بایگانی برچسب ها: دنیا

دنیای مجازی….

دنیای مجازی….

این روزها انسان ها در دنیای مجازی : ساده عاشق میشوندساده اسیر میشوند و خیال بافی میکنندساده میشکنند وساده تنها میشوند چون دوست مجازی ندیده را آنگونه میسازندکه آرزو دارند   نوشته ای درباره دنیای نامرد مجازیمدیر عاشق

ادامه مطلب