پست غمگین

حال من و تو

حال من و تو

میشود کمی حرف بزنیم ؟ دلـــــم …. برای لبخند های یواشکیت پشت تلفن تنگ شده … ای دوست داشتنی ترین مغرور دنیاااااادامه مطلب

ادامه مطلب