خانه » عکس های عاشقانه » عکس نوشته های عاشقانه » عکس نوشته های عاشقانه جدید من وتو

عکس نوشته های عاشقانه جدید من وتو

عکس نوشته های عاشقانه جدید من وتو در این پست تصاویری زیبا برگرفته از لحظات ناب در کنار هم بودن و عشق ورزیدن …

عکس نوشته های عاشقانه جدید من وتو

عکس نوشته های عاشقانه کنار هم بودن عاشقانه من وتو

تــــــــــو ” !!
همــانــی ڪـه همــیـشـه
” دوســتـش دارم “
همــانـی ڪـه تــا غــصـّـه ام می گیــرد ســر و ڪلّـــه اش پــیــدا می شود
و تــا مــرا نـخنـدانـد دســﭞ بـردار نمی شود
هـمـانی ڪـه همــیــشـه پـــُـر اسـﭞ از
شـور و شـادے و زنـدگے …

عکس عاشقانه ,عکس عاشقانه 95,عکس عاشقانه دخترانه

عکس نوشته های عاشقانه جدید من وتو

عکس عاشقانه دو نفری

عکس عاشقانه ,عکس عاشقانه 94 ,عکس عاشقانه دخترانه

عکس نوشته های عاشقانه جدید من وتو

عکس های عاشقانه 95

عکس عاشقانه ,عکس عاشقانه 94 ,عکس عاشقانه دخترانه

عکس های عاشقانه 95

میخندم…ساده میگریم…ساده میگذرم …

بلندمیخندم و با هر سازی میرقصم…نه اینکه دلخوشم!!

نه اینکه شادم و از هفت دولت آزاد!! مدتی طولانی شکستم

زمین خوردم, سختی دیدم, گریه کردم وحالا…برای

” زنده ماندن” خودم رابه” کوچه علی چپ” زده ام…!

روحم بزرگ نیست! درونم عمیق است…میخندم که جای زخم ها رانبینی!!!

عکس عاشقانه ,عکس عاشقانه 94 ,عکس عاشقانه دخترانه

عکس نوشته های عاشقانه جدید من وتو

عکس های عاشقانه 95

عکس عاشقانه ,عکس عاشقانه 94 ,عکس عاشقانه دخترانه

عکس های عاشقانه 95

یکیــــو دارم …

ﮐــــــﻪ ﻣـﺮﺩﻭﻧــﮕﯿــــﺶ آدﻣــــــﻮ ﺩﯾــــﻮﻭﻭﻧــﻪ ﻣـﯿﮑﻨـﻪ …

ﮐﺴـــﯽ ﮐـﻪ ﻭﻗـــﺘﯽ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ ﻧﺒــﺎﯾـــﺪ ﺟـﺰ ﭼـــﺸـــــﻢ ﭼـــﯿﺰﯼ ﺑﺸــــﻨـﻮﻩ …

 

ﻋﺎﺷــﻖ ﻋﺎﺷﻘـﺎﻧـــــﻪ ﻫﺎﺷـــــﻢ …

 

ﻋﺎﺷــــﻖ ﻏــــﯿــــﺮﺗـــﯽ ﺷﺪﻧشــــــﻢ …

ﻭﻗﺘـــــﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﻡ ﺣﺴــــﺎﺏ ﻣﯿـــــﺨﻮﺍﺩ …

 

ﻣـــــﻦ ﻋـــﺎﺷــــﻖ ﻣﻮﻗﻌـﯽ ﺍﻡ ﮐــــــﻪ ﻭﻗــــــﺘﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﻧــــــﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧــــﻪ

باﻟــــﻮﺱ ﺑــــــﺎﺯﯾم ﻧﻈــﺮﺵ ﻋﻮﺽ نمـیــشـــــه…

 

ﻋﺎﺷـــــــﻖ کسی ﺷﺪﻡ ﮐـــــﻪ ﻭﺟـﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿـــــــﻢ ﺍﺭﺍﻣـــﺶ ﻣــــــﯿﺪﻩ …

 

کسـی ﮐﻪ ﺣــــﺘﯽ ﺍﮔــــﻪ ﺑـــــﺎﻫﻢ ﻗــﻬﺮ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﻣـــــﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐـﺴﯽ ﺟـــﺎﻣـــــﻮ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ …

کســــــی ﮐﻪ ﻫــــﻤﯿﺸــﻪ ﻣﺜـــــﻞ ﮐﻮﻩ ﭘــــــــﺸـــــﺘﻢ ﻫﺴــــﺖ …

 

♥ﻋﺎﺷــﻖ کـــسی ﺷـﺪﻡ کــﻪ ﯾــﻪ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﺷـــﻮ ﺑﻪ ﺩﻧـــیا نمیـــــدم♥

عاشق کســــے کــه

 

بهـــم یــــاد داد از آدمــــای بی لیاقـــــت بگــذرم

عاشـــــق کســــے کــه با وجــــودش

قلـــب سختــــه مـــنو ,با عشــــقش تسخیـــر کـــــرد… .

عکس عاشقانه ,عکس عاشقانه 94 ,عکس عاشقانه دخترانه

عکس های عاشقانه 95

عکس عاشقانه ,عکس عاشقانه 94 ,عکس عاشقانه دخترانه

عکس های عاشقانه 95

عکس عاشقانه ,عکس عاشقانه 94 ,عکس عاشقانه دخترانه

عکس های عاشقانه 95

عکس عاشقانه ,عکس عاشقانه 94 ,عکس عاشقانه دخترانه

عکس عاشقانه دو نفری

آنلاین که می شوی

اَنْـگشتـانَمْ بــہ لُڪنـــتْ می افتند ..

وووااااای از جواب ندادنت ..خودکشی انگشتانم، تیتر اول روزنامه های دلم میشود.

عکس عاشقانه ,عکس عاشقانه 94 ,عکس عاشقانه دخترانه

عکس های احساسی 95

عکس عاشقانه ,عکس عاشقانه 94 ,عکس عاشقانه دخترانه

عکس های دانبویی 95

اگه تپیدن قلب تو باعث تپیدن قلب یکی دیگه می شه

پس واسه زنده نگهداشتن ۲ نفر تلاش کن… این هست حقیقت زندگی عاشقانه من

عکس عاشقانه ,عکس عاشقانه 94 ,عکس عاشقانه دخترانه

ﯾﻌﻨـے ﻣﯿﺸــﻪ …؟؟ ﯾـه ﺭﻭﺯ ﺍﺷـکــ ﺑﺮﯾــﺰَﻡ ..
ﺍﻣــّـﺎ…
ﺍﺯ ﺭﻭےِ ﺷــٌـღــﻮﻕ…
ﺍﺯ ﺭﻭےِ ﺁﺭﺍﻣــِـღــﺶ…
ﺑﺨﺎﻃـِـﺮِ ﺭﺳﯿـﺪﻥ…
اونـَم رسیـدن ﺑـﻪ ﺗــღــﻮ…
رسیـدن بـه عشـ♥ـــقـم…
رسیـدن بـه زنـدگـ♥ــیم…
ﻭَ…
ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘــے ﺩﺭ ﮐﻨـﺎﺭ ﺗــღــﻮ…
ﯾﻌﻨــے ﻣﯿﺸــﻪ…
میشـه ﯾـﻪ ﺭﻭﺯ‍… ﺩﯾﮕـﻪ ﺍﺷـکــٌ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣـﺘـے…
ﺑﺨﺎﻃـﺮ ﺟُﺪﺍﯾﯽ ﻭ ﺩﻟﺘﻨـﮕـے ﻧﺒﺎﺷـﻪ؟!
یـعنـے میـشه…
دیـگه تـرس از جـُداشدن واین فـکراے منفـے نباشـه؟!
دیگه نتـرسم از رفتـنتــ ؟؟
تـرس از اینکـه یـه روز دوسـم نداشتـه باشـے؟؟
ﯾﻌﻨـے ﻣﯿﺸـﻪ… ﯾـﻪ ﺭﻭﺯ…
ﺩﻟﻤـﻮﻥ ﺧـُﻮﺵ ﺑﺸـﻪ ﺍﺯ ﻋﺸـღــﻖ…
ازکنارهـم بودن
میشـه کـه…
دلـامون ازبودَن کنـار هـم غـرق عشـق و آرامـش بشــه…
میشــه کـه جـٌلـوے هـمه غـرق بوســِتــ❥ کـنم؟؟!! دیـگه از هیـچکـے خجالتــ نکشـم…
یعنـے میشـه بشــے دامـاد این عروسِ عاشــღــق؟؟
بشـے دلیل زندگیش؟؟
هـوم؟؟ یـعنـے میـشه عشقَــ ღــم ؟! میشـه…
ﻫﻤـﻪ ﺣﺴـﺮﺕ ِ ﺯﻧﺪﮔـے ﻭ ﻋﺸـღــﻖ ِ ﻣــ♡ــﺎ ﺭﻭ ﺑﺨـﻮرﻥ؟؟

 

منبع : سایت عاشقانه لاو نود وهشت

 

 

 

 

 

عکس نوشته های عاشقانه جدید من وتو,عکس نوشته های عاشقانه جدید,

عکس نوشته های دوستت دارم من وتو,

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا من وتو,

عکس نوشته های عاشقانه غمگینمن وتو,

عکس نوشته های دوست داشتن من وتو,

عکس نوشته های دلتنگی من وتو,

عکس نوشته های عارفانه من وتو,

عکس نوشته های عاشقانه شاد من وتو,

تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو98 LOVE98.IR و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است