بایگانی برچسب ها: ب

متن های عاشقانه بسیار زیبا شهریور 94

متن های عاشقانه بسیار زیبا شهریور 94

بعضی از سر دردها نه با چایی خوب میشه،  نه با ژلوفن و نه حتی با خواب ! بعضی از سر دردها فقط با دیدن اون دوتا چشمای لامصب تو خوب میشه. متن عاشقانه بسیار زیبا  لحـظـــهـ هـــآیَـم مـــآل تــو ..  بـهـ ـ قیـمـتـــِ صـِـفـر ” تـومــَـלּ “  هَمـیـن کــِ  تـــو کنـــآر مــלּ بــآشــی ؛  ثــروتـمـــنـدتــرین انـســـآنـَم ……..!! متن عاشقانه بسیار زیبا   بــــاور کــــن ! کــــار مــــن نیستــــ ، کــــار ِ – خــ...

ادامه مطلب