من عاشق هدیه تهرانی هستم… امیدوارم در تمام مراحل زندگیشون موفق باشن. مخصوصا بازی در فیلم دنیا