دلتنگ نشدی ببینی
چگونه خوبترین خاطره ها
بی رحم ترینشان می شود …
به سلامتی اونایی که ما رو فقط واسه خودمون میخوان
نه واسه اونچه که خودشون از ما میخوان
به ﺳﻼﻣﺘﯽ اوناییکه ﮐﻪ ﻫﺮﮐﯽ اونارو ﺩﯾﺪ ﮔﻔﺖ “ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺭﺵ ﺷﻠﻮﻏﻪ”
ﻭﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩشون میدونن ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻨﻬﺎن !
” تو ”
دو حرف بیشتر نیست ،
کلمه ی کوتاهی که برای گفتنش ..
جانم به لب رسید و ناتمام ماند …
کاش دهخدا می‌دانست
دلتنگی …
اشک ….
فاصله ….
بی وفایی…..!
تعریفش فقط دو حرف است “تو
دلتنگم اما
تو را طلب نمیکنم…نه اینکه بی نیازم … صبورم.. “