میخوام بمیرم دیگه خسته شدم

میخوام بمیرم دیگه خسته شدم

رها کنم بروم از دیار خود به فلک

تمام همهمه ات در خیال و خواب من است

 میخوام بمیرم دیگه خسته شدم

بوسیدمت تو را از پشت قاب عکسشیشه نمیگذاشت نزدیک تر شوم #مهدي_کمانگر

 میخوام بمیرم دیگه خسته شدم

 

بوسیدمت تو را از پشت قاب عکس

شیشه نمیگذاشت نزدیک تر شوم

 
 
تو رفتی پی عشق بازی باشه برو منمو دنیای مجازی

 میخوام بمیرم دیگه خسته شدم

 

تو رفتی پی عشق بازی
باشه برو منمو دنیای مجازی

 
 
ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ماای درشکسته جام ما ای بردریده دام ما ای نور ما ای سور م

 میخوام بمیرم دیگه خسته شدم

 

ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما

ای درشکسته جام ما ای بردریده دام ما

ای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما

جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما

ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما

آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما

ای یار ما عیار ما دام دل خمار ما

پا وامکش از کار ما بستان گرو دستار ما

در گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل

وز آتش سودای دل ای وای دل ای وای ما

بادیم و جوانه میتکانیمسنگیم و پرنده میپرانیم ابریم و پر از هر چه سیاهی است اشکیم و پر از هر

 میخوام بمیرم دیگه خسته شدم

 

بادیم و جوانه میتکانیم
سنگیم و پرنده میپرانیم

ابریم و پر از هر چه سیاهی است

اشکیم و پر از هر چه تباهی است

دانی پس این پرده چه رازی است؟

هر چیز را که دیده ایم بازی است

گنداب ردای آب پوشید

در پاکی خود بسا که کوشید

اما چو یکی پیاله ای خورد

دانست به جای آب چه نوشید

تو آسمون پرواز تو بودی جان پناهمپریدی و نشستی رو شاخه نگاهم بریده آن کمان که تو را نشانه کرده

 میخوام بمیرم دیگه خسته شدم

 

تو آسمون پرواز تو بودی جان پناهم
پریدی و نشستی رو شاخه نگاهم

بریده آن کمان که تو را نشانه کرده

بریده آن نگه که تو را نظاره کرده

صدات پر از ترانه تو خلوت شکسته

نگات پر از اشاره به کام دل نشسته

وجود تو صداقت تو شهر بی نشانی

مرا به پای شوق ستاره مینشانی

شب است و ماه و مهتاب

شراره و می ناب

تو و حدیث ماندن

من و ترانه خواندن

شبی بریدی از ما.کجا نشانه کردی؟

شب کدام عاشق پر از فسانه کردی؟

مگر چه دیدی از ما؟به جز صداقت ما

تو رفتی و شکستی تمام طاقت ما

شبم پر از سکوت است اگر سحر نیایی

نه که نشسته باشم تو از سفر نیایی

تو را دگر ندیدم.چو شاخه ای تکیدم

زچشم مهربانت چو قطره ای چکیدم.

به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
کانال عکس پروفایل