خانه » عکس نوشته های عاشقانه » عکس نوشته در مورد شهادت حضرت علی

عکس نوشته در مورد شهادت حضرت علی

عکس نوشته در مورد شهادت حضرت علی در این پست معنوی تصاویر زیبا در مورد شهادت حضرت علی همراه با متن های

عکس نوشته در مورد شهادت حضرت علی

عکس و متن شهادت حضرت علی (ع)

شهادت حضرت علی

عکس نوشته شهادت حضرت علی,عکس شهادت حضرت علی

 

امشب ایـن دل یــاد مــولا می کند

لیلـه القــدر است و احیــــــــا می کند

 

بشنــو ای گـــوش دلـهــــا بی صدا

نغمــه ی فـزت و رب الکعــبه را

عکس نوشته در مورد شهادت حضرت علی


عکس نوشته در مورد شهادت حضرت علی

دل را ز شــــرار عشـق سوزاند علــی

یک عمر غریب شهر خود ماند علــی

 

وقتی که شکافت فرق او در محــراب

گفتند مگر نماز می خواند علــی

 

 

عکس نوشته در مورد شهادت حضرت علی,عکس نوشته شهادت حضرت علی,عکس شهادت حضرت علی,اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی,متن شهادت حضرت علی با عکس ,متن شهادت حضرت علی , عکس شهادت حضرت علی,عکس مخصوص روز شهادت حضرت علی,متن در مورد شهادت حضرت علی,عکس نوشته های احساسی مخصوص شهادت حضرت علی,عکس نوشته های مذهبی شهادت حضرت علی,عکس نوشته های شهادت حضرت علی جدید 95

عکس نوشته در مورد شهادت حضرت علی

 

بر روح تمام شیعیان تیغ زدند
بر مردترین مرد جهان تیغ زدند
خورشید به سینه ، ماه بر سر می زد
انگار به فرق آسمان تیغ زدند
“شهادت امام علی (ع) تسلیت باد”

 

عکس نوشته در مورد شهادت حضرت علی


عکس نوشته در مورد شهادت حضرت علی

در آن شب قدری که قدرش را نمی دید
دست شقاوت تیغه ای از کینه ها داشت
در سجده افتاد آفتاب و ذکر می گفت
در زیر لب “فزت برب الکعبه” را داشت
شهادت امام علی (ع) تسلیت باد

WWW.LOVE98.IR


عکس نوشته در مورد شهادت حضرت علی

ای کاش از این خاک ، صدا برخیزد
یا دستی باز بر دعا برخیزد
ای کاش دل فتاده در دام گناه
با گفتن یا علی (ع) ز جا برخیزد

 

 

عکس نوشته در مورد شهادت حضرت علی,عکس نوشته شهادت حضرت علی,عکس شهادت حضرت علی,اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی,متن شهادت حضرت علی با عکس ,متن شهادت حضرت علی , عکس شهادت حضرت علی,عکس مخصوص روز شهادت حضرت علی,متن در مورد شهادت حضرت علی,عکس نوشته های احساسی مخصوص شهادت حضرت علی,عکس نوشته های مذهبی شهادت حضرت علی,عکس نوشته های شهادت حضرت علی جدید 95

عکس نوشته در مورد شهادت حضرت علی

 

به شهر کوفه در محراب طاعت

علی شد کشته در حال عبادت

 

ز پور ملجم مردود کافر

بخون شد غوطه ور ساقی کوثر

WWW.LOVE98.IR


WWW.LOVE98.IR

به نماز بست قامت که نهد به عرش پا را
به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را
به نماز آخرینش چه گذشت من ندانم ؟
که ندای دعوت آمد شه ملک لافتی را

WWW.LOVE98.IR


WWW.LOVE98.IR

به قلبم سوره کوثر نوشتند

دلم را بند قنبر نوشتند

 

به کوی عاشقی در لوح سینه

صدو ده مرتبه حیدر نوشتند

اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی

عکس نوشته در مورد شهادت حضرت علی,عکس نوشته شهادت حضرت علی,عکس شهادت حضرت علی,اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی,متن شهادت حضرت علی با عکس ,متن شهادت حضرت علی , عکس شهادت حضرت علی,عکس مخصوص روز شهادت حضرت علی,متن در مورد شهادت حضرت علی,عکس نوشته های احساسی مخصوص شهادت حضرت علی,عکس نوشته های مذهبی شهادت حضرت علی,عکس نوشته های شهادت حضرت علی جدید 95

 

از عــرش صـــدای ربنـــــا می آید

آوای خـــوش خـــــدا خــــدا می آید

 

فریاد که درهــــای بهشت باز کنید

مهمـــان خدا ســـوی خــــدا می آید

WWW.LOVE98.IR


WWW.LOVE98.IR

خورشید چراغکی ز رخـــساره علـــی ست

مه نقطه کوچکی ز پرگار علی ست

 

هرکــس که فرستد به محمــد (ص) صلــوات

همسایــه دیـــوار به دیوار علی ست

WWW.LOVE98.IR


WWW.LOVE98.IR

امشب سرمهربـــان نخـــلی خــم شد

در کیسه نان به جـــای خرما غم شد

 

در خـــانه ی دور بــــیوه ای شیــــون کرد

همبازی کودک یتیمـــــی گم شد

متن شهادت حضرت علی با عکس 

عکس نوشته در مورد شهادت حضرت علی,عکس نوشته شهادت حضرت علی,عکس شهادت حضرت علی,اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی,متن شهادت حضرت علی با عکس ,متن شهادت حضرت علی , عکس شهادت حضرت علی,عکس مخصوص روز شهادت حضرت علی,متن در مورد شهادت حضرت علی,عکس نوشته های احساسی مخصوص شهادت حضرت علی,عکس نوشته های مذهبی شهادت حضرت علی,عکس نوشته های شهادت حضرت علی جدید 95

 

شـــد کشته به محـــراب عبــادت حیدر

هر دیده بحــــال مرتضــی می گرید

 

بـا گــفتن “ قـد قـتـل” ز جبـــــــریل امین

در خلد برین خیر نســــــــاء میگـــرید

WWW.LOVE98.IR


WWW.LOVE98.IR

دانــــی ز چه رو دیده ما می گرید

در ماتم شاه اولیـــــا می گرید

 

تنها ز غمش اهل زمیـــن گــــریان نیست

عیــــسی به فلـــک از ایـــن عزا میگرید

WWW.LOVE98.IR


WWW.LOVE98.IR

نخورده سفره‌ات جز خشکنانی

ندیده کـام تو جز استخوانی

 

نـــدارد آسمان حجره تو

به جـز اقلیــم اشکــت کهکـــشانی

 

عکس نوشته در مورد شهادت حضرت علی,عکس نوشته شهادت حضرت علی,عکس شهادت حضرت علی,اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی,متن شهادت حضرت علی با عکس ,متن شهادت حضرت علی , عکس شهادت حضرت علی,عکس مخصوص روز شهادت حضرت علی,متن در مورد شهادت حضرت علی,عکس نوشته های احساسی مخصوص شهادت حضرت علی,عکس نوشته های مذهبی شهادت حضرت علی,عکس نوشته های شهادت حضرت علی جدید 95

 

در بـــرج ولــا مـهر جهانتاب علـــی است

در شهر علوم ســرمدی ، باب علـــی است

 

از اول خلقـــت جهان تا محشر

مظلوم ترین شهید محـــراب ، علــی است

WWW.LOVE98.IR


WWW.LOVE98.IR

یک عمــــر تماشای دری خون آلود

یاد آوری حادثـــه ای ســـرخ و کبود

کـم کـم به علـــی بال پریدن میداد

ای تیـــغ نیازی به حضـــور تو نبود

WWW.LOVE98.IR


WWW.LOVE98.IR

کوفه امشب التهـــاب مــحشر است

کوفـه امشـب کربـــــلایی دیگر است

 

جبرئیل آوای غـــم سر داده است

در فلــک شوری دگر افتــــاده است

 

تیر غصــه بر دل زارم نشست

تیــغ دشــمن فرق مولایم شکست

 

قلب مجــنون سوی صحرا می رود

حیدر امشب سوی زهرا میرود

 عکس نوشته شهادت حضرت علی 

عکس نوشته در مورد شهادت حضرت علی,عکس نوشته شهادت حضرت علی,عکس شهادت حضرت علی,اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی,متن شهادت حضرت علی با عکس ,متن شهادت حضرت علی , عکس شهادت حضرت علی,عکس مخصوص روز شهادت حضرت علی,متن در مورد شهادت حضرت علی,عکس نوشته های احساسی مخصوص شهادت حضرت علی,عکس نوشته های مذهبی شهادت حضرت علی,عکس نوشته های شهادت حضرت علی جدید 95

متن شهادت حضرت علی , عکس شهادت حضرت علی

ناله کــن اى دل به عزاى على

گریــه کن اى دیده براى على

 

کعبه ز کف داده چو مولود خــویش / گشــته سیه پوش عزاى على

ماه دگر در دل شب نشنود

 

صــوت منــاجــات و دعــــاى على

واى امیر دو سرا کــشته شـــد / خانه غـــم گشته،سراى على

WWW.LOVE98.IR


WWW.LOVE98.IR

بی ذکــر علـــی صومعه و دیـــری نیست

کس را پـی درک ذات او سیــری نیست

 

گویند که از غــــیر علــــی چشـــم بپوش

هـــر جـا نگـرم علــــی بـود غیـــری نیـست

منبع : سایت عاشقانه لاو98

 

 

 

عکس نوشته در مورد شهادت حضرت علی,عکس نوشته شهادت حضرت علی,عکس شهادت حضرت علی,اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی,متن شهادت حضرت علی با عکس ,متن شهادت حضرت علی , عکس شهادت حضرت علی,عکس مخصوص روز شهادت حضرت علی,متن در مورد شهادت حضرت علی,عکس نوشته های احساسی مخصوص شهادت حضرت علی,عکس نوشته های مذهبی شهادت حضرت علی,عکس نوشته های شهادت حضرت علی جدید 95

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو 98 و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است.
izmir escort izmir escort izmir escort üvey anne porno antalya escort bursa bayan escort bursa escort bursa escort bayan gaziantep escort bayan istanbul escort bayan izmir escort bayan buca escort escort izmir
کانال آهنگ عاشقانه

izmit escort