خانه » پست های عاشقانه » پست غمگین » عکس نوشته های دلتنگی اشتباه با متن

عکس نوشته های دلتنگی اشتباه با متن

سری جدید از عکس نوشته های با موضوع دلتنگی را براتون آماده کردیم برای مشاهده به ادامه مطلب بروید

عکس نوشته های دلتنگی اشتباه با متن

  • خدا جونم هواشو داشته باش.... (ghalb)

خدا جونم هواشو داشته باش….

ﭼﺮﺍ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﻡ ﻭﺍﺳﺘﺎﺩﻥ ….!!
ﺍِ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﭼﺮﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ …!!
ﺑﺎﺑﺎ ﭼﺮﺍ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻣﯿﺰﻧﯽ … !!
ﺳﺮﺩﻣﻪ ﭘﺘﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﻠﺤﻔﻪ ﭼﯿﻪ… !!
ﺍِ ﺭﻓﯿﻘﺎﻡ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ… !!
ﺍِ ﻋﺸﻘﻢ”
ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﮔﺮﯾﻪ’ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﺍﺯﻡ ﻣﺘﻨﻔﺮﯼ… ?!
_ﭼﺮﺍ ﺍﺏ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺭﻭ ﺳﺮﻡ ﺍﻩ ﺗﺎﺯﻩ
ﻣﻮﻫﺎﻣﻮ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻣﺎ__
ﭼﺮﺍ ﮐﺴﯽ ﺻﺪﺍﻣﻮ ﻧﻤﯿﺸﻨﻮﻩ…!!
ﺍِ ﺑﺎﺑﺎ ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭﻥ ﻣﯿﺬﺍﺭﻧﻢ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﻗﺒﺮ …?!
ﺧﺎﮎ ﻧﺮﯾﺰﯾﻦ ﺭﻭﻡ… ‘ﻣﻦ’
– ﻣﺮﺩﻡ؟؟؟ _____
ﺧﺪﺍ ﭘﺲ ﺍﺭﺯﻭﻫﺎﻡ ﭼﯽ… ‘!
ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﭘﺮﺷﻮﻥ ﮐﺮﺩﯼ ﯾﺎﺩﺗﻪ ؟!
-ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ …
ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ …
‘ﺑﻪ ﻣﻦ … ‘
“ﺑﻪ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﻢ… ”
‘ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ.. ‘
“ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻡ ..”
ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﮑﺴﻢ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯾﺖ ﺗﻨﮓ
ﺷد

عکس نوشته های دلتنگی اشتباه با متن

  • ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿــــــﺎ ﻗﻬﺮﻡ، ﺍﻣــــــﺎ . . . ﺍﮔﺮ ﺗـــــــﻮ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﮐﻨـے ﺑـﺮ ﻣـے ﮔﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻫـﻤﺎﻥ ﺳـ

ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿــــــﺎ ﻗﻬﺮﻡ،
ﺍﻣــــــﺎ . . .
ﺍﮔﺮ ﺗـــــــﻮ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﮐﻨـے ﺑـﺮ ﻣـے ﮔﺮﺩﻡ
ﺑﺎ ﻫـﻤﺎﻥ ﺳـﺎﺩﮔــے ﺍﻡ ﻣے ﮔﻮﯾﻢ :
ﺟـــــــــﺎﻧﻢ♥️☞
ﻣـــــــــﻦ ﺍﻳـﻨﻢ. . .
ﺯﻭﺩ ﺩﻝ ﻣﮯﺑﻨــﺪﻡ. . .
ﺩﻳــﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﮯﮐﻨـــﻢ. . .
ﺯﻭﺩ ﻣــﮯﺷﮑﻨﻢ. . .
ﺩﻳـــﺮﺟﻮﺵ ﻣﮯﺧﻮﺭﻡ. . .
ﺳـــﺎﺩﻩ ﺍﻡ. . .
ﻣﮯﺳﻮﺯﻡ ﺑﻪ ﭘﺎﮮ ﺳﺎﺩﮔـــﻴﻢ. . .
ﺻﺒـــﻮﺭﻡ. . .ﺻــــﺒﺮ ﻣﮯﮐﻨﻢ. . .
ﺍﻣـــــﺎ. . . . .
ﺍﮔــﺮ ﺑﺮﻭﻡ ﺑﺮﺍﮮ ﻫﻤﻴـــــﺸﻪ ﺭﻓﺘـــﻪ ﺍﻡ . .

  • �سلامتی روزی که پسر دعوت شدبه جشن عقد عشقش✔ ��سلامتی اون شب✔ ��سلامتی اون دوستایی که بخاطر حال پسر

�سلامتی روزی که پسر دعوت شدبه جشن عقد عشقش✔
��سلامتی اون شب✔
��سلامتی اون دوستایی که بخاطر حال پسر بغض داشتن✔
��اما پسر خندید تا جشن خراب نشه✔
��سلامتی اون خنده ی زوری✔
��سلامتی عروسی که ماه شده بود✔
��سلامتی عاقدی که اومد✔
��سلامتی شناسنامه ها✔
��سلامتی بغض پسر✔
��سلامتی بار اول✔
��سلامتی بغض پسر✔
��سلامتی بار دوم✔
��سلامتی بغض پسر✔
��سلامتی بارآخر✔
��سلامتی پلاک زنجیری✔
��که پسر واسه زیر لفظی روز عقدش گرفت تو جیبش موند✔
��سلامتی زیر لفظی که یکی دیگه داد✔
��سلامتی اجازه بزرگترها✔
��سلامتی بله✔
��سلامتی بغض پسر✔
��سلامتی چشم خیس دوستان✔
��سلامتی اون حلقه که جایگزین حلقه پسر شد✔
��سلامتی ماشین عروس✔
��سلامتی سستی زانو✔
��سلامتی سیاهی چشم✔
��سلامتی اون شب✔
��سلامتی پاکت سیگار و نخهایی که با نخ قبلی روشن شد✔
��سلامتی چشمای خیس✔
�سلامتی یه عمر تنهایی✔
��سلامتی حرفایی که نمیشد گفت ولی یه متن شد✔
��سلامتی هق هق هایی که پست شد تا دلی آروم شه✔
��سلامتی امشب✔
��سلامتی همه ی عاشقایی که هر گز✔

� به عشقشون نرسیدن✔

  • آمین..... (doghalb)

آمین…..

.تـــا حــالـــا شــده وسط اس ام اس بـــازیــاتـــون♥●• بغـــضت بگــــیره؟؟ کــــه
اگه نبـــاشه. کــــه اگه نشـــه.♡●•
اشــکات بــی اختـــیار بـــریــزن.♥●•
الـــتماس کــنی بـــه خـــدا؟ کـــه مال هـــم شـــین؟؟♡●•
بـــیخـــیال غـــرور شـــی هـــی بهــــش بگـــی♥●• عــاشــقشـــی؟؟
بـــا هر کــــار کوچــــیکی ازش دلــــت بگیـــره و بــا♡●• ایــنکه ازش ناراحتــــی ولـــی بــازم دلــت میــخواد فقط پیشـــش اون بــاشــی .
تـــا ســـر کـــوچــــه هم کــه میره نگـــرانش شی؟؟♥●•هــــی بش گیــر بــدی، کــلافه شـــه ولـــی بــ روت نیـــاره و قربــون صدقــه ات بــره؟
شـــده به خــاطرش بیــخیال خیـلی از کارای گذشــتت شی؟♡●•
همــش فـــکرت پیشــش اون بــاشـــه؟؟♥●•
♡●•تــا حالــا فک کردی بدون اون چـه بـلایی سـر زندگیت مىاد
واســـه همیــــناســـت که بــه خــدا الــتماس میکــنی♥ ♥واســه باهــم مـــونـــدنـــتـــــون ..

  • (boghz)

عکس نوشته های دلتنگی اشتباه با متن

(boghz) (boghz)

  • (volek) (volek)

عکس نوشته های دلتنگی اشتباه با متن

  • سخته از دست بدي...زندگيت رو
  • هيچكس پشتم نيست/حاجي نيازم به هيچكس نيست

هيچكس پشتم نيست/حاجي نيازم به هيچكس نيست

  • فقط تو مهمي برايم.....عشق به دختر رو نميگم..:مادرم رو ميگم
  • يك زندگي و يك بي نهايت ارزو

يك زندگي و يك بي نهايت ارزو

يادت باشه...عشق چيز مهم نيست.خودتو درگيرش نكن

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو 98 و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است.
izmir escort izmir escort izmir escort üvey anne porno antalya escort bursa bayan escort bursa escort bursa escort bayan gaziantep escort bayan izmir escort bayan buca escort istanbul escort escort izmir
کانال آهنگ عاشقانه

izmit escort