خانه » عکس نوشته های عاشقانه » دانلود عکس نوشته عاشقانه جدید

دانلود عکس نوشته عاشقانه جدید

در دانلود عکس نوشته عاشقانه جدید متفاوت ترین عکس های متن دار عاشقانه را برای شما عزیزان قرار داده ایم که در  …

دانلود عکس نوشته عاشقانه جدید

شب های قبل از تو شعر میخواندم؛
چای مینوشیدم؛
به گلدان های کوچک اتاقم میرسیدم؛
آدم ها را دوست داشتم ؛
بی هوا پریدی میانِ آرامشم ؛
بی هوا هم رفتی…
کتابِ شعرها خاک میخورند؛
چای در فنجان یخ زده است؛
گل های گلدان خشک شده اند؛
از آدم ها متنفرشده ام
“سرت سلامت… “

عکس و تصویر

عکس و تصویر

دانلود عکس نوشته عاشقانه جدید

دانلود عکس نوشته عاشقانه جدید

دانلود عکس نوشته عاشقانه جدید

دانلود عکس نوشته عاشقانه جدید

دانلود عکس نوشته عاشقانه جدید

دانلود عکس نوشته عاشقانه جدید

عکس و تصویر یه بهونه واسه رل زدن.برین رل بزنید 😂😂اگر فردا یکیتون بیدار نشه چیییی 😜

دو چشم ِ تو؛ دو قدح از شراب هایِ مگو

دهـان و گـیسویِ تو؛ آب و تـاب هایِ مگو

نهـفـتـه مـثـل طـلـسـمـی بـه خرقـه یِ کلمات

تــــرانــۀ تــنِ تـــو در کــتـاب هـایِ مگو

بگو چگونه نگریم ؟ که می وزد هر شب

نسیـمِ خـنـده ات از بـاغِ خواب هایِ مـگـو

هـنــوز غــایـبِ مـُـفـرد، هنـوز دلـتــنـگــم

هنــوز تــشـنـه تـرینِ خـطـاب هــایِ مــگـو

دچـارِ پـرســـشِ بـی پـاســخِ عـدم شـده ام

یکی دو بوسـه؛مگر این جواب هایِ مگو

چقدر نیسـتــم ات! ای بـهــشتِ خاموشی!

کجـاست آخـرِ این اضطـراب هایِ مگو؟

عکس و تصویر https://telegram.me/joinchat/CfF-iUAZSnsIraancSRwhQ

کابـوسی از خاکـستـر و شـیـون، ریـشـه دوانـیـده سـت در خـوابـم

تـبـعـیــدیِ حـیـرانــیِ خـویـشـم، پـیـغـمبـــری بـی هیــچ اصـحـابـم

زخمی جسور و کهنه چـون خرچنـگ ، روحِ مـرا پیـوسته می کاود

در جـستجـوی چـه؟ نمــی دانــم، سنگــی اسیــــرِ جبــرِ پرتــابــم

مـن مـثـلِ گـیـسـوی تـو تـاریـکم، مـن مـثـل گیـسـوی تـو گـریـانـم

در پرده های خون و شک دیری ست می گردم و خود را نمی یابم

در جانِ من شوقی پلنگانه ست، بر قله های زخم و بــرف و بــاد

ای آرزوی غـیـرمـمــکــن! ای…! مـن تـشنــۀ آغـــوشِ مهتــابــم

مثلِ همیشـه دیر و دلگیـرم، تـو مثل خـوابی دور و بـی تعـبیـر

آغـوش بگشـا ای نـمی دانـم! آغــوش بگشـا! سخت بی تابم…

عکس و تصویر https://telegram.me/joinchat/CfF-iUAZSnsIraancSRwhQ

این روزها بـه خاطره ای دور، دلـخـوشـم

مـاننـــد ابــرهــای بــهـــاری مـشـــوّش ام

در دوردسـتِ بُهت و مبادای روحِ خـویـش

مـرغـی شـبیه وهــمِ نـگاه تـو مـی کـشــم

وقتی دو تـارِ گیسـوی تو گریه مـی شـود

بر شــانه ات…، ترانۀ تاریـکِ خـواهشـم

وقتی جهـان ز حــیلۀ سـودابه ها پُر است

بیرون نخواهـد آمـد از آتـش، سـیـاوشـم

امشب کشیـده ام زهِ جـان را، بیـا، ببیـن!

دل تـنـگ تــر ز چـلّـۀ بـی تـیـــرِ آرشــــم

ای “بی چرا” ترینِ جهان! من هنوز هـم

بر شاخِ شـب، شـکوفۀ تردید و پرسـشم

رؤیای خیسِ موجِ فرو مرده ام که باز

یـادِ تـو مـی کـشـانـد هـر شـب بـه آتشم

عبدالحمید ضیایی

 

معادله راحل کنید *

طراحی ها
تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو98 LOVE98.IR و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است