ازشنیدن طلاق این دو بازیگر درخشان و ارزشمند کشورمون خیلی ناراحت شدم
اصلا چرا باید طلاق بازیگرای مشهورمون زیاد شده باشه
بیشتر از همه طلاق این دو بزرگوار من رو شوکه کرد
کاش راهی برا اشتی میبود