بایگانی برچسب ها: اس ام اس تنهایی

سری جدید اس ام اس های عاشقانه

سری جدید اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه و غمگین سایت عاشقانه لاو۹۸حواسمون باشه دل آدما شیشه نیست که روی اون « هــا » کنیم بعد با انگشت قلب بکشیم بعد وایسیم آب شدنش رو تماشا کنیم و کیف کنیم !!! رو شیشه نازک دل آدما اگه قلبی کشیدی باید مردونه پاش وایستی …اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه و غمگین سایت عاشقانه لاو۹۸به جز حضور تو . . . هیچ چیز این جهان بی کرانه را جدی نگرفته ام حتی عشق را . . .اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه و غمگین س...

ادامه مطلب

اس ام اس عاشقانه مهر 94 سری اول

اس ام اس عاشقانه مهر 94 سری اول

سری جدید اس ام اس های عاشقانه در مهر 94 . . .عاشقانهاز من تا وجودت فاصله فقط چند کیلومتر “دوستت دارم” است !اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه و احساسی عاشقانهنفسم شاید دلیلِ زنده بودنم باشد ولی بی شک تو تنها دلیلِ همین نفسی !اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه و احساسی عاشقانهخوشبختی مگه چقدر چیز عجیبیه ؟!؟! همین که کنار یک نفر بتونی خودت باشی خوشبختی !اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه و احساسی عاشقانهدوستت دارم ، همین ؛ ای...

ادامه مطلب

متن های عاشقانه (سری بیست و یکم)

متن های عاشقانه (سری بیست و یکم)

با سلام با سری جدید متن های عاشقانه همراه شما هستیمامید وارم لذت ببریداس ام اس عاشقانه و احساسی متن عاشقانه و احساسی سایت عاشقانه لاو98می شود کمی بخندی به حوض آب ؟ میخواهم عکس بگیرم یادگاری از روی ماه …اس ام اس عاشقانه و احساسی متن عاشقانه و احساسی سایت عاشقانه لاو98هیچ کجا هم جاییست ! همانجاییست که بی تو میشود بود …اس ام اس عاشقانه و احساسی متن عاشقانه و احساسی سایت عاشقانه لاو98چشمهای تو یک مرض مسری دارند ! هربار نگاه ...

ادامه مطلب

متن های عاشقانه (سری بیستم)

متن های عاشقانه (سری بیستم)

با سلام با سری بیستم اس ام اس ها و متن های عاشقانه همراه شما هستیمامید وارم لذت ببریداس ام اس عاشقانه متن عاشقانه سایت عاشقانه لاو98خیال تو می ارزد به داشتنِ همه !اس ام اس عاشقانه متن عاشقانه سایت عاشقانه لاو98عشق یعنی آنجا که دهانها جسارت گفتن ندارند قلب ها می زنند زیر آواز !اس ام اس عاشقانه متن عاشقانه سایت عاشقانه لاو98اتفاقِ عشق بینِ من و توست ، نگران نباش ! هیچ اتفاقی اتفاقی نیست …اس ام اس عاشقانه متن عاشقانه سای...

ادامه مطلب

متن عاشقانه غمگینانه (سری نوزدهم)

متن عاشقانه غمگینانه (سری نوزدهم)

با سلام این بار با سری جدید اس ام اس ها متن های عاشقانه با شما هستیم    امید وارم لذت ببریداس ام اس و پيامك عاشقانه غمگینانه متن عاشقانه و غمگینانه سایت عاشقانه لاو98 من اگر دختر/پسر نفرین شده ی اندوهم، یا که از نسل گلی هرزه میان کوهم تو همان آدمک چوبی پیمان شکنی که فقط لایق آتش زدنی اس ام اس و پيامك عاشقانه غمگینانه متن عاشقانه و غمگینانه سایت عاشقانه لاو98سکوت قلبت و بشکن و برگرد، نزار این فاصله بیشتر از این شه نمی خوام ...

ادامه مطلب

متن های عاشقانه (سری چهاردهم)

متن های عاشقانه (سری چهاردهم)

با سلام تو این بخش یکی از سری جدید ترین جملات عاشقانه رو برا تون گذاشتیم امید وارم لذت ببرید  اس ام اس عاشقانه متن عاشقانه سایت لاو98کـัีــجـــایــััی بـــััبــیـنـัีی آن تـััـار مــัีویــی کــััـه بـััـا دنــــััیــا عـ้้ـوض نـััـمــیــััکـرััدی نـััـــبـััــودััی ســััفــیـد شــััدهاس ام اس عاشقانه متن عاشقانه سایت لاو98بگذار عشق خاصیتِ تو باشد نه رابطه ی خاصِ تو با کسی …  اس ام اس عاشقانه متن عاشقانه سایت لاو98↯ ...

ادامه مطلب

متن عاشقانه (سری سیزدهم)

متن عاشقانه (سری سیزدهم)

  شــک نــدارم، تــو نیمــه‌ی دیگــر منــی! همــان نیمــه‌ای کــه بــاد بــا خــود بــرده اســت . . .متن های عاشقانه اس ام اس عاشقانه سایت لاو98گاهی عمیقا مایلم ماهی باشم ! ماهی حافظه اش هشت ثانیه است بی هیچ خاطره ای!متن های عاشقانه اس ام اس عاشقانه سایت لاو98گاهی حرف ها وزن ندارد… ریتم ندارد آهنگ ندارد… اما خوب گوش کن… درد دارندمتن های عاشقانه اس ام اس عاشقانه سایت لاو98نمی دانستم دلتنگی‌ات قلبم ر...

ادامه مطلب

متن های عاشقانه ( سری سیزدهم)

متن های عاشقانه ( سری سیزدهم)

  دردناك ترین قسمت یك رابطه عاشقانه اونجاستكه یه روز بفهمی تو فقط گزینهروز “مبادا” بودی…!!!متن های عاشقانه اس ام اس های عاشقانه سایت عاشقانهبه پایان رسیده ام اما نقطه نمی گذارم …   یک ویرگول میگذارم …   این هم امیدیست ، شاید که برگردی …متن های عاشقانه اس ام اس های عاشقانه سایت عاشقانه  ﯾـِﮏ ﻟـﯿﻮﺁﻥ ﺑـٌﻐــْـﺾ ﻭَ یِک ﻣٌـﺸـﺖ ﻗـٌﺮﺹ ِﺧـﻮﺁﺏ ﺁﻭَﺭ. . . .. .. ..دِلم ﮐِـﻪ ﻣٌـﺮﺩِﻩ ﺍَﺳــﺖ.. .. .. ﺑـٌﮕــﺬﺁﺭ...

ادامه مطلب

متن های عاشقانه (سری دوازده)

متن های عاشقانه (سری دوازده)

سلام اینم سری جدید جملات عاشقانه امید وارم لذت کافی ببرید    متن عاشقانه اس ام اس عاشقانه سایت لاو98به  چـشـمـهـایـت بگــو . . .   نـگـاهـم نـڪـنـنـد .   بـگـو وقـتـے خـیـره ات مـے شـوم   سرشـاטּ بـه ڪـار خـودشـاטּ بـاشـد . . . ! نـه ڪـه فـڪـر ڪـنـے خـجـالـت مـے ڪـشـم هـا . . . نـه ! حـواسـم نـیـسـت . . . عـاشـقـت مـی شـوم…متن عاشقانه اس ام اس عاشقانه سایت لاو98سخـــــــــتــی تــنهــایی را وقتـــــی فــــهمیـــدم کــ ...

ادامه مطلب