خانه » عکس نوشته های عاشقانه » عکس نوشته جدید در مورد عصبانیت 95

عکس نوشته جدید در مورد عصبانیت 95

عکس نوشته جدید در مورد عصبانیت 95 سری جدید عکس نوشته های تفکیک شده و موضوعی این بار در مورد عصبانیت امیدوارم…

عکس نوشته جدید در مورد عصبانیت 95

عکس نوشته های زیبا عصبانیت

عکس نوشته عصبانیت

ویران شدم
به دست هجـــــــوم خیـــــال تو
هرگز مباد
غیر تـــــو ویـــــــران کسی شوم

 

 

عکس نوشته جدید در مورد عصبانیت 95,عکس نوشته , جملات تصویری , تصاویر متن دار , درباره عصبانیت , مطلب و تصویر در مورد عصبانیت , متن و عکس عصبانیت , با موضوع عصبی بودن,عکس نوشته , جملات تصویری , تصاویر متن دار , درباره گذشته , مطلب و تصویر در مورد گذشته , عکسهایی با موضوع گذشته  , عکس پروفایل گذشته

خدایــــــــــــا التمـــــــــــاست مــــــی کنـــــــــم
همــــــه دنیــــــــــایـــــــت ارزانــــــــــیِ دیگــــــــــــران !
ولــــــــــــــــی ;
آنــکـــــــــــه دنـیــــــــــایِ من اســــــــــت…..
مـــــــــــــــــــــالِ دیــگـــــــــــری نبــــــــــاشـــد ….!!

عکس نوشته جدید در مورد عصبانیت 95,عکس نوشته , جملات تصویری , تصاویر متن دار , درباره عصبانیت , مطلب و تصویر در مورد عصبانیت , متن و عکس عصبانیت , با موضوع عصبی بودن,عکس نوشته , جملات تصویری , تصاویر متن دار , درباره گذشته , مطلب و تصویر در مورد گذشته , عکسهایی با موضوع گذشته  , عکس پروفایل گذشته

میگـــــــــــــــــــن :
گرسنگی نکشیدی
عــــــــــاشقــــــــی یادت بره
روزه گـــــــــــرفتــم فــــــــــرامــوشت کنم
شــــــــدی
دعای افطار و حــــــاجت ســــــــحرم …

 

عکس نوشته جدید در مورد عصبانیت 95,عکس نوشته , جملات تصویری , تصاویر متن دار , درباره عصبانیت , مطلب و تصویر در مورد عصبانیت , متن و عکس عصبانیت , با موضوع عصبی بودن,عکس نوشته , جملات تصویری , تصاویر متن دار , درباره گذشته , مطلب و تصویر در مورد گذشته , عکسهایی با موضوع گذشته  , عکس پروفایل گذشته

ســـــــپردم قلبمو دست تو میدونم
که یــــــادت بهترین تسکین دردامه
تو ابن دنیـــــــا همین که عاشقت باشم
تصور می کنم دنیــــــــا تو دستـــــــامه

عکس نوشته جدید در مورد عصبانیت 95,عکس نوشته , جملات تصویری , تصاویر متن دار , درباره عصبانیت , مطلب و تصویر در مورد عصبانیت , متن و عکس عصبانیت , با موضوع عصبی بودن,عکس نوشته , جملات تصویری , تصاویر متن دار , درباره گذشته , مطلب و تصویر در مورد گذشته , عکسهایی با موضوع گذشته  , عکس پروفایل گذشته

ای کاش کنارت بودم
تازیباترین لالایی عاشقانه رابرایت زمزمه کنم
و تو آسمان قلبم رابا مهتاب زیبای چشمانت نور باران کني
تاخوابت ببرد عاشقانه ام شب بخیر دنیا

عکس نوشته جدید در مورد عصبانیت 95,عکس نوشته , جملات تصویری , تصاویر متن دار , درباره عصبانیت , مطلب و تصویر در مورد عصبانیت , متن و عکس عصبانیت , با موضوع عصبی بودن,عکس نوشته , جملات تصویری , تصاویر متن دار , درباره گذشته , مطلب و تصویر در مورد گذشته , عکسهایی با موضوع گذشته  , عکس پروفایل گذشته

نه ؛ نگفتم دوستت دارم ، ولی جانم تویی
خالق هر لحظه از این عشق پنهانم تویی

عکس نوشته جدید در مورد عصبانیت 95,عکس نوشته , جملات تصویری , تصاویر متن دار , درباره عصبانیت , مطلب و تصویر در مورد عصبانیت , متن و عکس عصبانیت , با موضوع عصبی بودن,عکس نوشته , جملات تصویری , تصاویر متن دار , درباره گذشته , مطلب و تصویر در مورد گذشته , عکسهایی با موضوع گذشته  , عکس پروفایل گذشته

 

عکس نوشته جدید در مورد عصبانیت 95,عکس نوشته , جملات تصویری , تصاویر متن دار , درباره عصبانیت , مطلب و تصویر در مورد عصبانیت , متن و عکس عصبانیت , با موضوع عصبی بودن,عکس نوشته , جملات تصویری , تصاویر متن دار , درباره گذشته , مطلب و تصویر در مورد گذشته , عکسهایی با موضوع گذشته  , عکس پروفایل گذشته

 

عکس نوشته جدید در مورد عصبانیت 95,عکس نوشته , جملات تصویری , تصاویر متن دار , درباره عصبانیت , مطلب و تصویر در مورد عصبانیت , متن و عکس عصبانیت , با موضوع عصبی بودن,عکس نوشته , جملات تصویری , تصاویر متن دار , درباره گذشته , مطلب و تصویر در مورد گذشته , عکسهایی با موضوع گذشته  , عکس پروفایل گذشته

 

toptoop.irمتن به همراه عکسهای معنی دار با موضوع گذشته

 

عکس نوشته جدید در مورد عصبانیت 95,عکس نوشته , جملات تصویری , تصاویر متن دار , درباره عصبانیت , مطلب و تصویر در مورد عصبانیت , متن و عکس عصبانیت , با موضوع عصبی بودن,عکس نوشته , جملات تصویری , تصاویر متن دار , درباره گذشته , مطلب و تصویر در مورد گذشته , عکسهایی با موضوع گذشته  , عکس پروفایل گذشته

اگر خداوند برای لحظه ای فراموش میکرد که من عروسکی کهنه ام وتکه چوبی اززندگی به من ارزانی میداشت احتمالا همه انچه راکه به فکرم میرسید نمیگفتم بلکه به همه ی چیزهایی که میگفتم فکر میکردم…

کمتر میخوابیدم وبیشتر رویا میدیدم .چون میدانستم هردقیقه ای که چشممان رابرهم میگذاریم شصت ثانیه ی نو را ازدست میدهیم .هنگامیکه دیگران می ایستادند من راه میرفتم و هنگامیکه که دیگران میخوابیدند بیدار می ماندم..هنگامیکه دیگران صحبت میکردند فقط گوش میدادم وازخوردن یک بستنی شکلاتی چه لذتی که نمیبردم ..کینه های ونفرت هایم راروی تکه ای یخ می نوشتم و زیر نو آفتاب دراز میکشیدم ..

اگر خداوند تکیه ای زندگی به من ارزانی میداشت قبایی ساده می پوشیدم و طلوع آفتاب را انتظار میکشیدم ..یا اشکهایم گلهای سرخ را آبیاری میکرد تا درد خارشان وبوسه ی گلبرگهایشان درجانم بیفتد و هرروز غروب خورشید را عاشقانه مینگریستم..

به انسانها نشان میدادم که چه دراشتباهند که گمان میکنند وقتی پیر شدند دیگر نمیتوان عاشق باشند..به آدمها میگفتم که عاشق باشند وعاشق باشند وعاشق..به هرکودکی دوبال میدادم اما رهایش میکردم تاخود پرواز را بیاموزد و به سالخوردگان یاد میدادم که مرگ نه با سالخوردگی که بافراموشی سر میرسد…به انسانها یاداوری میکردم که درقبال احساسی که به یگدیگر میدهند مسئولند..

آه…انسانها…من ازشما بسیار چیزها آموخته ام ..من دریافته ام که همگان میخواهند درقله کوه زندگی کنند بی آنکه بدانند خوشبختی واقعی جاییست که سراشیبی به سمت قله را می پیماییم..دریافته ام که وقتی طفلی انگشت پدر رابرای اولین بار درمشت کوچکش میگیرد اورا برای همیشه به دام می اندازد..دریافته ام که یک انسان فقط هنگامی حق دارد به انسان دیگر ازبالا به پایین بنگرد که ناگزیر باشد اورا یاری دهد تاروی پای خود بایستد..
ومن ازشما چیزها آموخته ام اما درحقیقت فایده ای چندان برایم ندارد چون…..ولی شما همیشه به خاطر بسپارید..چون زنده اید…

(نامه خداحافظی مارکز گارسیا…….)

تهیه و تنظیم: سایت عاشقانه لاو98

 

 

 

 

عکس نوشته جدید در مورد عصبانیت 95,عکس نوشته , جملات تصویری , تصاویر متن دار , درباره عصبانیت , مطلب و تصویر در مورد عصبانیت , متن و عکس عصبانیت , با موضوع عصبی بودن,عکس نوشته , جملات تصویری , تصاویر متن دار , درباره گذشته , مطلب و تصویر در مورد گذشته , عکسهایی با موضوع گذشته  , عکس پروفایل گذشته

 

 

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو 98 و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است.
izmir escort izmir escort izmir escort üvey anne porno antalya escort bursa bayan escort bursa escort bursa escort bayan gaziantep escort bayan istanbul escort bayan izmir escort bayan buca escort istanbul escort escort izmir
کانال آهنگ عاشقانه