دانلود عکس نوشته عاشقانه جدید

دانلود عکس نوشته عاشقانه جدید

در دانلود عکس نوشته عاشقانه جدید متفاوت ترین عکس های متن دار عاشقانه را برای شما عزیزان قرار داده ایم که در  …

دانلود عکس نوشته عاشقانه جدید

شب های قبل از تو شعر میخواندم؛
چای مینوشیدم؛
به گلدان های کوچک اتاقم میرسیدم؛
آدم ها را دوست داشتم ؛
بی هوا پریدی میانِ آرامشم ؛
بی هوا هم رفتی…
کتابِ شعرها خاک میخورند؛
چای در فنجان یخ زده است؛
گل های گلدان خشک شده اند؛
از آدم ها متنفرشده ام
“سرت سلامت… “

عکس و تصویر

عکس و تصویر

دانلود عکس نوشته عاشقانه جدید

دانلود عکس نوشته عاشقانه جدید

دانلود عکس نوشته عاشقانه جدید

دانلود عکس نوشته عاشقانه جدید

دانلود عکس نوشته عاشقانه جدید

دانلود عکس نوشته عاشقانه جدید

عکس و تصویر یه بهونه واسه رل زدن.برین رل بزنید ??اگر فردا یکیتون بیدار نشه چیییی ?

دو چشم ِ تو؛ دو قدح از شراب هایِ مگو

دهـان و گـيسویِ تو؛ آب و تـاب هایِ مگو

نهـفـتـه مـثـل طـلـسـمـي بـه خرقـه يِ كلمات

تــــرانــۀ تــنِ تـــو در كــتـاب هـايِ مگو

بگو چگونه نگريم ؟ كه مي وزد هر شب

نسيـمِ خـنـده ات از بـاغِ خواب هايِ مـگـو

هـنــوز غــايـبِ مـُـفـرد، هنـوز دلـتــنـگــم

هنــوز تــشـنـه تـرينِ خـطـاب هــایِ مــگـو

دچـارِ پـرســـشِ بـی پـاســخِ عـدم شـده ام

يكی دو بوسـه؛مگر اين جواب هایِ مگو

چقدر نيسـتــم ات! ای بـهــشتِ خاموشی!

كجـاست آخـرِ اين اضطـراب هایِ مگو؟

عکس و تصویر https://telegram.me/joinchat/CfF-iUAZSnsIraancSRwhQ

کابـوسی از خاکـستـر و شـیـون، ریـشـه دوانـیـده سـت در خـوابـم

تـبـعـیــدیِ حـیـرانــیِ خـویـشـم، پـیـغـمبـــری بـی هیــچ اصـحـابـم

زخمی جسور و کهنه چـون خرچنـگ ، روحِ مـرا پیـوسته می کاود

در جـستجـوی چـه؟ نمــی دانــم، سنگــی اسیــــرِ جبــرِ پرتــابــم

مـن مـثـلِ گـیـسـوی تـو تـاریـکم، مـن مـثـل گیـسـوی تـو گـریـانـم

در پرده های خون و شک دیری ست می گردم و خود را نمی یابم

در جانِ من شوقی پلنگانه ست، بر قله های زخم و بــرف و بــاد

ای آرزوی غـیـرمـمــکــن! ای…! مـن تـشنــۀ آغـــوشِ مهتــابــم

مثلِ همیشـه دیر و دلگیـرم، تـو مثل خـوابی دور و بـی تعـبیـر

آغـوش بگشـا ای نـمی دانـم! آغــوش بگشـا! سخت بی تابم…

عکس و تصویر https://telegram.me/joinchat/CfF-iUAZSnsIraancSRwhQ

این روزها بـه خاطره ای دور، دلـخـوشـم

مـاننـــد ابــرهــای بــهـــاری مـشـــوّش ام

در دوردسـتِ بُهت و مبادای روحِ خـویـش

مـرغـی شـبیه وهــمِ نـگاه تـو مـی کـشــم

وقتی دو تـارِ گیسـوی تو گریه مـی شـود

بر شــانه ات…، ترانۀ تاریـکِ خـواهشـم

وقتی جهـان ز حــیلۀ سـودابه ها پُر است

بیرون نخواهـد آمـد از آتـش، سـیـاوشـم

امشب کشیـده ام زهِ جـان را، بیـا، ببیـن!

دل تـنـگ تــر ز چـلّـۀ بـی تـیـــرِ آرشــــم

ای “بی چرا” ترینِ جهان! من هنوز هـم

بر شاخِ شـب، شـکوفۀ تردید و پرسـشم

رؤیای خیسِ موجِ فرو مرده ام که باز

یـادِ تـو مـی کـشـانـد هـر شـب بـه آتشم

عبدالحمید ضیایی

 

به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
کانال عکس پروفایل