عکس های زدن رگ دست2

عکس های زدن رگ دست2

سری جدید عکس های زدن رگ دست به درخواست کاربران در سایت قرار گرفت امیدوارم  مورد قبول واقع بشه

 عکس های زدن رگ دست

 جدیدترین عکس های زدن دست عاشقانه

عکس های زدن رگ دست2

عکس های زدن رگ دست2

+دلم کمی خواب میخواهد از جنس مرگ…

+گلویم کمی نفس میخواهد از جنس خفگی…

+قلبم استراحتی می خواهد از جنس ایستادگی…

عکس های زدن رگ دست2

عکس های زدن رگ دست2

ﺗـــــــــﻮﯼ ﺯِﻧـــــــﺪِﮔﯽ ﻫـَـﺮ ﺁﺩَﻣـــﯽ ﯾــِﻪ ﻧَﻔَـــــﺮ ﻫَﺴــﺖ ﮐــِــﻪ …
ﻫﯿﭽـــﻮَﻗــــﺖ ! ! !
ﻫﯿﭽـــﻮَﻗــــﺖ ! ! !
ﻫﯿﭽـــﻮَﻗــــﺖ ! ! !
ﻓَﺮﺍﻣــــــــﻮﺵ ﻧِﻤﯿﺸـِــــه …
ﯾــــِـﻪ ﻧَﻔــَـﺮ ﮐِـــﻪ ﺍَﺯ ﻫَﻤِــﻪ ﯼِ ﺩُﻧﯿــــﺎ ﺑﯿﺸﺘـَـــﺮ ﺩﻭﺳﺘـِــﺶ ﺩﺍﺭﯼ …
یــِـــﻪ ﻣُﺨﺎﻃــَــﺐِ ﺧــــــﺎﺹ ﮐــِــــﻪ ﻫَﺮ ﭼِﻘَــــﺪﺭ ﻫــَـــــﻢ
ﺑـــــُـﺰُﺭﮒ ﺑـــــــﺎﺷـــﯽ ﺩَﺭ ﻣُﻘــــﺎﺑــِــــﻞ ﺍﻭﻥ ﺧُﻮﺩِﺗــــﻮ ﮐﻮﭼــــﯿﮏ ﻣﯿــــﺪﻭنی …
یِکى کِه بودَنِش جُبرانِ هَمِه ” نَبودَناىِ ” دُنیاست …
اونیکِه فَقَط یِه لَحظِه … یِه ثانیِه … یِه نَفَس اَز عَطرِش ، دیوونت می کنه …

 

 

عکس های زدن رگ دست2

عکس های زدن رگ دست2

ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻦ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ …
ﺷﺐ … ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ …
ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺋﻦ ﺷﻮﯼ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ …
ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ،ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻫﺴﺖ !
ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻮﺩﻧﺶ
ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ …
ﻧﮕﺮﺍﻧﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﺪ،ﻧﮕﺎﻫﺖ ﮐﻨﺪ،ﺑﺒﻮﺳﺪﺕ،ﻧﺰﺩیکتر ﺷﻮﺩ،
ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺶ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﮐﻨﺪ،ﺑﮕﻮﯾﺪ :
ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻋﺰﯾﺰﻡ،ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻢ …
ﻭﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔی رویایی……

عکس های زدن رگ دست2

عکس های زدن رگ دست2

من جایِ تمام كسانی كه
دلتنگ نمی شوند برایت…
من جایِ تمام كسانی كه
بی تابِ چشمهایت نیستند…
من جایِ تمامِ كسانی كه
گفتند دوستت دارم و تو ماندی
و آن ها نماندند…
من جایِ تمامِ بوسه های
نیمه راه
آغوش هایِ جا مانده
جایِ تمامِ “یادم تو را فراموش” ها
من اصلا جای خودِ خدا هم
دلم برایت تنگ شده
بگذار مردم بگویند كفر می گوید
گفتم مردم ؟
اصلا من را چه به مردم!
من را همان خدا كه چشمانِ تو را آفرید
تا من دیوانه ات شوم
كافیست !
همه چیز زیرِ سرِ همین خداست
كه تو را بی هیچ دلیلی انقدر
برایِ دلِ من عزیز كرده
كه حتی به وقتِ دلگیری
دلتنگت باشم
همین خدایی كه
می داند تو گذرت هم این حوالی نمی خورد
اما باز كلمات را
مجبور به نوشتن برای تو می كند
من
جای تمام كسانی كه كنارت هستند
جای تمام كسانی كه تو را می بینند
جای تمام كسانی كه در قابِ چشمانت
جا دارند
جای تمام كسانی كه تو هرروز از حوالیِ شان
گذر می كنی
دلم برایت تنگ شده…

عکس های زدن رگ دست2

به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
کانال عکس پروفایل