خانه » عکس نوشته تنهایی » عکس نوشته های عاشقانه ایلامی

عکس نوشته های عاشقانه ایلامی

عکس نوشته های عاشقانه ایلامی به درخواست کاربران در سایت قرار گرفت برای مشاهده به ادامه بروید.

عکس نوشته های عاشقانه ایلامی

جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه ایرانی

 

عکس نوشته های عاشقانه ایلامی

عکس نوشته های عاشقانه ایلامی

Pîşkêş sa Hevalan

پیشکێش سا هه‌ڤالان …

 تقدیم به دوستان …

عکس نوشته های عاشقانه ایلامی

عکس نوشته های عاشقانه ایلامی

کرد یعنی جابه جا الله مزار – شهر آشوبی بخشی با دوتار

عکس نوشته های عاشقانه ایلامی

عکس نوشته های عاشقانه ایلامی

We pê te ra sergizdan im

وه‌ پێ ته‌ ڕا سه‌رگزدانم …

 در هوایت سرگردانم …

عکس نوشته های عاشقانه ایلامی

عکس نوشته های عاشقانه ایلامی

Va şevana şeva qefsê

Ser dateynim ser qefesê

Bînek xweş tê je nefesê

ڤا شه‌ڤانا شه‌ڤا قه‌فسێ

سه‌ر داته‌ینم سه‌ر قه‌فه‌سێ

بینه‌ک خوه‌ش تێ ژه‌ نه‌فه‌سێ

 Tekmeran e, Tekmeran e Vira şûna rêkoçan e Va rêkoça kurmancan e ته‌کمه‌ران ئه‌، ته‌کمه‌ران ئه‌ ڤرا شوونا ڕێکۆچان ئه‌ ڤا ڕێکۆچا کورمانجان ئه‌ تکمران است ، اینجا تکمران است ... این جا محل کوچ و گذر است این جا محل کوچ و گذر است

Tekmeran e, Tekmeran e

Vira şûna rêkoçan e

Va rêkoça kurmancan e

ته‌کمه‌رانه‌، ته‌کمه‌رانه‌

ڤرا شوونا ڕێکۆچانه‌

ڤا ڕێکۆچا کورمانجانه‌

 ***

تکمران است ، اینجا تکمران است  …

این جا محل کوچ و گذر است

این جا محل کوچ و گذر است

Sifrê dilî xwa rêmexin Je pîlê xwa bêr dêmexin Êr le dilî min vêmexin سفرێ دلی خوا ڕێمه‌خن ژه‌ پیلێ خوا بێر دێمه‌خن ئێر له‌ دلی من ڤێمه‌خن

Sifrê dilî xwa rêmexin

Je pîlê xwa bêr dêmexin

Êr le dilî min vêmexin

سفرێ دلی خوا ڕێمه‌خن

ژه‌ پیلێ خوا بێر دێمه‌خن

ئێر له‌ دلی من ڤێمه‌خن

عکس نوشته های عاشقانه ایلامی

عکس نوشته های عاشقانه ایلامی

 

Ne kuştime Ne berdame

 نه‌ کوشتمه‌ نه‌ به‌ردامه‌ …

نه می کُشد ، نه رهایم می کند …

 Natê asmîn bê merz inî Em ew çiyayê berz inî Merxê keskê bê lerz inî ناتێ ئاسمین بێ مه‌رز ئنی ئه‌م ئه‌و چیایێ به‌رز ئنی مه‌رخێ که‌سکێ بێ له‌رز ئنی مانند آسمان بی مرزیم ما آن کوه قد کشیده ی برفراز مانده ایم و به آن سبز مرخ بی لرزش می مانیم

Natê asmîn bê merz inî

Em ew çiyayê berz inî

Merxê keskê bê lerz inî

ناتێ ئاسمین بێ مه‌رزنی

ئه‌م ئه‌و چیایێ به‌رزنی

مه‌رخێ که‌سکێ بێ له‌رزنی

 ***

مانند آسمان بی مرزیم

ما آن کوه قد کشیده ی برفراز مانده ایم

و به آن سبز مرخ بی لرزش می مانیم

Merxê çiyay serhedê me Berindîrê dûr je dê me Ez umreke çav le rê me مه‌رخێ چیای سه‌رهه‌دێ مه‌ به‌رندیرێ دوور ژه‌ دێ مه‌ ئه‌ز ئومره‌که‌ چاڤ له‌ ڕێ مه‌

Merxê çiyay serhedê me

Berindîrê dûr je dê me

Ez umreke çav le rê me

 مه‌رخێ چیای سه‌رهه‌دێ مه‌

به‌رندیرێ دوور ژه‌ دێ مه‌

ئه‌ز ئومره‌که‌ چاڤ له‌ ڕێ مه‌

Merx - مَرخ - مه‌رخ

Merx – مَرخ – مه‌رخ

 «Lale» le çê bê «Lancan» e Çavêne çê sa wan pa ne Işq avrûya me Kurdan e «لاله‌» له‌ چێ بێ «لانجان» ئه‌ چاڤێنه‌ چێ سا وان پا نه‌ ئشق ئاڤروویا مه‌ کوردان ئه‌ «لاله» در کوهستان بی «لانجان» تنهاست چشم های کوه خیره در راهشان است عشق آبروی ما کردها ست ...

«Lale» le çê bê «Lancan» e

Çavêne çê sa wan pa ne

Işq avrûya me Kurdan e

«لاله‌» له‌ چێ بێ «لانجانه»

چاڤێنه‌ چێ سا وان پا نه‌

ئشق ئاڤروویا مه‌ کوردانه‌

 ***

«لاله» در کوهستان بی «لانجان» تنهاست

چشم های کوه خیره در راهشان است

عشق آبروی ما کردها ست  …

 Le min barî berfa hûr e ẍem û qusan kirime dore Va derdê min derdek zor e له‌ من باری به‌رفا هوور ئه‌ غه‌م و قوسان کرمه‌ دۆره‌ ڤا ده‌ردێ من ده‌رده‌ک زۆر ئه‌ برف دانه ریز بر من بارید غم و اندوه مرا احاطه کرده است درد من دردی کاری و جانکاه است ...

Le min barî berfa hûr e

ẍem û qusan kirime dore

Va derdê min derdek zor e

له‌ من باری به‌رفا هووره‌

غه‌م و قوسان کرمه‌ دۆره‌

ڤا ده‌ردێ من ده‌رده‌ک زۆره‌

 ***

برف دانه ریز بر من بارید

غم و اندوه مرا احاطه کرده است

درد من دردی کاری و جانکاه است   …

Laçînekim le asmanan Degerim le çiya banan Ez Je bîr nakem ermanan! عقابی هستم درسینه آسمان کوه ها و ییلاق ها را زیر پا می گذارم من، آرزوهای بلندم را ازیاد نمی برم! لاچینه‌کم له‌ ئاسمانان ده‌گه‌رم له‌ چیا بانان ئه‌ز ژه‌ بیر ناکه‌م ئه‌رمانان!

Laçînekim le asmanan

Degerim le çiya banan

Ez Je bîr nakem ermanan!

  عقابی هستم درسینه آسمان

کوه ها و ییلاق ها را زیر پا می گذارم

من، آرزوهای بلندم را ازیاد نمی برم!

***

لاچینه‌کم له‌ ئاسمانان

ده‌گه‌رم له‌ چیا بانان

ئه‌ز ژه‌ بیر ناکه‌م ئه‌رمانان!

 Keşka nata min nediya Direng nata Zû neçûya Hîn jî çavên min we dûya … که‌شکا ناتا من نه‌دیا دره‌نگ ناتا زوو نه‌چوویا هین ژی چاڤێن من وه‌ دوویا … کاش هیچ وقت نمی آمد و او را نمی دیدم کاش اگر دیر آمده بود اینقدر زود نمی رفت هنوز هم چشمم به دنبال اوست ...

Keşka nata min nediya

Direng nata Zû neçûya

Hîn jî çavên min we dûya

که‌شکا ناتا من نه‌دیا

دره‌نگ ناتا زوو نه‌چوویا

هین ژی چاڤێن من وه‌ دوویا …

 ***

کاش هیچ وقت نمی آمد و او را نمی دیدم

کاش اگر دیر آمده بود اینقدر زود نمی رفت

هنوز هم چشمم به دنبال اوست …

 Keşka nata min nediya Direng nata Zû neçûya Hîn jî çavên min we dûya … که‌شکا ناتا من نه‌دیا دره‌نگ ناتا زوو نه‌چوویا هین ژی چاڤێن من وه‌ دوویا … کاش هیچ وقت نمی آمد و او را نمی دیدم کاش اگر دیر آمده بود اینقدر زود نمی رفت هنوز هم چشمم به دنبال اوست ...

 Kesê ku je Zimanê xwa hez neke , Je xelkê xwa jî hez nake ! Kesê ku je Zimanê xwa fam neke , Je xelkê xwa jî tişt fam nake ! Ernst Moritz Arndt که‌سێ کو ژه‌ زمانێ خوا هه‌ز نه‌که‌ ، ژه‌ خه‌لکێ خوا ژی هه‌ز ناکه‌ ! که‌سێ کو ژه‌ زمانێ خوا فام نه‌که‌ ، ژه‌ خه‌لکێ خوا ژی تشت فام ناکه‌ ! ئه‌رنست مۆرتز ئارندت کسی که زبان مادری اش را دوست نداشته باشد مردمش را نیز دوست ندارد ! کسی که از زبان مادری اش چیزی نفهمد ، از مردمش نیز چیزی نمی فهمد !

Kesê ku je Zimanê xwa hez neke ,

Je xelkê xwa jî hez nake !

Kesê ku je Zimanê xwa fam neke ,

Je xelkê xwa jî tişt fam nake !

Ernst Moritz Arndt

 

 که‌سێ کو ژه‌ زمانێ خوا هه‌ز نه‌که‌ ،

ژه‌ خه‌لکێ خوا ژی هه‌ز ناکه‌ !

که‌سێ کو ژه‌ زمانێ خوا فام نه‌که‌ ،

ژه‌ خه‌لکێ خوا ژی تشت فام ناکه‌ !

 ***

کسی که زبان مادری اش را دوست نداشته باشد  مردمش را نیز دوست ندارد !

کسی که از زبان مادری اش چیزی نفهمد ، از مردمش نیز چیزی نمی فهمد !

 Je xwedê da we nezer wi Kaniyêk le nav malan derwi Her ku herim yar le ser wi ژه‌ خوه‌دێ دا وه‌ نه‌زه‌ر و کانیێک له‌ ناڤ مالان ده‌رو هه‌ر کو هه‌رم یار له‌ سه‌ر و

 Je xwedê da we nezer wi

  Kaniyêk le nav malan derwi

  Her ku herim yar le ser wi

ژه‌ خوه‌دێ دا وه‌ نه‌زه‌ر و

  کانیێک له‌ ناڤ مالان ده‌رو

  هه‌ر کو هه‌رم یار له‌ سه‌ر و

Hevalê min kuda birin ?! هه‌ڤالێ من کودا برن ؟! یار و همدمم را به کدام سو بردند ؟!

Hevalê min kuda birin ?!

هه‌ڤالێ من کودا برن ؟!

یار  و همدمم را به کدام سو بردند ؟!

Gula gênim, gula gênim Şaxebalê te bişkênim Navê yarê xwe le kê nim ?! گولا گێنم، گولا گێنم شاخه‌بالێ ته‌ بشکێنم ناڤێ یارێ خوه‌ له‌ کێ نم ؟!

Gula gênim, gula gênim

Şaxebalê te bişkênim

Navê yarê xwe le kê nim ?!

 گولا گێنم، گولا گێنم

شاخه‌بالێ ته‌ بشکێنم

ناڤێ یارێ خوه‌ له‌ کێ نم ؟!

 Ez we te va du gurcî nî Du kevûte kurmancî nî Li bêganan em zevcînî ئه‌ز وه‌ ته‌ ڤا دو گورجی نی دو که‌ڤووته‌ کورمانجی نی ل بێگانان ئه‌م زه‌ڤجینی

Ez we te va du gurcî nî

Du kevûte kurmancî nî

Li bêganan em zevcînî

ئه‌ز وه‌ ته‌ ڤا دو گورجی نی

دو که‌ڤووته‌ کورمانجی نی

ل بێگانان ئه‌م زه‌ڤجینی

Dilê mino , Dilê mino Te ar berda canê mino Te hilnanî hengê mino دلێ منۆ ، دلێ منۆ ته‌ ئار به‌ردا جانێ منۆ ته‌ هلنانی هه‌نگێ منۆ

Dilê mino , Dilê mino

Te ar berda canê mino
Te hilnanî hengê mino

 دلێ منۆ ، دلێ منۆ
ته‌ ئار به‌ردا جانێ منۆ
ته‌ هلنانی هه‌نگێ منۆ

 Cîgerxwîn im, dilbirîn im ẍem û qusê te dekşînim Mida dekim te biwînim جیگه‌رخوین ئم، دلبرین ئم غه‌م و قوسێ ته‌ ده‌کشینم مدا ده‌کم ته‌ بوینم خونین جگرم، زخمی در سینه دارم غم و اندوهت را به دوش می کشم آرزویم دیدار توست ...

Cîgerxwîn im, dilbirîn im

ẍem û qusê te dekşînim

Mida dekim te biwînim

جیگه‌رخوینم، دلبرینم

غه‌م و قوسێ ته‌ ده‌کشینم

مدا ده‌کم ته‌ بوینم

 ***

خونین جگرم،  زخمی در سینه دارم

غم و اندوهت را به دوش می کشم

آرزویم دیدار توست …

 Çiyay ser me Erzirûm e Kew û kefter bûne kom e Em tezegî bûnî qome چیای سه‌ر مه‌ ئه‌رزرووم ئه‌ که‌و و که‌فته‌ر بوونه‌ کۆم ئه‌ ئه‌م ته‌زه‌گی بوونی قۆمه‌

Çiyay ser me Erzirûm e

Kew û kefter bûne kom e

Em tezegî bûnî qome

چیای سه‌ر مه‌ ئه‌رزروومه‌

که‌و و که‌فته‌ر بوونه‌ کۆمه‌

ئه‌م ته‌زه‌گی بوونی قۆمه‌

Cewanî çû, nika kal im Şîrînî çu nika tal im We vî derda ez denalim جه‌وانی چوو، نکا کال ئم شیرینی چو نکا تال ئم وه‌ ڤی ده‌ردا ئه‌ز ده‌نالم جوانی سپری شد و اکنون پیر و ناتوانم شیرینی رخت بربست و اکنون تلخ شده ام و من با این درد می نالم ...

Cewanî çû, nika kal im

Şîrînî çu nika tal im

We vî derda ez denalim

 

جه‌وانی چوو، نکا کالم

شیرینی چو نکا تالم

وه‌ ڤی ده‌ردا ئه‌ز ده‌نالم

 ***

جوانی سپری شد و اکنون پیر و ناتوانم

شیرینی رخت بربست و اکنون تلخ شده ام

 و من با این درد می نالم …

Bûme çiyê ser we dûman Le serê min bûye tûfan Le dilkê min maye erman بوومه‌ چیێ سه‌ر وه‌ دوومان له‌ سه‌رێ من بوویه‌ تووفان له‌ دلکێ من مایه‌ ئه‌رمان همچون کوهی هستم که قله اش مه گرفته و ناپدید است ... طوفان و تلاطمی در درونم برپاست و آرزوها در دل زارم مانده است ...

Bûme çiyê ser we dûman

Le serê min bûye tûfan

Le dilkê min maye erman

بوومه‌ چیێ سه‌ر وه‌ دوومان

له‌ سه‌رێ من بوویه‌ تووفان

له‌ دلکێ من مایه‌ ئه‌رمان

 ***

همچون کوهی هستم که قله اش مه گرفته و ناپدید است

 … طوفان و تلاطمی در درونم برپاست

و آرزوها در دل زارم مانده است …

 

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو 98 و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است.
izmir escort izmir escort izmir escort üvey anne porno antalya escort bursa bayan escort bursa escort bursa escort bayan gaziantep escort bayan istanbul escort bayan izmir escort bayan buca escort escort izmir
کانال آهنگ عاشقانه

izmit escort