خانه » پست های عاشقانه » پست تنهایی » یک نامه بدون تاریخ

یک نامه بدون تاریخ

در یک نامه بدون تاریخ متن های عاشقانه با عکس های زیبا برای شما همراهان سایت عاشقانه لاو 98 فراهم کردیم که شامل 23 متن و …

یک نامه بدون تاریخ

یک نامه بدون تاریخ

یک نامه بدون تاریخ

حڪـــــــــــــــــــــایت من…
حڪایت ڪسی بود ڪه عاشق دریا بود اما قایقـــــــــــــــــــــی نداشت…
دلباخته سفر بود اما همسفـــــــــــــــــــــر نداشت…
حڪایت ڪسی بود ڪه زجر ڪشید اما ضجـــــــــــــــــــــه نزد…
زخم داشت اما ننالیـــــــــــــــــــــد…
گریه ڪرد اما اشڪ نریخـــــــــــــــــت…
حڪایت من حڪایت ڪسی بود ڪـــــــــــــــــــــه…
پر از فریاد بود اما سڪوت ڪرد تا همه ی صداها را بشنـــــــــــــــــــــود…

یک نامه بدون تاریخ

یک نامه بدون تاریخ

تقویمت را ورق نزن

این نامه تاریخ ندارد

وقتی به دستت می رسد نه من هستم

و نه کبوترهای زیر شیروانی.

این نامه با هر آدرسی

فقط به تو می رسد

دنبالم نیا!

بیرون از اتاق تو,هیچکس در خلا زنده نیست

فقط تو مانده ای

اتاقی معلق

و یک نامه!

یک نامه بدون تاریخ

یک نامه بدون تاریخ

.
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ …!!ﮔﺎﻫـــــﯽ ﺑﺎ ﮐﺴانی ﺳﺎﺧﺘﻪ!
ﮔﺎﻫــــــــﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ …!! ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ؛
ﮔﺎﻫـــــــــــﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ …!! ﮔﺎﻫـــــــــــــﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ!
ﮔﺎﻫـــــــــــــــﯽ ﺩﺭ ﺗﻨـــــــﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ …!!
ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ؛
ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺭﺳــــــﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﮕــــــــﻮﯾﻢ : ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻤــــــــﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺩﺭﺱ “
ﺁﻣﻮﺧــــــــﺘﻪ ﺍﻡ “…!!
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺧﻮﺷﺤـــــﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ
ﻫﺴﺘﻢ …!!
ﺷﺎﯾﺪﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ …!
اﻣﺎ ﺻﺎﺩﻗﻢ ..ﻣـــــــــــــﻦ ﺧﻮﺩﻡ
ﻫﺴﺘﻢ …!!
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ …

عکس و تصویر آره ... اولــــش کـه شـــروع میـشه تـو بهتـرینــی بـراش اولــــش کـه شـــروع میـشه تـو همتـــــــا ...

آره …
اولــــش کـه شـــروع میـشه تـو بهتـرینــی بـراش
اولــــش کـه شـــروع میـشه تـو همتـــــــا نـــــــداری
?
اولــــش کـه شـــروع میـشه تـو تمـوم زنـدگیشی
امـــــا …
کـــم کـــم تکـــراری میـشی کــــم کــم عــوض میـشه
مبــــادا که نــاراحت بـشی
یا خودتــــو بخاطــرش داغـــون کنی
رســم دوست داشتـنای آتشیـــن همیــنه عزیــــزم
پـــس …
بیخیــــــال!

عکس و تصویر گاه گاهی که دلم میگیرد به خودم می گویم: در دیاری که پر از دیوار ...

گاه گاهی که دلم میگیرد به خودم می گویم:
در دیاری که پر از دیوار است
به کجا باید رفت؟
به که باید پیوست؟
به که باید دل بست؟
حس تنهای درونم می گوید:
بشکن دیواری که درونت داری!
چه سوالی داری؟
تو خدا را داری
و خدا… اول و آخر با توست.

عکس و تصویر مترسک را دار زدند به جرم دوستی با پرنده ..!!! که مبادا تاراج مزرعه را ...

مترسک را دار زدند
به جرم دوستی با پرنده ..!!!
که مبادا تاراج مزرعه را به بوسه ای فروخته باشد..
راست میگفت سهراب . ” اینجا قحطی عاطفه است ”
ﻧﻪ ﮐﺴﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ
ﻧﻪ ﮐﺴﻲ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ
ﻧﻪ ﺧﻴﺎﻝ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ ﻱ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺎﻩ
ﺑﻴﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻣﺮﮒ ﻣﮕﺮ ﻓﺮﻗﻲ ﻫﺴﺖ؟
ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻧﺼﻴﺒﻲ ﻧﺒﺮﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺁﻩ…

عکس و تصویر دل اگر عاشق نباشد ساز می خواهد چه کار؟ بی تو این اشعار من آغاز ...

دل اگر عاشق نباشد ساز می خواهد چه کار؟
بی تو این اشعار من آغاز می خواهد چه کار

با بنان خود چه زیبا می نوازی تو ولی
شور شیرینم دگر شهناز می خواهد چه کار؟

در نگاهت با نگاهم حرف ها داری ولی
مرد عاشق در نگاهش راز می خواهد چه کار؟

با سکوتت حرف ها داری تو با من میزنی
نازنینا گوش من ایجاز می خواهد چه کار؟

ای که گفتی در حضورم آسمانی می شوی
فرض کن قلبم کبوتر، باز می خواهد چه کار؟

بر کنارم آمدی تا حال من جویا شوی
شاعری را بعد مردن ناز می خواهد چه کار؟

عکس و تصویر ‍ آدم‌ها قند را می‌شکنند تا از طعمش استفاده کنند رکورد را می‌شکنند تابه افتخار ...

‍ آدم‌ها قند را می‌شکنند تا از طعمش استفاده کنند رکورد را می‌شکنند تابه افتخار برسند هیزم را می‌شکنند تا به گرمای آتش برسند غرور را می‌شکنند به‌افتادگی برسند سکوت را می‌شکنند به‌آوازی برسند !!

آدم‌ها برای تمام
شکستن‌ها دلایل خوبی دارند
امــا من هنوز نفهمیدم
که چرا آدم‌ها دل‌ را می‌شکنند ؟!

عکس و تصویر ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺩﻟــﻢ ﺑــﺮﺍﯼ

ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺩﻟــﻢ ﺑــﺮﺍﯼ ” ﺩﺍﺷــﺘــﻨــﺖ”

پــﺮ ﮐــﻪ ﻧــﻪ ..

پـﺮپــﺮ ﻣــﯿــﺰﻧــﺪ .

ﺑــﺮﺍﯼ ” ﺑــــﻮﺩﻧـــﺖ

ﺑــﺮﺍﯼ ” ﺁﻏــــﻮﺷــــﺖ

ﺍﯾـﻨـﮑـﻪ

ﺳـﺮﻡ ﺭﺍ ﺑـﮕـﺬﺍﺭﻡ ﺭﻭﯼ
ﺷـﺎﻧـﻪ ﺍﺕ ..

ﺑــﻌــﺪ ﺑـﺒـﯿـﻨـﯽ ﮐـﻪ ﭼـﻪ ﻃــﻮﺭ
ﺑـﺎ ﻫـﻤـﯿـﻦ ﺷـﺎﻧـﻪ ﺍﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﻣـﯿـﺸـﻮﻡ

آرام جانم می شوی ؟

نامه عاشقانه, نامه عاشقانه برای عشقم, نامه عاشقانه به همسر, نامه عاشقانه به عشقم, نامه عاشقانه دوست داشتن, نامه عاشقانه جدایی, نامه عاشقانه زیبا, نامه عاشقانه انگلیسی, نامه عاشقانه تبریک تولد, نامه عاشقانه سحر الغرام,

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو 98 و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است.
izmir escort izmir escort izmir escort üvey anne porno antalya escort bursa bayan escort bursa escort bursa escort bayan gaziantep escort bayan istanbul escort bayan izmir escort bayan buca escort escort izmir
کانال آهنگ عاشقانه

istanbul escort

istanbul escort

ankara nakliyat

escort istanbul

escort mersin istanbul escort erzurum escort bayan elazig escort escort diyarbakir diyarbakır escort escort diyarbakır hd porno sikiş izle sikiş izle porno izle porno ucak bileti ucuz uçak bileti evden eve nakliyat escort ısparta escort isparta