خانه » لوگوی اسم » اسم پسر » عکس های پروفایل عاشقانه مهربان

عکس های پروفایل عاشقانه مهربان

در عکس های پروفایل عاشقانه مهربان می توانید سری جدید عکس های پروفایل عاشقانه  دونفره و همچنین تنهایی عاشقانه را قرار دادیم که در …

عکس های پروفایل عاشقانه مهربان

عکس پروفایل

عکس های پروفایل عاشقانه مهربان

عکس های پروفایل عاشقانه مهربان

هنوز حرف پیرمرد عصا بدستی را یادم نرفته که گفت :
مثل عصا باش هزار بار زمین بخور اما اجازه نده
اونی که بهت تکیه کرده حتی یه بار زمین
بخوره

عکس های پروفایل عاشقانه مهربان

عکس های پروفایل عاشقانه مهربان

خار خندید و به گل گفت سلام
و جوابی نشنید
خار رنجید ولی هیچ نگفت
ساعتی چند گذشت
گل چه زیبا شده بود
دست بی رحمی نزدیک آمد،
گل سراسیمه ز وحشت افسرد
لیک آن خار در آن دست خلید و گل از مرگ رهید
صبح فردا که رسید
خار با شبنمی از خواب پرید
گل صمیمانه به او گفت سلام…

گل اگر خار نداشت
دل اگر بی غم بود
اگر از بهر کبوتر قفسی تنگ نبود،
زندگی،
عشق،
اسارت،
همه بی معنا بود .

عکس های پروفایل عاشقانه مهربان

عکس های پروفایل عاشقانه مهربان

حس قشنگیه …

بودن انسان هایی که
به یک چشم بر هم زدن
دلت را پر از حس زیبای به پرواز در آمدن ، میکنند

عکس و تصویر

در مسیری حرکت نکنید
که ترس شما را وادار به حرکت کند،

در مسیری گام بردارید که عشق و لذت،

شما را به حرکت وا میدارد.

عکس و تصویر

زندگی راجشن بگیر
دیروزرفته است
فرداشایدهرگزنباشد
تنهاچیزی که داری همین لحظه هاست
پس قدراین لحظه هارا بدان

عکس و تصویر

امروز “عشق” را دیدم؛

نه در اغوش کسى؛نه در چشمان کسى؛
نه در مستى؛

“عشق” را در وجود پدرم دیدم

عکس و تصویر روی دیوار کافه ها بنویسید : اگر روزی دو نفره آمدید از آن به بعد ...

روی دیوار کافه ها بنویسید :
اگر روزی دو نفره آمدید
از آن به بعد
از پذیرفتن هر کدامتان
با فرد دیگری
یا تنها
معذوریم…

عکس و تصویر

رﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺸﺘﺰﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﮔﻨﺪﻡ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ بوﺩﻡ؛ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﮔﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﮑﺒﺮ ﺳﺮﺑﺮ ﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﺳﺮﺑﻪ ﺯﯾﺮﺁﻭﺭﺩﻩ بوﺩﻧﺪ، ﻧﻈﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮﺩﻡ، ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮﺩﻡ؛

ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺑﺮاﻓﺮﺍﺷﺘﻪ ﺭﺍﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺑﻪ ﺯﯾﺮﺭﺍ ﭘﺮﺍﺯ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﻨﺪﻡ ﯾﺎﻓﺘﻢ.
ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﺭﮐﺸﺘﺰﺍﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﻧﺪ ﺳﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺍند!
و کسانی که پر از خرد و دانش هستند اما متواضعانه سر به زیر دارند!

عکس و تصویر

آنقدر قوی باشید که هیچ چیز
ذهنتان را به هم نریزد.

در هر گفتگویی کلامی از سلامتی، شادی و ثروت بر زبان بیاورید.

توانایی دوستان را به آنها یادآور شوید.

نیمه روشن هر چیز را بنگرید.

به بهترین، فکر؛ برای بهترین، کار؛ و بهترین را بخواهید.

مشتاق موفقیت دیگران باشید.

اشتباهات گذشته را فراموش کنید.

در برابر ناراحتی، صبور؛ در برابر ترس، قوی؛ و در برابر خشم متین، باشید.

بهترین باشید و به دنیا ثابت کنید که بهترین هستید.

پیرمرد چه زیبا میگفت:

زندگی مثل آب توی لیوان ترک خورده می مونه
بخوری تموم میشه
نخوری حروم میشه

از زندگیت لذت ببر
چون در هر صورت تموم میشه!

عکس و تصویر

قطره ی آب درون دریاچه ی بیفتد اﺛری از آن نمی ماند
اما همین قطره بر روی برگی افتد روی آن خواهد درخشید
پس بهترین مکان راانتخاب کنیدتا بدرخشید

عکس و تصویر

در این روز زیبا
دیدگانت ازهمیشه شادتر
شهر قلبت زنده و آبادتر
غصه‌هایت دم به دم ای مهربان
در گذرگاه زمان بربادتر.

معادله راحل کنید *

طراحی ها
تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو98 LOVE98.IR و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است