عکس نوشته محبت زن و شوهر

موضوع : عکس نوشته های عاشقانه , عکس های عاشقانه تاريخ ارسال : سه شنبه 11 مهر 1396 0

عکس نوشته محبت زن و شوهر از سری عکس نوشته های عاشقانه میباشد که در این پست با متن های عاشقانه زن و شوهر برای شما آماده کردیم امیدوار با این متن و عکس های عاشقانه دل هر زن و شوهری پر از محبت شود..

عکس نوشته محبت زن و شوهر

 

عکس نوشته محبت زن و شوهر (11)

 

خدایا این فرشته مهربان کیست که از آسمان برایم هدیه کرده ای؟

این چه گلی است که در هر چهار فصل گل است؟

این چه ماهی است که روزها هم در آسمان است و نور می دهد؟

این چه چهره ای است که در آن پر از روشنایی و زیبایی است؟

این چه پروانه ای است که این قدر رنگارنگ و زیباست؟

این چه ستاره ای است که در بین تمام ستاره ها درخشان تر است؟

خدایا این چه عشقی است که جانم دیوانه او شده؟

چقدر مهربان است، مهر و محبت در وجود اوست.

 

عکس نوشته محبت زن و شوهر

 

هدیه خداوند برای من از بهشت است، فرشته ای که مسافر بهشت است.

خدا برایم این مسافر را از بهشت فرستاده تا برای همیشه این مسافر در قلبم بماند.

او بهشت را دیده و می داند چقدر زیباست!

خدایا این مسافر کیست که این قدر قلبش از محبت می تپد و او کیست که این قدر از چشمانش

مروارید می ریزد؟

از دستانش گرما احساس می شود، و از نگاهش عشق خوانده میشود؟

او کیست که آمده در قلبم و غوغا به پا کرده و مرا دیوانه خودش کرده؟

او از سرزمین رویایی آمده سرزمینی که همه آرزوی دیدن آن را دارند.

او از بهشت آمده با کوله باری از امید و آرزو .

با ابرها همسفر بوده ابرهایی که رنگین کمان ریل های آن بودند.

و من افتخار می کنم عاشق فرشته و مسافری از بهشت خداوند شده ام!

فرشته مهربانم عاشقانه دوستت دارم.

 

 

عکس نوشته محبت زن و شوهر

دوست ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺩ

ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ

دوستی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ، ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﺕ.

دوستﺑﻮﺩﻥ ﻟﻔﻆ ظریفی است.

ﻧﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﺜﻞ ﻋﺸﻖ، ﻧﻪ ﺳﺮﺳﺮﯼ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ها.

دوست ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﯾﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺟﯿﺐ ﻫﺎﯾﺖ ﭘﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﯽ.

ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﺖ،

عکس نوشته محبت زن و شوهر

میان هر نفسی که می کشم همهمه ای ست.

از همه پنهان!!!

اما از تو چه پنهان.

میان هر نفسی که می کشم تنها تو هستی.

که می کِشم تو را،

و می کُشی مرا.

بی تو هیچ نمی خواهم …

نه آسمان!

نه زمین!

نه باران!

نه خیس شدن!

نه تازگی!

نه طراوت …

گرمای دستانت را به من بده، همه چیز را از من بگیر…!!!

عشقم دوستت دارم.

 

عکس نوشته محبت زن و شوهر

 

بوی خوش زن …

بوی خوش زن در خانه که باشد،

مرد ریشه می دهد،

تنومند می شود.

زن را باید مثل دسته ای آلاله بغل زد،

باید مثل رزهای مخمل بوئید و بوسید،

باید مثل پروانه دورش بچرخی،

باید به زن رسید تا عطرش در خانه بپیچد،

زن را باید دید،

باید فهمید،

باید نفس کشید …

همسر مهربانم دوستت دارم

عکس نوشته محبت زن و شوهر

عکس نوشته محبت زن و شوهر

 

معنی خوشبختی …

ﺗﻤﺎﻡِ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﯾﮏ ﭼﻬﺎﺭﺩﯾﻮﺍﺭﯼ

ﭘﺮ ﺍﺯ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﻭ ﻋﻄﺮ ﻭ ﻋﺸﻖ …

ﺗﻤﺎﻡِ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮﺩ …

ﺩﺭ ﺻﺪﺍﯼِ ﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖِ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ …

ﻭ ﺩﺧﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖِ ﺩﺭ ﯾﮏ بار ﺩﯾﮕﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﻪ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ …

ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﻨﺘﻈر ﺯﻧگ ﺩﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ …

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺷﺘﯿﺎﻕِ ﺩﯾﺪن ﭼﺸﻤﻬﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻭ ﯾﮏ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ گرم …

ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥِ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﮑﺮﺵ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮ ﺭﺍ ﻣﯿﺎﻥ بر ﺯﺩﻩ ﺍﯼ …

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﮐﻢ ﺭﻧﮓ ﺷﺪ …

ﺗﻮ ﺑﺠﺎی ﺍﻭ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﺩﺍﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ …

 

عکس نوشته محبت زن و شوهر

عکس نوشته محبت زن و شوهر

زلال تر از باران …

.تمام ترانه هایم ترنم یاد توست

و تمام نفسهایم خلاصه در نفسهای توست.

ای زلال تر از باران …

و پاکتر از آیینه ؛به وجود پر مهر تو می بالم …

و تو را آن گونه که می خواهی دوست دارم …

ای مهربان پرنده خیالم …

با یاد تو؛ به اوج آسمانها پر خواهد گشود …

و زیباییت را به رخ فرشتگان خواهد گشود.

تبسمی از تو کافیست که از هیچ به همه چیز برسم …

 

عکس نوشته محبت زن و شوهر

عکس نوشته محبت زن و شوهر

 

تو باشی …

تو باشی و هوای بهار و من …

قدم به قدم فدایت می شوم.

تو باشی، از لحظه های دلتنگی جلو می زنم.

به تمام درهای بسته دهن کجی می کنم.

به بن بست ها، به خیابان هایی همه با یک نام …

دوست دارم تو باشی و من نشانی ها را گم کنم.

راه خانه را هم ندانم تا همه بفهمند برای من کمحواس،

خانه آنجاست که تو باشی و من قدم به قدم فدایت شوم!

 

عکس نوشته محبت زن و شوهر

 

زیستن به خاطر تو …

ای عشق من چه زیباست به خاطر تو زیستن.

و برای تو ماندن و به پای تو سوختن…

آن روز که مهمان قلبم شدی خوب به یاد دارم…

روزی که با خود گفتم کسی را یافته ام که دیگر از دست نخواهم داد.

روزی که امیدها و آرزوهای فراوانی از خاطرم می گذشت…

و آن روز که چشمانم با چشمان تو دیدار کرد،

دانستم دیر زمانیست که می شناسمت…

روزی که تو را دیدم با خود گفتم که یگانه ی خویش را یافتی.

پس دیوانه وار عاشقش باش،

 

عکس نوشته محبت زن و شوهر

عکس نوشته محبت زن و شوهر

خوشبختی یعنی…

خوشبختی یعنی نشستن کنار کسی که دوستش داری.

حتی به روی نیمکت فرسوده پارک!

خوشبختی یعنی گرفتن دستانش

حتی تو ارزانترین رستوران شهر!

خوشبختی یعنی شنیدن اسمت

از رو لبان کسی که خیلی دوستش داری.

خوشبختی نوشیدن باده مهربانی از سبوی نوازش دستان توست.

خوشبختی من به حضور مهربان تو پیوند خورده و بی تو ممکن نیست.

خوشبختى یعنى یک تو داشتن.

عکس نوشته محبت زن و شوهر

 

پاییز که می شود…

پاییز که می شود

انگار از همیشه عاشق ترم!

در تمام طول پاییز

نمناکی شب ها را با تمام منفذهای پوستم لمس می کنم.

و چشمانم همه جا نقش دیدگان تو را جستجو می کند.

پاییز که می شود

همراه برگها رنگ عوض می کنم زرد و نارنجی می شوم.

و با باد تا افقی که چشمانت درآن درخشیدن گرفت پیش می روم

و مقابلت به رقص درمی آیم.

تا آن جا که باور کنی

تمام روزهایی که از پاییز گذشته تا به امروز همواره عاشقت بوده ام.

پاییز که می شود

 

عکس نوشته محبت زن و شوهر

به خاطر تو …

به خاطر تو خورشید را قاب می کنم و بر دیوار دلم می زنم.

به خاطر تو اقیانوس ها را در فنجانی نقره گون جای می دهم.

به خاطر تو کلماتم را به باغ های بهشت پیوند می زنم.

به خاطر تو دست هایم را آیینه می کنم و بر طاقچه یادت می گذارم.

به خاطر تو می توان از جاده های برگ پوش و آسمان های دور دست چشم پوشید.

به خاطر تو می توان شعله تلخ جهنم را چون نهری گوارا نوشید.

به خاطر تو می توان به ستاره ها محل نگذاشت.

به خاطر دستان پر مهر و گرم تو بود که دست هیچ کس را در هم نفشردم.

به خاطر دل پاک تو بود که پاکی باران را درک نکردم.

به خاطر عشق بی ریای تو بود که عشق هیچ کس را بی ریا ندانستم.

عزیزم …

تایید شده : 0 نظر / در حال بررسی : 0 نظر / مجموع : 0 نظر

دانلود فیلم و سریال