بایگانی برچسب ها: دردی آتشین در قلبم

فراموشی همین نزدیکی ها است

فراموشی همین نزدیکی ها است

در فراموشی همین نزدیکی ها است متن های عاشقانه در مورد فراموش شدن توسط معشوق و تنها و بی کس موندن در گوشه ای از تاریکی ها دنیا مرا دریاب ای عشق که این غروب جان سوز مرا می خواند و دردی آتشین در قلبم و … ادامه مطلب

ادامه مطلب