بازیگر شدن مهدی مقدم خواننده

در بازیگر شدن مهدی مقدم خواننده  به بازیگر شدن مهدی مقدم ممنوع الفعالیت پرداخته شده است ایشان به در فیلم تنهایی مجدداً پس از مدتی جلوی دوربین قرار می گیرد و  احتمال مجوز نگرفتن این فیلم برای اکران را افزایش داده و ...

صفحه 1 از 11
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
کانال عکس پروفایل