خانه » پیامک های عاشقانه » انگلیسی » متن عاشقانه عربی جدید 95

متن عاشقانه عربی جدید 95

در متن عاشقانه عربی جدید 95 مجموعه از متن های عاشقانه به زبان عربی را برای هموطنان عرب زبان کشورمان قرار داده ایم که به درخواست کاربران در سایت قرار گرفته است و نص رومانسي ….

متن عاشقانه عربی جدید 95

نص رومانسي

عکس و تصویر 💔 نای ابلیل تنـزف نغمة اوداع🎻 🎵 💔 اشتهیـتک و انجفت حفنت سوالـف💔 💔 صبـح ...

💔 نای ابلیل تنـزف نغمة اوداع🎻 🎵
💔 اشتهیـتک و انجفت حفنت سوالـف💔

💔 صبـح ضحکاتـک و لیل الـدمع ذاک
💔 و حیاة اعیـونک و مـوت الشفایـف

💔 انا ابطـور الخـریف وغیـبتک ریـح
💔 ابغـصن ذبلان شتسوی العواصف🌿

★طیفـک یاخذ العین★
و ردت صوتـک یمرنی و مرنـی خایف

💔 فرق مابین صوتـک والیکـرهون
💔 فـرق سجن و اگلوب المضـایف❄️

💔 بعـدنی اذکـر ضحتکتـک و اذبل افــراگ
💔 والهـسه اباب صـوتک عگلی واگـف

نص رومانسي

نص رومانسي

⛔️ احنه وادم نستحـی من الله و نخاف
⛔️ الحـلوة لو مرت نغمض اعیـونه

⛔️ اشلونکـم نحچیهـه سکتـه و مستحـین
⛔️ و الیجـی من ابعیـد یعـرف لونـه

⛔️ احنـه غیـرتـنه ملـح و الگصـه گاع
أحـوازیـهو عل ملـح خیعـونه

نص رومانسي

نص رومانسي

آنی ابیوم شفتک گلبی راح اویاک💕
لتگـول اشعجب واشلون هاوینی💞

هی نظـرت عشگ خطرت ابلحظات
خلت خط وصل مابیـنک و بیـنی

ما مجبـور أحبـک والدروب اهوای
بس دربک ضـوه و دلانی بسنـینی

و راح ابقی احبک والیصیـر ایصیـر
و الک شایل صبـر أیـوب تدریـنی

نص رومانسي، نص حب جميلة، الحب النص عن زوجة، والنص رومانسية قصيرة، نص حب حزينة، نص قصة حب جديدة، رومانسية النص الانكليزي والنص الحب مع الصور،

هلـی بیـه درو گمـت انـی احبک
و درو بس انته تلفتـلی انتباهـی💞
هلی یـدرون من تتـزاعل اویای
اضل اصـرخ رحمتـک یااللهــی
هلی نشدونی عنک وگلت بلـروح💖
و نشـدونی اعلا روحی و گلت ماهـی

عکس و تصویر

💔 یمـر طیفـک ابـالی واصـرخ اللـه
💔 چـن صـورت شعـر لو مـرت ابیـت📝

💔 تمنیـتک نفس وی شهـگة الـروح
💔 و انا ادریـهه صعـبه وبس تـمنیت

💔 اعـدلڪ بالأصـابع صـارلی اهوای
💔 تجـینی وما تجـینی..و عمـر عـدیت

💔 ردت اعـرف البیـک و وین ما وین
💔 و رسـائل عل غیـوم اشکثـر ودیت📝

💔 ناذر لو تجیـنی ابگلب مفتـوح
💔 اطـش روحـی اعلا دربـک کوم چکلیت

عکس و تصویر نه چترباخودش داشت نه روزنامه نه چمدان عاشقش شدم ازکجابایدمی دانستم مسافراست

✴️ مااریـد الـوکت و عل وکـت زعلان
✴️ من یوم الغبـت ما مرة صالحتـه

✴️ هیچ اتـرید واحد بل عشگ مجـنون
✴️ من اتغیـب یـزعل حتـی وی وکتـه

✴️ شنو نفع الوکـت شو بس هضـم وافـراگ
✴️ وبس نار العـشگ دلالی حارگته

✴️ افـکر بیـک دوم من الصبـح للـیل
✴️ واچـذب لو گتلـک لیلی ما نمتـه

✴️ نمـت لاکن ونیـنی ایگـعد الصـوبین
✴️ مثل ونت علیـل ایلـوج من ونته

 

طراحی ها
تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو98 LOVE98.IR و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است