پسری که…

✘⇜پسرے ڪہ بہت نگہ شالتو بڪش جلو…….

✘⇜پسرے ڪہ بہت نگہ رژ پررنگ نزڹ…..

✘⇜پسرے ڪہ بہت نگہ ارایش نڪن وقتے مڹ نیستم……

✘⇜پسرے ڪہ بہت نگہ تنہا بیروڹ نمیرے…..

✘⇜پسرے ڪہ بہت نگہ بیروڹ رفتے از ڪنار مامانت جم نمیخورے …..

✘⇜پسرے ڪہ بہت نگہ پسراے ادد لیستتو بلاڪ ڪڹ جز آشناهات …

✘⇜پسرے ڪہ بہت نگہ عڪستو نبینم اینور اونور گذاشتے …..

✘⇜پسرے ڪہ بہت نگہ شبا بعد شب بخیر نبینم آڹ باشے…..

✘⇜پسرے ڪہ بہت نگہ بیروڹ نرو جز با بابات واس هرچیزے …..

✘⇜پسرے ڪہ بہت نگہ با پسر عمو، عمه،پسر خالہ یا هر ڪوفت و زهرمار دیگہ بیروڹ نمیرے

※قابڸ اعتماد نیست
※چــــــــــــــــــــوڹ
※تــــــــــو براش
※ فقــــــــــط
※ هًــــــــــوًســــــــــے…

 

با تشکر از دوست عزیز

@Nafas

برای انتشار این متن بسیار زیبا

 

بزرگترین سایت عاشقانه

www.Love98.ir

معادله راحل کنید *

طراحی ها
تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو98 LOVE98.IR و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است