antalya escort

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

در سری دوم عکس نوشته های زناشوئی عکس نوشته های عاشقانه و زناشوئی را همراه بامتن های مرتبط قرار داده ایم که در ….

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

:hot_springs:️ﻓﻮﺍﯾﺪ ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻥ:

ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮﺍﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﺩ .

:down-pointing_red_triangle:فواید ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻥ:
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .
ﺣﺲ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ .
ﺑﺮ ﺗﺮﺱ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺩﺭﯾﭽﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ .
ﺣﺲ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺭﻭﻧﺪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺍﺷﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﻭ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .
ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﯼ ﻋﺼﺒﯽ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺑﯿﺨﻮﺍﺑﯽ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻋﻀﻼﺕ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
ﺍﮔﺮ ﻗﺪﺗﺎﻥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ، ﯾﮏ ﻧﻮﻉ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺸﺸﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ .
ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﮑﻞ ﻭ ﺩﺧﺎﻧﯿﺎﺕ ﺍﺳﺖ .
ﻭﺟﻮﺩ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﺎﯾﯿﺪ می کند.
سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

افرادی که در تصمیم گیری برای ازدواج با آنها باید احتیاط کرد!!

۱_ معتادین به مواد مخدر، الکل یا دارو
۲_ افرادی که بسرعت عصبی و خشمگین می شوند.
۳_ افرادی که مسئولیت زندگی خود را به عهده نمیگیرند.
۴_ افرادی که دیگران را کنترل می کنند.
۵_ افرادی که اختلال جنسی دارند.
۶_ افرادی که کودک مانده اند و بالغ آنها شکل نگرفته است.
۷_ افرادی که عواطف و احساسات خود را بیان نمی کنند.
۸_ افرادی که از روابط قبلی خود التیام نیافته اند.
۹_ افرادی که خانواده آزار دهنده دارند و نمی توانند در مقابل آزار آنها از همسر خود حمایت کنند.

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

اگر روی صندلی قربانی نشسته اید و علل بدبختی تان را همسر نادان، رئیس بداخلاق ، عوامل بد ژنتیکی، سیاسی و اجتماعی می دانید، و مسئولیتهای خود را به گردن دیگران می اندازید ، شما در وضعیتی هستید که از آن رهایی نخواهید داشت و به بن بست رسیده اید.
مگر اینکه صندلی خود را عوض کرده روی صندلی مسئول بنشینید.

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

:large_red_circle: مهم ترین انگیزه افراد متاهلی که به روابط نامشروع روی می آورند،تجربه مجدد صمیمیت فرد و جنسی است،چیزی که اکنون آن را در زندگی مشترکشان نمی یابند.بنابراین،جذابیت روابط نامشروع بدین دلیل است که هیچ یک از طرفین،انتقاد،سرزنش و شکوه نمی کنند یا نق نمی زنند.حال آن که اگر در روابط زناشویی سرزنش ها ودیگر رفتارهای مخرب نباشد،نیازی به ایجاد رابطه نا مشروع احساس نمی شود و این گونه روابط اصلا شروع نمی شود.

? نوشته ویلیام گلسر

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

‍ ? ? رفتار شما در مقابل بی محلی همسرتان?

اگر بعد از ازدواج رفتار مرد تغییر کرد و خصوصیات قبل را نداشت، راه حل این است که رفتار فعلی‌تان را با رفتار زمان آشنایی و خواستگاری مقایسه کنید؛ به احتمال زیاد متوجه می‌شوید که رفتار خودتان نیز خیلی تغییر کرده است. در زندگی مشترک هر تغییر رفتاری که از شوهرتان سر میزند، بازخوردی از تغییر رفتار خود شما می‌تواند باشد.اگر رفتار شوهرتان با شما بی‌عاطفه و یا معمولی است، این احتمال را بدهید که خود شما نیز با او این‌گونه رفتار کرده‌اید. اگر شوهرتان با شما صمیمی و مهربان است به این علت است که شما هم رفتار خوبی با او داشته‌اید. بنابراین باید در هر شرایطی رفتارتان با شوهرتان رفتار خوبی باشد؛ در هنگام تغییر رفتار همسر که به علت تغییر رفتار خودتان بوده است، مهر و محبت خود را به همسرتان افزایش دهید.

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

:mens_symbol:پدران به جای اینکه اوقات فراغت فرزندان خود را فقط با بردن به پارک و.. پر کنند؛

✔️ ️می توانند آموزش تعمیر یه وسیله ی منزل را به فرزندانشان داشته باشند و با این کار یادگیری فرزندشان را بالا ببرند.

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

افرادی که در تصمیم گیری برای ازدواج با آنها باید احتیاط کرد!!

۱_ معتادین به مواد مخدر، الکل یا دارو
۲_ افرادی که بسرعت عصبی و خشمگین می شوند.
۳_ افرادی که مسئولیت زندگی خود را به عهده نمیگیرند.
۴_ افرادی که دیگران را کنترل می کنند.
۵_ افرادی که اختلال جنسی دارند.
۶_ افرادی که کودک مانده اند و بالغ آنها شکل نگرفته است.
۷_ افرادی که عواطف و احساسات خود را بیان نمی کنند.
۸_ افرادی که از روابط قبلی خود التیام نیافته اند.
۹_ افرادی که خانواده آزار دهنده دارند و نمی توانند در مقابل آزار آنها از همسر خود حمایت کنند.

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

این علایم به مردها کمک می کنند تا از بروز مشکلات در روابط زناشویی اطلاع یابند
:white_left_pointing_backhand_index:آنقدر روی کارتان متمرکز شده اید که وقتی همسرتان بارها از شما خواسته که چیزی بخرید, آن را فراموش کرده اید

:white_left_pointing_backhand_index:به همسرتان قول انجام کارهای فنی و تعمیری مربوط به خانه را داده اید, اما به خاطر تمرکز بیش از حد روی کار, حواس تان پرت بوده و هیچ کاری نکرده اید.

:white_left_pointing_backhand_index:با وجود عدم اطلاع از احساسات همسرتان, مدام به او یادآوری می کنید که چه احساسی داشته و چه احساسی نداشته باشد.

:white_left_pointing_backhand_index:از این تعجب می کنید که همسرتان به خاطر هر مسأله ی کوچکی ناراحت می شود.
:white_left_pointing_backhand_index:به حرف همسر و فرزندانتان خوب گوش نمی کنید. یا آنقدر در مشکلات غوطه ور شده اید که حرف هایشان را نیمه تمام می گذارید, یا به خاطر برنامه های تلویزیون حواس شما پرت می شود

:white_left_pointing_backhand_index:وقتی همسرتان شروع به حرف زدن می کند, بی قرار می شوید.

:white_left_pointing_backhand_index:در روابط جنسی با همسرتان دیگر تمایل و اشتیاقی ندارید.

?

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

مردان نیاز دارند دوست داشته شوند

اگر یک مرداحساس کندازسوی همسرمورد بی محبتی قرار گرفته،ممکن است به فرد دیگری متمایل شود تا رضایت او را جلب کند

برای پرهیز از این موضوع همدیگر را درک کنید

عکس و تصویر ռaʄas :heavy_black_heart:♡☆? ✴️ : ? #سیاست_های_مردانه درباره زنان دیگر صحبت نکنید درمورد همسر یا نامزد ...

درباره زنان دیگر صحبت نکنید
درمورد همسر یا نامزد قبلی خود حرف نزنید. در مورد دختر شگفت آوری که روزی خیال ازدواج با او را داشتید و در رویاهای خود او را می پروراندید، سختی به میان نیاورید. فکر کنید..

:white_left_pointing_backhand_index: وقتی زنی از مرد دیگر پیش شما تعریف میکند، دچار پریشان حالی می شوید. فضای اولین دیدار خود را با همسر آینده تان با صحبت نکردن درباره زنان دیگر رومانتیک و جذاب نگاه دارید.

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

:black_heart_suit:️ آدم های زیبا و دوست‌ داشتنی،
به صورت تصادفی به وجود نمی‌‌آیند
زیباترین و دوست ‌داشتنی ‌ترین انسانهایی که می‌شناسیم،
آنهایی هستند که با شکست آشنا شده‌اند،
آنهایی که رنج را تجربه کرده‌اند،
آنهایی که از دست دادن را تجربه کرده‌اند،
آنهایی که پس از این رویدادهای دشوار دوباره مسیر خود را به سمت زندگی پیدا کرده‌اند،

:white_left_pointing_backhand_index:این افراد، زندگی را به شکل متفاوتی می‌فهمند،
آن را به شکل متفاوتی تحسین می‌کنند
و نیز به شکل متفاوتی حس می‌کنند
به همین دلیل ،
آرامترند
و دوست داشتن و محبت به دغدغه‌شان تبدیل می‌شود.

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

انصاف یعنی

اگه روزهای سخت رسید
روزهای خوب زندگیت یادت بمونه

انصاف یعنی

بدونی خدای روزهای سخت
همون خدای روزهای خوبه

منصف باشیم

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

اهمیت ظاهر افراد در ازدواج
مطمئن شوید کسی که قراره باهاش ازدواج کنید براتون جذابیت فیزیکی داره،گول این حرفها که قیافه عادی میشه رو نخورید.

☡ بله قیافه زیبا بعد از یک مدتی عادی میشود تا حدی اما قیافه زشت هیچ وقت عادی نمیشود.

:white_left_pointing_backhand_index:بنابراین فریب یک چنین بازی ای را نخورید. زشتی از نظر شماست اگر یک کسی را از نظر فیزیکی بهش جذب نیستید کشش ندارید زور بیخودی نزنید دعا نخوانید مواد استفاده نکنید.
انشالله بعدا میشه نه اوضاع در این موارد معمولا بدتر میشه که بهتر نمیشه. بنابراین مطمئن باشید که در ظاهر این آدم را می پذیرید.

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

⛔️ ️در میان 27 نوع احساس ، حس ” غم ” با 120 ساعت
ماندگارترین حس در بدن انسان است

:down-pointing_red_triangle:ولی شادی فقط 36 ساعت عمر دارد !
میزان ماندگاری احساس به ترتیب عبارتند از:
:down-pointing_red_triangle:غم 120 ساعت
:down-pointing_red_triangle:نفرت 60 ساعت
:down-pointing_red_triangle:شادی 36 ساعت
:down-pointing_red_triangle:درماندگی ، امید ، اضطراب ، ناامیدی و خشنودی 24 ساعت
:down-pointing_red_triangle:حسادت 15 ساعت
:down-pointing_red_triangle:آرامش 8 ساعت
:down-pointing_red_triangle:اشتیاق 6 ساعت

:cross_mark:غم را به دل خود راه ندهیم که بیرون کردنش سخت است.

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

:kiss_mark: زناشویی

مرد یا زنی که همیشه بی حیاست، یا همیشه خیلی مودب، پارتنر خوبی نیست.

✔️ ️بیرون از زابطه جنسی مودب باشید و در فضای
لذت و برانگیختگی، دیوانه و بی حیا.

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

سری دوم عکس نوشته های زناشوئی

زناشويي تصويري, زناشويي, زناشويي farsi, زناشويي از دهان, زناشويي married life, زناشويي عكس عاشقانه 2013, زناشويي به روش شاش, زناشويي efeh, 

به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
escort bayan istanbul escort fake taxi
کانال عکس پروفایل