش بردم و نوازشش کردم موهایی نسبتا سفیدش از شالش بیرون زده

بود با تکون خوردن پلکش حواسم بهش جمع شد نگاهش کمی اطراف چرخید رو من ثابت موند

لب باز کرد با صدایی که به زور شنید میشد گفت

-اب

لبخند کم جونی زدم از یخچال بغل تختش اب برداشتم داخل لیوان یکبار مصرف ریختم

کمکش کردم که بلند شه اب رو کم کم بهش دادم بعد دوباره خوابوندمش

+بهتری مامانم ؟؟

دانلود رمان پرنس تاج دار

-اره مادر خوبم

بعد انگار یه چیزی یادش اوفتاده باشه اشک تو چشم جمع شد گفت

-تو خوبی دخترکم ؟ !!

سری تکون دادم گفتم

+خوبم مامانم خوبم

-خدا از بابات نگذره که انقدر خون منو تو رو تو شیشه کرد

+نگو مامان نفرین نکن خدا خودش بزرگ تو غصه نخور برات خوب نیست – درسا مادر

کی مرخص میشم؟

+نمیدونم بزار دکترت بیاد ازش میپرسم!.

همون موقع دکتر وارد اتاق شد از جام بلند شدم منتظر واستادم تا کارشون تموم شه

– خب خداروشکر حال مادرتون بهتره مشکلی فعلا نمیبینم

دانلود رمان پرنس تاج دار

+دکتر کی مرخص میشه!! ؟

-امروز رو باید تحت نظر باشن انشالله اگه مشکل خاصی تا فردا رویت نشد صبح مرخص

ان

+ممنون خسته نباشد

-خواهش میکنم

و از اتاق بیرون رفت رو به مامان لبخندی زدم گفتم

+صبح مرخصی مامانم

فردا بعد از اینکه دکتر مامان رو معاینه کرد لباساش رو عوض کردم و به سمت خونه راه

اوفتادیم تو تاکسی مامان گفت

-درسا مادر پول بیمارستان رو چیکار کردی!! ؟

اروم زمزمه کردم

دانلود رمان پرنس تاج دار

+از مقدار پولی که جمع کرده بودم ورداشتم

اشک از چشمایی خوشکلش داشت میریخت که با گوشه روسریش گرفتتش گفت

+الهی مادر فدات شه که از دست ما زندگی راحت نداری الهی مادرت بمیره تا انقدر

عذاب نکشی مادر اون پول دانشگاهت بود

+نزیز این مرواریدا رو مامانم نگران نباش کار میکنم جمع میشه دوباره

-نچ من باید بمیرم تا تو بری جای غریب کار بکنی

+ خیلی خب مامانم الان وقت اش نیست شمام کاملا خوب نشدی بزار برسیم خونه بعد!

سری تکون داد مشغول دید زدن بیرون شدم ، اگه بابا بخاطر پول موادش هم منو هم

مامان رو کتک نمیزد الان مامان سکته نمیکرد از اینه جلو نگاهی به صورتم کردم؛ بغل لبم پاره

شده بود؛ بالای چشمم کمی کبود بود؛ هه اینم از زندگی بدون استرس ما ؛ پوفی کشیدم بازم

خداروشکر کردم که مامان سالمه مشکل جدی پیش نیومد خدا کنه بابا حالش خوب شه هرچند

امیدی ندارم اما باز خدا بزرگه سرمو بشیشه چسبوندم سرمایی شیشه باعث شد چشمام رو

ببندم کمی فکرم رو آزاد بزارم

باصدایی مامان که صدام میکرد چشم باز کردم نگاهم رو چرخوندم تو تاکسی بودیم !!!

این یعنی من تو تاکسی خوابیدم!!! ؟

دانلود رمان پرنس تاج دار

+جانم مامانم !!

-دخترم بلند شو رسیدیم

از تو کیفم اومدم پول رو حساب کنم که دوباره گفت

-حساب کردم مامان جان پیاده شو

سری تکون دادم از مرده تشکر کردم در رو بستم به سمت محله درب و داغونمون

حرکت کردیم بچه ها مشغول فوتبال بازی کردن بودن بعضی از زن ها هم جلو در خونشون

سبزی پاک میکردن بعضی دیگه تو غیبت کردن فضولی خودشون رو سرگرم میکردن کلید رو از

کیفم در اوردم و داخل قفل خونمون انداختم خونه ویلایی نسبتا کوچیکی داشتیم که مامانم با

بدبختی پول خریدش رو جور کرده بود لبخندی به مامان زدم و دستم پشت کمرش گذاشتم با

اون یکی دستمم دستش رو گرفتم تا از پله ها بالا بره یه حوض کوچیک داشتیم با درخت نارنج و

گل شب بو که مامان همشون رو کاشته بود صدایی بلند تلویزیون تا حیاط هم میومد عادتش بود

وارد خونه شدیم جلو تلویزیون نعشه دراز کشید بود خمار تلویزیون میدید تا چشمش به منو

مامان خورید با صدایی نسبتا بلندی که بر اثر مواد کشیدن گرفته شده بود گفت

-تا الان کدوم گوری بودید؟ هان! ؟

+صدات و بیار پایین حال مامان خوب نیست

دانلود رمان پرنس تاج دار

-به درک ، به جهنم ، پول مواد من کو؟ هان !!کو؟

+مگ پول مواد توهم ما باید بدیم اون زهرماری مگه یک تومن دو تومن تو چی فکر

کردی هاان! ؟ چی فکر که ما رو گنج قارون نشستیم! ؟

– پدر سگ ، دهنت رو ببند

با دیدن رنگ و رویی مامان به خودم اومدم ترسیدم دوباره چیزیش بشه بردمش اتاقش

تشکش رو پهن کردم کمک کردم دراز بکشه اروم زمزمه کرد – مادر با بابات بحث نکنی ها ولش

کن اون حالش خوب نیست یهو دیدی زدت ناکارت کرد سعی کردم ارومش کنم گفتم

+تو اروم باشه ، چشم باهاش بحث نمیکنم.

لبخندش و چشم هایی بسته اش منو به ارامش خاطر از بابت مامانم رسوند

 

 

دانلود رمان عاشقانه پرنس تاج دار,رمان عاشقانه پرنس تاج دار, رمان پرنس تاج دار رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور پرنس تاج دار, رمان عاشقانه صحنه دار پرنس تاج دار, رمان عاشقانه ایرانی پرنس تاج دار, رمان عاشقانه کوتاه پرنس تاج دار, رمان عاشقانه ۹۸ia پرنس تاج دار, رمان عاشقانه خارجی پرنس تاج دار, رمان عاشقانه پلیسی پرنس تاج دار, رمان عاشقانه دانلود پرنس تاج دار, پرنس تاج دار,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان پرنس تاج دار,دانلود رمان پرنس تاج دار برای موبایل,عکس شخصیت های رمان پرنس تاج دار ,دانلود رمان پرنس تاج دار apk,دانلود رمان پرنس تاج دار نگاه دانلود,رمان پرنس تاج دار قسمت اول,دانلود رمان پرنس تاج دار نسخه apk,دانلود رمان پرنس تاج دار apk,رمان پرنس تاج دار قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان های لاو 98,رمان ایرانی,دانلود رمان جدید,دانلود رمان اندروید,نگاه دانلود,دانلود کتاب رمان,کانال رمان,سایت رمان,دانلود رمان نگاه دانلود,رمان نگاه دانلود,بهترین رمان,رمان ارباب,دانلود رمان برای اندروید,دانلود رمان ایرانی,خواندن رمان,عاشقانه

برچسپ ها
به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
escort bayan istanbul escort fake taxi
کانال عکس پروفایل