بایگانی برچسب ها: رمان عاشقانه صحنه دار بغضی در گلو

دانلود رمان بغضی در گلو

دانلود رمان بغضی در گلو

در دانلود رمان بغضی در گلو امروز رمان عاشقانه و جدیدی را برای دانلود مستقیم شما عزیزان آماده کردیم که  روبه روی الی وایسادمو وگفتم: من به خاطر عذاب وجدان بهت کمک کردم ؛چون نسبت به سرنوشت تو احساس گناه میکردم ؛اشک تو چشماش جمع شد و بازهم نگاهم کرد ؛ادامه دادم :اما عاااشقت شدم!! خیره نگاهم میگرد نگاهش مثل الی بود  انگاری الی برگشته دوباره یه الی دیگه وارد زندگیم شده بود  مقدمه :ای عشق درشرح تو جز عشق چه گویم ؟؟؟ زیرا که تو در ساده تری...

ادامه مطلب