پست های عاشقانه

درد و دل تنهایی . . .

درد و دل تنهایی . . .

چـند وقتـیست همـه دلگـیرند از مـن … . دلـیل می خـواهند … مـدرک می خواهـند برای غـمگین بـودنم … برای نـاامید بـودنم …. .برای تلـخ شدنم …. . نگـران نبـاشید …. ادامه مطلب

ادامه مطلب

قانون نانوشته زندگی . . .

قانون نانوشته زندگی . . .

وقتی کسی را به خودمان وابسته کردیم ! وقتی کسی از صمیم قلبش صادقانه دوستمان دارد… در برابرش مسئولیم… در برابر اشکهایش؛ شکستن غرورش ، لحظه های شکستنش در تنهایی و لحظه های بی قراریش… و اگر یادمان برود! در جایی دیگر سرنوشت یادمان خواهد آورد … و این بار ما خود فراموش خواهیم شد… و این قانون نانوشته ی زندگیست…!!!!! xnxx ...

ادامه مطلب

بعضی از . . .

بعضی از . . .

بَـعـضـــے از نـِگــــاهـــ هــا صـــבاے قــَــشـَـنــگــــــے בارَنـــב … بـَعـضــــــے هــا را هـَــر چـِـقـــבر هَــمـــ کــِــهــ بــِخــواهـــــے تــَمــامـــ نـِـمــــے شــونـב… سکـــــوتــِشــا טּ خــالـــــے مــــے کنــــــב בل آבمــــ را … و عـَـطـــر بــوســــه هــایــِشــــاטּ مـَـســتـــ مــــے کــنـــَـב آבمـــ را … /ایــטּ بـَعــضـــــــے هــا/ یـَعــنــــــے تـــ♥ـــو xnxx ...

ادامه مطلب

دوست دارم . . .

دوست دارم . . .

دوسـت دارم یـڪ شبــﮧ، هفتــاد سـال پیـــر شـوم در ڪنــار خیـابــانی بـایستـــم . . . تـــو مـرا بـی آنڪــﮧ بـشنــاسی ، از ازدحـام تــلخ خـیـــابـان عبــور دهــے . . . هفتـــاد ســال پیـــر شـدن یــک شبـــﮧ بـه حـس گـــــرمــی دسـتـ های تـــو هنــگامـی کـه مرا عبــور میـدهـی بــی آنـڪـﮧ بـشنــاســی، مــے ارزد…! ...

ادامه مطلب