بایگانی برچسب ها: سایت دخترها

دختری که…

دختری که…

دختری که مشروب میخوره، میگن : خرابه سیگار میکشه: خرابه بی حجابه: خرابه بی دلیل میخنده خرابه  با موزیک میرقصه خرابه  تا دیروقت تو خیابونه: خرابه بدون روسری توعروسی یاوسط بیابون باشه (از گرما) خرابه با همه شوخی میکنه: خرابه با لبخند صحبت میکنه: خرابه خرابـــــــــــــه آقا , خرابــــــــــه , به مولا قسم خــــــرابه , ولی اون دختر نــه, فکر تــــو :خرابه خراب تویی… که دختر میبینی به تخت خواب فکر میکنی..! خراب تویی که فکر م...

ادامه مطلب