بایگانی برچسب ها: داستان های کوتاه عاشقانه

داستان غمگین و عبرت آموز رفاقت

داستان غمگین و عبرت آموز رفاقت

دوست دیرینه اش در وسط میدان جنگ افتاده ، می توانست بیزاری و نفرتی که از جنگ تمام وجودش را فرا گرفته ، حس کند.سنگر آنها توسط نیروهای بی وقفه دشمن محاصره شده بود. ادامه مطلب

ادامه مطلب