خانه » لوگوی اسم » اسم پسر » طراحی اختصاصی اسم های دختر و پسر

طراحی اختصاصی اسم های دختر و پسر

با توجه به درخواست کاربران مبنی بر طراحی اسم های اختصاصی آنان نام های درخواست شده آنان در قالب استکیر و تصویر آماده گردید برای مشاهده و استفاده لطفاً به ادامه بروید.

طراحی اختصاصی اسم  های دختر و پسر

استکیر نام های ایرانی دختر و پسر به صورت اختصاصی از سایت عاشقانه لاو98

استیکر قلبی تمام اسم های ایرانی بر اساس حروف الفبا مدل استیکر اسم خودت داخل قلب در اشکال کنار هم و عاشقانه

استیکرهای اسمی کنارهمدیگه مدلها و طرح های استیکر اسامی ( طراحی اسامی ترکیبی و دارای طرحها و رنگهای خاص به صورت قلبی)

دانلود استیکرهای اسمی قلبی

استکیر

استکیر

استیکر اسم علیرضا به شکل قلب درخواستی کاربر سایت اسم عاشقانه علیرضا داخل قلب

استکیراستکیر

استکیر

استیکر اسم اسم جواد به شکل قلب درخواستی کاربر سایت اسم عاشقانه جواد داخل قلب

استکیر

استکیر

استیکر اسم  ترانه به شکل قلب درخواستی کاربر سایت اسم عاشقانه ترانه داخل قلب

استکیر

استکیر

استیکر اسم  بیتا به شکل قلب درخواستی کاربر سایت اسم عاشقانه بیتاداخل قلب

استکیر

استکیر

استیکر اسم  فاطمه به شکل قلب درخواستی کاربر سایت اسم فاطمه بیتاداخل قلب

استکیر

استکیر

استیکر اسم  محمد به شکل قلب درخواستی کاربر سایت اسم عاشقانه محمد داخل قلب

استکیر

استکیر

استیکر اسم  حسین و زهرا داخل قلب و درکنار هم درخواستی کاربر سایت برای اسم عاشقانه و ترکیبی حسین و زهرا داخل قلب

استکیر

استکیر

استیکر اسم  محمد و مهسا داخل قلب و درکنار هم درخواستی کاربر سایت برای اسم عاشقانه و ترکیبی محمد و مهسا داخل قلب

استکیر

استکیر

استیکر اسم  عظیم و فردوس داخل قلب و درکنار هم درخواستی کاربر سایت برای اسم عاشقانه و ترکیبی عظیم و فردوس داخل قلب

استکیر

استکیر

استیکر اسم  هانیه به شکل قلب درخواستی کاربر سایت

استکیر

استکیر

استیکر اسم اسم شهاب به شکل قلب درخواستی کاربر سایت

استکیر

استکیر

استیکر اسم محدثه به شکل قلب درخواستی کاربر سایت

استکیر

استکیر

استیکر اسم  عدنان به شکل قلبی درخواستی کاربر سایت

استکیر

استکیر

استیکر اسم  مصطفی به شکل قلبی درخواستی کاربر سایت

استکیر

استکیر

استیکر اسم  محمد حسین به شکل قلبی درخواستی کاربر سایت

استکیر

استکیر

استیکر اسم  حمید رضا به شکل قلبی درخواستی کاربر سایت

 

استکیر

استکیر

استیکر اسم  به شکل قلبی درخواستی کاربر سایت

در پایین طرح و مدل دیگه از اسم نوشته های قلبی را مشاهده میکنید که از این طرح هم میتونید سفارش بدید

استیکر قلبی اسم قلبی ملیحه

استیکر اسم  ملیحه قلبی طراحی و مدل اسم ملیحه داخل قلب 

استیکر قلبی اسم قلبی رعنا

استکیر

استکیر

استیکر اسم  قلبی رعنا طراحی و مدل اسم رعنا داخل قلب

استیکر قلبی اسم قلبی دیبا

استیکر اسم قلبی دیبا طراحی و مدل اسم دیبا داخل قلب

استیکر قلبی اسم قلبی حسام

استیکر اسم  قلبی حسام طراحی و مدل اسم حسام داخل قلب

استیکر قلبی اسم قلبی شکوه

استیکر اسم  قلبی شکوه طراحی و مدل اسم شکوه داخل قلب

استیکر قلبی اسم قلبی عالیه

استیکر اسم قلبی عالیه طراحی و مدل اسم عالیه داخل قلب

استیکر قلبی اسم قلبی غزل

استیکر اسم  غزل طراحی و مدل اسم غزل داخل قلب

استیکر قلبی اسم قلبی لیلی

استیکر اسم  قلبی لیلی طراحی و مدل اسم لیلی داخل قلب

استیکر قلبی اسم قلبی نرگس

استیکر اسم  قلبی نرگس طراحی و مدل اسم نرگس داخل قلب

استیکر قلبی اسم قلبی حامد

اسم قلبی حامد طراحی و مدل اسم حامد داخل قلب

 

استیکر اسم قلبی رامین طراحی ومدل اسم رامین داخل قلب

استیکر اسم قلبی نیما

استیکر اسم قلبی نیما طراحی ومدل اسم نیما داخل قلب

استیکر اسم قلبی سپیده

استیکر اسم قلبی سپیده طراحی ومدل اسم سپیده داخل قلب

استیکر اسم قلبی لعیا

استیکر اسم قلبی لعیا طراحی ومدل اسم لعیا داخل قلب

استیکر اسم قلبی آرزو

استیکر اسم قلبی آرزو طراحی ومدل اسم آرزو داخل قلب

استیکر اسم قلبی صادق

استیکر اسم قلبی صادق طراحی ومدل اسم صادق داخل قلب

استیکر اسم قلبی هانیه

استیکر اسم قلبی هانیه طراحی ومدل اسم هانیه داخل قلب

استیکر اسم قلبی شیما

استیکر اسم قلبی شیما طراحی ومدل اسم شیما داخل قلب

 

استیکر اسم قلبی بهار

استیکر اسم قلبی بهار طراحی ومدل اسم بهار داخل قلب

استیکر اسم قلبی ستایش

استیکر اسم قلبی ستایش طراحی و مدل اسم ستایش داخل قلب

استیکر اسم قلبی پریسا

استیکر اسم قلبی پریسا طراحی و مدل اسم پریسا داخل قلب

به مجنون گفت روزی عیب جویی
که پیدا کن به از لیلی نکویی

که لیلی گر چه در چشم تو حوریست
به هر جزوی ز حسن او قصوریست

ز حرف عیب‌جو مجنون برآشفت
در آن آشفتگی خندان شد و گفت

اگر در دیدهٔ مجنون نشینی
به غیر از خوبی لیلی نبینی

تو کی دانی که لیلی چون نکویی است
کزو چشمت همین بر زلف و روی است

تو قد بینی و مجنون جلوه ناز
تو چشم و او نگاه ناوک انداز

تو مو بینی و مجنون پیچش مو
تو ابرو، او اشارت‌های ابرو

دل مجنون ز شکر خنده خونست
تو لب می‌بینی و دندان که چونست

کسی کاو را تو لیلی کرده‌ای نام
نه آن لیلی‌ست کز من برده آرام

اگر می‌بود لیلی بد نمی‌بود
ترا رد کردن او حد نمی‌بود

مزاج عشق بس مشکل پسند است
قبول عشق برجایی بلند است

شکار عشق نبود هر هوسنانک
نبندد عشق هر صیدی به فتراک

عقاب آنجا که در پرواز باشد
کجا از صعوه صید انداز باشد

گوزنی بس قوی بنیاد باید
که بر وی شیر سیلی آزماید

مکن باور که هرگز تر کند کام
ز آب جو نهنگ لجه آشام

دلی باید که چون عشق آورد زور
شکیبد با وجود یک جهان شور

طراحی اختصاصی اسم  های دختر و پسر

اگر داری دلی در سینه تنگ
مجال غم در او فرسنگ فرسنگ

صلای عشق درده ورنه زنهار
سر کوی فراغ از دست مگذار

در آن توفان که عشق آتش انگیز
کند باد جنون را آتش آمیز

طراحی اختصاصی اسم  های دختر و پسر

اساسی گر نداری کوه بنیاد
غم خود خور که کاهی در ره باد

یکی بحر است عشق بی کرانه
در او آتش زبانه در زبانه

اگر مرغابیی اینجا مزن پر
در این آتش سمندر شو سمندر

یکی خیل است عشق عافیت سوز
هجومش در ترقی روز در روز

فراغ بال اگر داری غنیمت
ازین لشکر هزیمت کن هزیمت

ز ما تا عشق بس راه درازیست
به هر گامی نشیبی و فرازیست

طراحی اختصاصی اسم  های دختر و پسر

نشیبش چیست خاک راه گشتن
فراز او کدام از خود گذشتن

نشان آنکه عشقش کارفرماست
ثبات سعی در قطع تمناست

دلیل آنکه عشقش در نهاد است
وفای عهد بر ترک مراد است

چه باشد رکن عشق و عشقبازی ؟
ز لوث آرزو گشتن نمازی

غرضها را همه یک سو نهادن
عنان خود به دست دوست دادن

طراحی اختصاصی اسم  های دختر و پسر
اگر گوید در آتش رو، روی خوش
گلستان دانی آتشگاه و آتش

وگر گوید که در دریا فکن رخت
روی با رخت و منت دار از بخت

به گردن پاس داری طوق تسلیم
نیابی فرق از امید تا بیم

نه هجرت غم دهد نی وصل شادی
یکی دانی مراد و نامرادی

اگر سد سال پامالت کند درد
نیامیزد به طرف دامنت گرد

به هر فکر و به هر حال و به هر کار
چه در فخر و چه در ننگ و چه در عار

به هر صورت که نبود نا گزیرت
بجز معشوق نبود در ضمیرت

اشتراک گذاری مطلب

تاکنون 20 نظر ثبت شده است.

 1. میشه اسم قلبی واسه اسم “منصوره”هم بذارید؟
  ممنون میشم

 2. سلام. میشه اسم ترکیبی(امیر و سارا)بذارید؟

 3. با عرض سلام و خسته نباشید میشه درخواست کنم استیکر با نام **ساجد** رو هم طراحی کنین بزاریت تو سایت. ممنون میشم ازتون

 4. سلام لطفا اسم ترکیبی هانیه و رضا هم بزارید
  ممنون.

 5. سلام لطفا اسم ترکیبی هانیه و رضا هم درست کنید
  ممنون.

 6. سلام لطفا اسم ثریا و طوبی و رویا رو با خط نستعلیق به صورت جدا زحمتش رو بکشید بزنید?با سپاس

 7. سلام اسم های احسان و فروزان رو کنار هم لطفا
  ممنون از سایت خوبتون

 8. سلام میشه اسم محمد و سحر رو کنار هم بزاری
  مرسی از سایت خوبتون

 9. اسم مجتبی و زینب کنارهم لطفا

 10. سلام. میشه اسم شیوا و علی رو کنار هم بزارید. متشکرم.

 11. با عرض سلام و خسته نباشید.
  ممنون میشم اگه اسم صادق و ملیحه رو با هم بذارید.منتظر لطفتون میمونم.تشکر.

 12. لطفا پارسا و باران هم بذارید باتشکر

 13. سلام خسته نباشید لطف کنید اسم ترکیبی مجید و بهار رو هم بزارید خیلی ممنونم

 14. سلام.خسته نباشید.لطفا اسم رستا رو هم بذارید…سپاس از شما

تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو 98 و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است.
izmir escort izmir escort izmir escort üvey anne porno antalya escort bursa bayan escort havalandırma bursa escort bursa escort bayan gaziantep escort bayan izmir escort bayan buca escort istanbul escort escort izmir
کانال آهنگ عاشقانه

istanbul escort